Έφθασε το 2012 τις 123.000.  Οικονομική συρρίκνωση κατά 4,3% και ανεργία 28% προβλέπεται για την Ελλάδα το 2013 – Αρνητικές και οι προβλέψεις για την Ευρωζώνη.

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εργασίας, ο αριθμός των αλλοδαπών εργαζομένων στη Γερμανία, που προέρχονται από την Ιταλία, την Ελλάδα και την Ισπανία είχε αυξηθεί μέχρι τον μήνα Οκτώβριο του 2012 κατά 33.000 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό της τάξεως του 7,6 % σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2011. Ο αριθμός των εργαζομένων από την Ελλάδα στο ίδιο χρονικό διάστημα ανήλθε κατά περίπου 11% στον συνολικό αριθμό των 123.000, ενώ ο αριθμός των προερχομένων από την Ισπανία εργαζομένων σε ολόκληρη την γερμανική επικράτεια παρουσίασε αύξηση κατά 16%, φθάνοντας συνολικά τους 50.000. Συνολικά, εργάζονται στη Γερμανία 465.000 άτομα από τις χώρες της «ευρωκρίσης».

Η αύξηση των απασχολούμενων από τις παραπάνω χώρες ήταν μεγαλύτερη από την αύξηση των απασχολούμενων συνολικά στη Γερμανία.

Όπως εκτιμά σε μελέτη του ο οίκος έρευνας της Οικονομίας Ernst & Young, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2013 αναμένεται ο συνολικός αριθμός των ανέργων στην Ευρωζώνη να σπάσει ρεκόρ και να υπερβεί τα 20 εκατομμύρια, όταν το 2010 έφθανε τα 15,9 εκατομμύρια. Στο ίδιο χρονικό διάστημα αναμένεται στην Ευρωζώνη συρρίκνωση της Οικονομίας τουλάχιστον κατά 0,2%, ενώ το 2012 το ποσοστό αυτό έφθασε το 0,4%.
Στην ίδια μελέτη υπογραμμίζεται, ότι η ανεργία στην Ελλάδα το 2013 θα αυξηθεί και θα διαμορφωθεί στο 28%, καθώς η οικονομία αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 4,3%. Δραματική θα παραμείνει η κατάσταση και στην Ισπανία, όπου η ανεργία θα φτάσει το 27%, ενώ στη Πορτογαλία το ποσοστό αυτό θα κυμανθεί, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, στο 17% .

Οι ειδικοί πιστεύουν, ότι το 2013 θα αυξηθεί ο αριθμός των εργαζομένων από τις χώρες της κρίσης, που θα μεταναστεύσουν στη Γερμανία. Σύμφωνα με τις εν λόγω εκτιμήσεις, η αύξηση δεν θα αφορά μόνον υψηλά εξειδικευμένο προσωπικά αλλά και ανειδίκευτους.