ellinikignomi(c)

Σε κοινό τους άρθρο στην εφημερίδα Wall Street Journal με τίτλο : «Η αντιμετώπιση της Ευρωπαϊκής κρίσης αρχίζει να δείχνει θετικά αποτελέσματα»  οι κύριοι Jeroen Dijsselbloem, Πρόεδρος του Eurogroup, Olli Rehn, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jorg Asmussen, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Klaus Regling, Εκτελεστικός Διευθυντής  του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και Werner Hoyer, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αναφέρουν μεταξύ άλλων:

«Η Ελλάδα βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Η κατάσταση του προϋπολογισμού της έχει μεταβληθεί  και η ελληνική κυβέρνηση έχει πολλές πιθανότητες να επιτύχει φέτος πρωτογενές πλεόνασμα. Επίσης, αρχίζουν να αποδίδουν  τα μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας και το άνοιγμα κλειστών αγορών. Η ανταγωνιστικότητα βελτιώνεται και η οικονομία αναπροσανατολίζεται προς τον εξαγωγικό τομέα. Ωστόσο, εναπόκειται περαιτέρω δουλειά στους τομείς του δημόσιου τομέα και των μεταρρυθμίσεων στο φορολογικό σύστημα.

Συνολικά, είναι ορθό να ειπωθεί ότι σημειώθηκαν σημαντικά επιτεύγματα σε προγράμματα χωρών. Καθώς ορισμένες από αυτές τις χώρες προετοιμάζονται να εξέλθουν από τα προγράμματα στήριξης, βελτιώνονται και οι προοπτικές  για την ευρωζώνη».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο:

ΑΡΘΡΟ ΣΤΗΝ WALL STREET JOURNAL

Τίτλος: Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Υπότιτλος: Η επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης θα έπρεπε να διευκολύνει την  επίτευξη των στόχων μας και όχι να μας αποπροσανατολίζει.

Καθώς οι εργασίες της ετήσιας Συνόδου του ΔΝΤ ξεκινούν αυτήν την εβδομάδα στην Washington, η ευρωπαϊκή οικονομία εισέρχεται σε μια νέα αποφασιστική περίοδο. Η ανάκαμψη είναι εφικτή, καθώς, ήδη, κάποιες από τις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση ετοιμάζονται να εξέλθουν από τα προγράμματα οικονομικής στήριξης.

Η κρίση, ωστόσο, δεν έχει ακόμη τελειώσει και εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές προκλήσεις. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα σημείο καμπής, το οποίο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Η επιτυχία μας εξαρτάται από την  επίτευξη του εκσυγχρονισμού των οικονομιών μας και τη μείωση του δημόσιου χρέους.

Τους τελευταίους μήνες, η οικονομική προοπτική της ευρωζώνης εν γένει έχει βελτιωθεί, καθώς, το δεύτερο τρίμηνο του έτους, επετεύχθη οριακή αύξηση του ΑΕΠ. Παράλληλα, έχουν αυξηθεί οι βιομηχανικές παραγγελίες και οι αντίστοιχη παραγωγή, ενώ τα κρατικά ομόλογα πολλών χωρών έχουν μειωθεί. Η ανεργία, αν και εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλή, φαίνεται να σταθεροποιείται σταδιακά. Περαιτέρω ανάπτυξη προβλέπεται για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ενώ η ανάκαμψη θα επιταχυνθεί το επόμενο έτος, δεδομένης της παραμονής μας στην ήδη διαγεγραμμένη πορεία.

Η τελευταία φράση σημαίνει τη δέσμευση μας στην αναπτυξιακή στρατηγική που έχει χαραχθεί. Σημαίνει τη συνέχιση της μείωσης του χρέους που δυσχεραίνει την ανάπτυξη και οδηγεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε μια χρηματοπιστωτικού τύπου λιμοκτονία. Σημαίνει την επίτευξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα, θα προσελκύσουν επενδυτές και θα εξασφαλίσουν την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Σημαίνει την εντατικοποίηση της συζήτησης για την περαιτέρω εμβάθυνση και ενίσχυση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Σημαίνει, τέλος, την οικοδόμηση και θωράκιση ενός υγιούς χρηματοπιστωτικού τομέα μέσω της τραπεζικής ενοποίησης.

Για να καταστήσουμε βιώσιμη την ανάκαμψη, θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας σε όλα τα προαναφερθέντα μέτωπα.  Η επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης θα έπρεπε να διευκολύνει την  επίτευξη των στόχων μας και όχι να μας αποπροσανατολίζει.

Σε όλους αυτούς τους τομείς σημειώνουμε πραγματική πρόοδο. Σε όλη την επικράτεια της ευρωζώνης η μέση δημοσιονομική προσαρμογή σε διαρθρωτική βάση αντιστοιχούσε στο 1,5% του ΑΕΠ για το 2012 και προβλέπεται να αντιστοιχεί στο 0,75 του ΑΕΠ για το 2013. Αυτή η εξέλιξη θα φέρει το μέσο δημοσιονομικό έλλειμμα της ευρωζώνης σε επίπεδα κάτω του 3% του ΑΕΠ. Οι οικονομίες μας καθίστανται πιο ανταγωνιστικές καθώς η αγορά εργασίας γίνεται πιο ευέλικτη, καταργούνται τα εμπόδια σε μέχρι πρότινος κλειστά επαγγέλματα, εκσυγχρονίζονται οι φορολογικοί μηχανισμοί και λαμβάνουν χώρα μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα.

Επίσης, η τραπεζική ένωση γίνεται μια πραγματικότητα. Το προσεχές έτος, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αναλάβει την επιτήρηση των σημαντικών συστημικών τραπεζών της ευρωζώνης. Αυτό θα συμβεί μόλις εκτιμηθεί σε συνολικό επίπεδο ότι οι οργανισμοί αυτοί διασφαλίζουν την πλήρη διαφάνεια των ισοζυγίων τους, καθώς επίσης ότι έχουν διαπιστωθεί οι απώλειες και έχουν ολοκληρωθεί οι ανακεφαλαιοποιήσεις όπου ήταν αναγκαίο. Αυτό θα παράσχει τις σταθερές βάσεις που χρειαζόμαστε για να επιστρέψει η ευρωζώνη στον κανονικό δανεισμό.

Εν τω μεταξύ, θα συνεχιστεί το έργο στο τελικό κομμάτι του παζλ της τραπεζικής ένωσης, στον SRM  (Single Resolution Mechanism). Αυτό θα προσφέρει τα εργαλεία για την εξυγίανση των  χρεοκοπημένων τραπεζών ενώ θα ελαχιστοποιήσει τα κόστη στους φορολογούμενους και την πραγματική οικονομία.

Καθώς εργαζόμαστε για να εδραιώσουμε την ανάκαμψη, οι Υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης – από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ – θα επικεντρωθούν επίσης στη μετάβαση που θα επακολουθήσει για έναν αριθμό χωρών που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση: τη λήξη των προγραμμάτων στήριξης των εν λόγω χωρών και την επιστροφή τους στην πλήρη εξάρτηση από τη χρηματοδότηση της αγοράς.

Προτεραιότητα θα είναι να καταστεί η συγκεκριμένη διαδικασία όσο πιο ομαλή γίνεται ενώ παράλληλα να διασφαλιστεί ότι χώρες, όπως η Κύπρος, που βρίσκονται σε αρχικά στάδια των προγραμμάτων τους, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν  την απαιτούμενη στήριξη για την αναδιάρθρωση των οικονομιών τους. Η νέα αυτή φάση θα απαιτήσει ενδεχομένως τον καθορισμό νέων τύπων στήριξης, που θα επικεντρώνονται στην ικανότητα εφαρμογής μεταρρυθμίσεων και περαιτέρω ενίσχυσης της ανάπτυξης.

Η Ιρλανδία και η Ισπανία θα εξέλθουν από τα προγράμματά τους κατά τους ερχόμενους μήνες. Μετά από μια εντυπωσιακή αναδιάρθρωση των χρηματοπιστωτικών τους τομέων και την εφαρμογή φιλόδοξων σχεδίων για μείωση του ελλείμματος, επιστρέφει η εμπιστοσύνη (σ.σ. των αγορών) στις χώρες αυτές και οι προοπτικές τους βελτιώνονται.

Το πρόγραμμα της Πορτογαλίας θα λήξει την άνοιξη του 2014. Οι μεταρρυθμίσεις στη χώρα έχουν επίσης αρχίσει να αποφέρουν καρπούς, καθώς βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα και η οικονομία ανακτά την ισορροπία της προσανατολισμένη στην ανάπτυξη μέσω των εξαγωγών. Ωστόσο, εναπομένουν σημαντικές προκλήσεις. Η εξαγωγική βάση της Πορτογαλίας πρέπει να ενισχυθεί, όπως επίσης πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως οι μεταρρυθμίσεις του δημόσιου τομέα και να συνεχιστεί η δημοσιονομική  προσαρμογή.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Η κατάσταση του προϋπολογισμού της έχει μεταβληθεί  και η ελληνική κυβέρνηση έχει πολλές πιθανότητες να επιτύχει φέτος πρωτογενές πλεόνασμα. Επίσης, αρχίζουν να αποδίδουν  τα μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας και το άνοιγμα κλειστών αγορών. Η ανταγωνιστικότητα βελτιώνεται και η οικονομία αναπροσανατολίζεται προς τον εξαγωγικό τομέα. Ωστόσο, εναπόκειται περαιτέρω δουλειά στους τομείς του δημόσιου τομέα και των μεταρρυθμίσεων στο φορολογικό σύστημα.

Συνολικά, είναι ορθό να ειπωθεί ότι σημειώθηκαν σημαντικά επιτεύγματα σε προγράμματα χωρών. Καθώς ορισμένες από αυτές τις χώρες προετοιμάζονται να εξέλθουν από τα προγράμματα στήριξης, βελτιώνονται και οι προοπτικές  για την ευρωζώνη.  Οι επικείμενες έξοδοι από τα προγράμματα αποδεικνύουν  ότι η προσέγγισή μας λειτουργεί: Μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, παρέχουμε προσωρινά δάνεια σε ελκυστικά επιτόκια σε χώρες της ευρωζώνης που βρίσκονται σε κρίση. Σε αντάλλαγμα ζητούμε αυστηρούς όρους  σε μακροοικονομικό επίπεδο.

Και αυτό είναι καλή είδηση εφόσον τίποτε δεν θεωρείται δεδομένο. Οποιαδήποτε επανάπαυση θα θέσει σε κίνδυνο την ανάκαμψη. Η απάντησή μας στην κρίση, η οποία βασίζεται σε μια ενοποιημένη προσέγγιση των κ-μ και Ευρωπαϊκών θεσμών, αρχίζει να έχει αποτελέσματα. Η Ευρώπη καθίσταται λιγότερο ευάλωτη σε εξωτερικά σοκ, πιο ανταγωνιστική στις διεθνείς αγορές και πιο ελκυστική στους διεθνείς επενδυτές.

Και θα συνεχίσουμε την πορεία μας. Έχουμε τα πάντα σε ετοιμότητα για να  αναδυθούμε ισχυρότεροι από την κρίση, με πιο βιώσιμη ανάπτυξη και περισσότερες θέσεις εργασίας.

Ο κ. Dijsselbloem είναι Πρόεδρος του Eurogroup, o κ. Rehn είναι Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπεύθυνος για οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις, ο κ. Asmussen είναι μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ, ο κ. Regling είναι εκτελεστικός δ/ντής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και ο κ. Hoyer είναι ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ