Το αφιέρωμα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ για το πού βαδίζει ο ελληνισμός συνεχίζεται με το παρακάτω κείμενο:

“Οι προτάσεις που ακολουθούν αποτελούν μια απλή συμβολή στην δημόσια συζήτηση που πρέπει και μπορεί άμεσα να γίνει για την αντιμετώπιση της πολύπλευρης κρίσης που περνά η χώρα μας. Προέρχονται από την συναίσθηση του χρέους απέναντι σε όλους εκείνους που στο παρελθόν μόχθησαν, υπέφεραν και θυσιάσθηκαν γι’ αυτήν και την επίγνωση της ευθύνης όλων απέναντι στην άνεργη ή μεταναστεύουσα νέα γενιά. Οι προτάσεις αυτές βασίζονται περισσότερο ή λιγότερο σε εμπειρίες, εκτιμήσεις και ιδέες που έχουν διατυπωθεί από Έλληνες και ξένους, εδώ ή στο Εξωτερικό, ή ακόμη σε προσπάθειες που έχουν γίνει ή προγραμματισθεί από την κυβέρνηση. Στην παρούσα ανακοίνωση γίνονται λίγες και πολύ σύντομες αναφορές στην προέλευσή τους, εκτενής παρουσίαση και τεκμηρίωσή τους θα υπάρχει σε ειδικό τεύχος που θα εκδοθεί σύντομα από την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία*.
1. Εσωτερικό αναγκαστικό δάνειο
Το εσωτερικό αναγκαστικό δάνειο, για το οποίο υπάρχουν αρκετά ιστορικά παραδείγματα, αφορά φυσικά πρόσωπα με τεκμαρτή σχετικά μεγάλη περιουσία. Έχει προταθεί ως αποτελεσματικό μέτρο για την υπέρβαση της κρίσης (όπως και ως μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης), από το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών του Βερολίνου για τις χώρες της ΕΕ τον παρελθόντα Ιούνιο. Η πραγματοποίησή του στην χώρα μας θα μπορούσε να συνδεθεί με την λειτουργία του «Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου» που ιδρύθηκε με τον νόμο 4141/5.4.2013.
2. Ομολογιακό δάνειο Αποδήμων
Ότι ο Απόδημος Ελληνισμός μπορούσε –και όφειλε– να συμπαρασταθεί στην πατρίδα με την έκδοση ενός εθνικού ομολογιακού δανείου, είχε υποστηρίξει σε εγκύκλιο επιστολή του επίλεκτο μέλος της Ομογένειας, ο εκπρόσωπος των Ελλήνων των ΗΠΑ στο Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού, Θ. Σπυρόπουλος τον Δεκέμβριο του 2011. Έκτοτε δεν έλειψαν πρωτοβουλίες έμπρακτης συμπαράστασης διαφόρων οργανώσεων Αποδήμων, όπως και της Εκκλησίας της Αμερικής, και όταν υπάρχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις η ιδέα θα βρει την δέουσα ανταπόκριση.
3. Ειδικό ταμείο ανάπτυξης
Τα ποσά που θα συγκεντρωθούν από αυτές τις δύο εθνικές πηγές, εκτός από την σημασία που θα έχουν για την ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης της χώρας έναντι των δανειστών, θα αποτελέσουν ένα σημαντικό μέρος του κεφαλαίου που απαιτείται για την δημιουργία ενός Ειδικού Ταμείου Ανάπτυξης. Το Ταμείο αυτό χαρακτηριζόμενο συχνά ως ένα «νέο σχέδιο Μάρσαλ για την Ελλάδα» με πόρους που είναι δυνατόν να προέλθουν από θεσμούς της Ε.Ε., έχει προταθεί από διάφορες πλευρές, όπως: Το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών Levy του αμερικανικού πανεπιστημίου Bard, το Αυστριακό Οικονομικό Ινστιτούτο, τον πρώην πρέσβη της Γερμανίας στην Αθήνα W. Schultheiss και τον πρώην αναπληρωτή γενικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα διεθνούς ανάπτυξης Αθ. Θεοδωράκη.
4. Υπουργείου Απόδημου Ελληνισμού
Την ευρύτερη και μόνιμη βάση της συμπαράστασης των Ελλήνων του Εξωτερικού, αναγκαίας όσο ποτέ άλλοτε στην παρούσα περίσταση, εξασφαλίζει ένα Υπουργείο Αποδήμων, την ίδρυση του οποίου είχε ζητήσει τον Αύγουστο 2004 από την τότε κυβέρνηση η Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση (με μέλη 210 ελληνικής καταγωγής βουλευτές ξένων χωρών). Υπουργεία Αποδήμων υπάρχουν σε άλλες χώρες, στη χώρα μας όμως λείπει, η Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού είναι εύλογα ανεπαρκής σε σύγκριση με το μέγεθος της Ελληνικής Διασποράς (περίπου 5,5 εκ. στα οποία πρέπει να προστεθούν οι περίπου 150 χιλιάδες μετανάστες των τελευταίων τεσσάρων ετών). Το Υπουργείο Αποδήμου Ελληνισμού που θα εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (μέχρι προ τινος έδρα του Σ.Α.Ε.), θα στελεχώνεται και θα διοικείται από Έλληνες του Εξωτερικού (προς το παρόν δε θα λειτουργεί με συνεισφορές της Ομογένειας), θα έχει ως πρώτη αποστολή την καταγραφή του ανθρωπίνου δυναμικού του σε διάφορους τομείς (Επιστήμη, Τέχνη, Πολιτική, Οικονομία) με σκοπό τη διερεύνηση των δυνατοτήτων της αξιοποίησής του στην Ελλάδα.
5. Ελληνική Πολιτιστική Ολυμπιάδα
Στην Ευρώπη και στον κόσμο γενικά η χώρα μας είναι γνωστή κυρίως για την πολιτισμική της παράδοση, βασικές αξίες της οποίας αποτελούν συστατικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής ιδέας. Η Ελληνική Πολιτιστική Ολυμπιάδα που προτείνεται, αποβλέπει στην προβολή της παράδοσης αυτής με πρωτότυπα έργα Ελλήνων και ξένων δημιουργών που με διάφορους τρόπους αντλούν από την ίδια, από τη μια μεριά, την αξιοποίησή της ως παραγωγική επένδυση (π.χ. στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στην μουσική) από την άλλη. Η Ολυμπιάδα θα περιλαμβάνει επίσης εκθέσεις έργων από όλες τις μορφές της Τέχνης, αντίστοιχες διακρίσεις που θα απονέμονται από διεθνείς επιτροπές, ειδικά συνέδρια κ.ά., θα διοργανώνεται στην πρωτεύουσα και σε μία ή στις πόλεις κάθε μιας από τις περιφέρειες της χώρας, στην Λευκωσία και σε μία άλλη πόλη της Κύπρου, με τιμώμενη εκάστοτε μία ξένη (ευρωπαϊκή ή άλλη) χώρα και μία ελληνική κοινότητα του Εξωτερικού. Η δαπάνη μπορεί να καλύπτεται από εθνικούς πόρους, δηλαδή συνεισφορές κυρίως συλλογικών φορέων του Εσωτερικού και ιδιαίτερα του Εξωτερικού. Η ιδέα της πολιτιστικούς Ολυμπιάδας ανήκει ως γνωστόν, στον Ευάγγελο Ζάππα, και αποτελούσε για τον εθνικό ευεργέτη το κύριο χαρακτηριστικό των Ολυμπιακών αγώνων, την αναβίωση των οποίων πρότεινε πρώτος αυτός.
6. Εκπαίδευση, έρευνα, καινοτομία
– Πολυάριθμα τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ χωρίς την απαιτούμενη υποδομή, που θα εξακολουθούν να υπολειτουργούν, να δέχονται εν μέρει άσχετους υποψηφίους με πολύ χαμηλές επιδόσεις και να «παράγουν» άνεργους πτυχιούχους, πρέπει να αντικατασταθούν από μέσες τεχνικές και επαγγελματικές σχολές, οργανωμένες κατά το πρότυπο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης, αφ’ ενός, και αφ’ ετέρου από δίκτυο ερευνητικών ινστιτούτων με αντικείμενα σχετικά με τις δυνατότητες και τις ανάγκες της χώρας (π.χ. το φυσικό περιβάλλον και την πολιτισμική παράδοση), κατά το πρότυπο της Γερμανικής Max-Planck Gesellschaft.
– Ειδική φροντίδα αξίζουν εξ άλλου οι πραγματοποιούμενες (στο Δελτίο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας καταχωριζόμενες) εφευρέσεις και ιδιαίτερα εκείνες που είναι κατατεθειμένες στο Γραφείο Ευρεσιτεχνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η θέσπιση ενός Συμβουλίου εμπειρογνωμόνων που θα μπορούσε να εξετάζει τις δυνατότητες και προοπτικές αξιοποίησης και να κάνει τις σχετικές προτάσεις θα ήταν το πρώτο βήμα.
7. Η υπέρβαση της κρίσης και το πολιτικό πρόβλημα
Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην πολιτική ηγεσία στο Εσωτερικό και του εθνικού κύρους στο Εξωτερικό, πρέπει και μπορεί να επιτευχθεί, όπως ενίοτε από διάφορες πλευρές λέγεται και γράφεται, μόνο όταν από κάθε πολιτική δύναμη της χώρας υπάρχει ένα σαφές, ρεαλιστικό και κοινωνικά αποδεκτό εθνικό σχέδιο εξόδου της χώρας από την κρίση. Αυτό το εθνικό σχέδιο εξόδου από την κρίση πρέπει να περιλαμβάνει και την πρόνοια μιας διακυβέρνησης έκτακτης εθνικής ανάγκης. Σε μια τέτοια διακυβέρνηση τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να συμφωνήσουν στον σχηματισμό κυβέρνησης προσωπικοτήτων (πολιτικών και μη), στην (προσωρινή) λειτουργία της Βουλής με το 1/5 ή 1/4 των βουλευτών και στην στελέχωση των υπουργείων και άλλων βασικής σημασίας υπηρεσιών με ανάλογα προς την αποστολή τους επιλεγμένα διευθυντικά στελέχη –ακόμη και με Έλληνες ειδικούς από χώρες του Εξωτερικού.
8. Το παράδειγμα της συναίνεσης
Καμμιά πρόταση που αφορά είτε στην οικονομική κρίση είτε στο πολιτικό πρόβλημα δεν μπορεί να έχει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα χωρίς την νηφάλια γνώση της κύριας αιτίας των παθογενειών της δημόσιας ζωής: Είναι ο εθισμός στην νοοτροπία και συμπεριφορά εκείνη, με την οποία απορρίπτεται η δυνατότητα της συναίνεσης στην πολιτική αλλά και κοινωνική ζωή και αγνοείται η υποχρέωση να γνωρίζουμε όχι μόνο τι ακριβώς χωρίζει αλλά και τι ακριβώς ενώνει, με αφετηρία το δεύτερο – υποχρέωση την οποία επιβάλλει η ολιγαριθμία του ελληνικού έθνους.
Η ίδια η υπέρβαση της κρίσης αλλά και η ηθική ευθύνη απέναντι στη νέα γενιά επιβάλλουν τον καθολικό παραμερισμό αυτής της ως σήμερα ποικιλοτρόπως καλλιεργούμενης και προβαλλόμενης φθοροποιού νοοτροπίας. Η διακομματική επιτροπή της Βουλής για το δημογραφικό πρόβλημα με το έργο και το πόρισμά της της 10.2.1993, προπάντων όμως η συζήτηση στην Βουλή της 20.12.1929 για το εκπαιδευτικό πρόβλημα, όπου ο πρωθυπουργός Ελ. Βενιζέλος αποδέχεται την πρόταση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Π. Τσαλδάρη για την συγκρότηση διακομματικής επιτροπής «αποτελουμένης από τους αρχηγούς των κομμάτων» (!), είναι δύο αντίθετα προς αυτήν την φθοροποιό νοοτροπία –οπωσδήποτε σπάνια– παραδείγματα, από άλλες εποχές, ωστόσο με το πνεύμα και την βούληση που τα διακρίνει, χρήσιμα και στην παρούσα κρίσιμη περίσταση.

* Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1991 και αποτελείται από καθηγητές όλων των Σχολών του Α.Π.Θ.”.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ