Αναλυτικά στοιχεία για το ποσοστό των φτωχών εργαζόμενων στη Γερμανία, έδωσε στη δημοσιότητα η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία (Destatis). Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία το ποσοστό αυξήθηκε μεταξύ του 2006 και του 2010.

Πιο αναλυτικά το ποσοστό των φτωχών εργαζόμενων σε γερμανικές εταιρείες που απασχολούν τουλάχιστον 10 εργαζόμενους έφτανε το 2006 στο 18,7% και το 2010 ανήλθε στο 20,6%, σύμφωνα με μια ανακοίνωση της Destatis. Η έρευνα που διενήργησε αφορά 1,9 εκατομμύριο εργαζόμενους.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας η πλειονότητα των φτωχών εργαζόμενων απασχολούνται με «άτυπες μορφές εργασίας», δηλαδή με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή μερικής απασχόλησης, ή ακόμη εργάζονται ως αναπληρωτές, σύμφωνα με τη γερμανική στατιστική υπηρεσία.

Επίσης στα ίδια αποκαλυπτικά στοιχεία σημειώνεται ότι η πλειονότητα των φτωχών εργαζόμενων απασχολούνται ως οδηγοί ταξί (87%), κομμωτές (85,6%), εργαζόμενοι στον τομέα της καθαριότητας (81,5%) και ως προσωπικό εστιατορίων και ξενοδοχείων (77,3%).

Τέλος να σημειώσουμε πως  στη Γερμανία δεν έχει θεσπιστεί κατώτατος μισθός, αντίθετα οι κοινωνικοί εταίροι έχουν τη δυνατότητα να τον καθορίζουν ανά περιοχή και τομέα. Τα συνδικάτα των εργαζομένων από την πλευρά τους ζητούν να υιοθετηθεί κατώτατος μισθός το λιγότερο 8,50 ευρώ μεικτά την ώρα, μέχρι στιγμής όμως πρόκειται για ένα αίτημα που δεν έχει ικανοποιηθεί, ούτε γνωρίζει κάποιος ότι θα ικανοποιηθεί στο μέλλον.