Χαράλαμπος Χάχαλης, Δικηγόρος LL.M. (Erlangen-Nürnberg)

Ε-mail: hachalis@gmail.com

 Η περίοδος για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων πλησιάζει. Πέρυσι, μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε του κατοίκους εξωτερικού οι οποίοι διατηρούν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και είναι υπόχρεοι δήλωσης. Κλήθηκαν να πληρώσουν χωρίς ωστόσο να έχουν περαιτέρω εισοδήματα. Ενώ, χρόνια τώρα, τα εκκαθαριστικά τους ήταν μηδενικά για πρώτη φορά ήταν χρεωστικά. Τα παράπονα που εξέφρασαν οι Έλληνες του εξωτερικού ήταν μεγάλα, ωστόσο κατανοητά.

Αιτία του κακού ήταν ο νόμος Ν.3842/2010, σύμφωνα με τον οποίο οι κάτοικοι εξωτερικού υπόκεινται κανονικότατα σε τεκμήριο διαβίωσης ενώ παράλληλα δεν δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό της φορολογικής κλίμακας με την προσκόμιση αποδείξεων δαπανών που ισχύει για του κατοίκους Ελλάδας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να φορολογούνται ακόμη και αν δεν δηλώνουν εισόδημα, με ποσό 3000 ΕΥΡΩ ο άγαμος και 5000 ΕΥΡΩ ο έγγαμος (ποσό τεκμαρτού εισοδήματος) συν το τεκμήριο ιδιοκατοίκησης.

Ο Έλληνας νομοθέτης, ωστόσο, αναγνώρισε εκ των υστέρων την άδικη φύση του εν λόγω μέτρου. Με τον νόμο Ν. 3943/2011 ρυθμίστηκε ότι για την χρήση 2011 δεν θα εφαρμοστούν  τα ετήσια τεκμήρια διαβίωσης για τα άτομα που είτε έχουν την κατοικία τους, είτε τη συνήθη διαμονή τους στην αλλοδαπή, με την προϋπόθεση ότι δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα. Συνεπώς, το εκκαθαριστικό σημείωμα για φέτος θα είναι μηδενικό για όσους δεν έχουν άλλα εισοδήματα στην Ελλάδα.

Κατόπιν τούτου, δεν είναι υπερβολή εάν χαρακτηρίζαμε το χαράτσι που είχε επιβληθεί έναντι των Ελλήνων του εξωτερικού, ως μια «αρπαχτή» του Κράτους.