Γράφει η Θωμαϊς Παριανού.

Εισαγωγή.

Οι εν Αμερική Χειμαρριώται οργανωμένοι εις το παρελθόν εις τας ιστορικάς των οργανώσεις, πρώτον της ‘ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ’ και μετέπειτα των ‘ΑΚΡΟΚΕΡΑΥΝΙΩΝ’, συνελθόντες εν Ουασινγκτώνι, εις συνεδρίασιν κληθείσαν επί τούτω, απεφάσισαν, εν συντριπτική πλειοψηφία, να προβούν εις την οργάνωσιν νέου Συλλόγου, ο οποίος να είναι ο συνεχιστής των ωραιοτέρων παραδόσεων των ως άνω δύο παλαιοτέρων οργανώσεων και ο οποίος, εις μίαν νέαν αναζωογονιτικήν εκκίνησιν, να ενσαρκώνη τα Εθνικά Ιδεώδη των Χειμαρριωτών, ως γνησίων απογόνων των Ελλήνων Πατέρων των και να εμπνέη προς μίαν δυναμικώτεραν και γνωσιοτέραν ιστορικήν αλληλοβοηθητικήν και φιλανθρωπικήν προσπάθειαν .

Άρθρον 1ον : Όνομα Συλλόγου.

Το όνομα του Συλλόγου θα είναι ‘Η ΧΕΙΜΑΡΡΑ’. Η λέξις και μόνη, όχι μόνον ενδεικνύει τον τόπον της καταγωγής των μελών και των πατέρων των, αλλά συγχρόνως και συμβολίζει την πίστιν προς τας αρχάς της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της ισοπολιτείας, επί των οποίων η μικρά αλλά ένδοξος αυτή γεωγραφική περιφέρεια είχε θέσει επί αιώνας τας βάσεις μίας προτύπου κοινωνίας και είχεν αποβή απόρθητον προπύργιον του Ελληνισμού.

Τα ξένα πρακτορεία για την Απογραφή.

Να τι λένε τα ξένα πρακτορεία για την απογραφή του πληθυσμού στην Αλβανία.

ΤΙΡΑΝΑ, ΕΝΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, ΚΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.

Η απογραφή πληθυσμού μετατράπηκε σε πάλη εθνοτήτων στην Αλβανία που, από την πτώση της κομμουνιστικής δικτατορίας, θα έπρεπε να είχε μπει στην διαδικασία της διαφάνειας, η οποία απαιτείται από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Η Αθήνα θα έπρεπε να δηλώσει / απαιτήσει διπλή υπηκοότητα, ενώ οι Βορειοηπειρώτες να κάνουν οι ίδιοι την δήλωση αυτή καθ’εαυτή, για να πιέσουν τα Τίρανα να προβούν στην διαδικασία της απογραφής.

Ακόμα και 20 χρόνια μετά την κατάρρευση της δικτατορίας, η Αλβανία δεν αποκαλύπτει καμία επιθυμία δημοκρατικής προσαρμογής, εν όψει μάλιστα της διαδικασίας της υποψηφιότητάς της για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αιτία είναι οι εντάσεις / πιέσεις του Αλβανικού Εθνικισμού κατά της Εθνικής Ελληνικής Κοινότητας, οι οποίες (εντάσεις / πιέσεις) προσπαθούν αφενός να τρομοκρατήσουν την ΕΕ, Κοιν. και αφετέρου να πιέσουν την Αλβανική Κυβέρνηση να μπλοκάρει την απογραφή του πληθυσμού που έχει ορισθεί για τον ερχόμενο Απρίλιο.

Σύμφωνα με τον Αλβανό ΥΠΕΞ Edmond Haxhinasto, «Οι διοικητικές εκλογές στην Αλβανία μπορούν να εμποδίσουν την ανάπτυξη της απογραφής, καθώς υπάρχουν ολοένα αυξανόμενες τεχνητές εντάσεις». Συμπερασματικά, η απογραφή είναι δυνατόν να αποτύχει , παρά τα 10 εκατ. ευρώ που παρέχει η Ε.Ε., για να βοηθήσει αυτή την διαδικασία. Εντωμεταξύ, η ανάμειξη της επίσημης Αλβανικής κυβέρνησης σε ένα ύποπτο και ανήθικο παιχνίδι κατά της συμμάχου Ελλάδας, θα δώσει την δυνατότητα στην ΕΕ. Κοινότητα να πάρει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για να προστατέψει τις δυτικές Ευρωπαϊκές αξίες για την Ελληνική Ομογένεια στην Αλβανία. Ειδικότερα, εάν η διαδικασία της απογραφής του πληθυσμού καθυστερήσει από τα Τίρανα, τότε αντιπρόσωποι της ΕΕ.Κοιν. στην Αλβανία θα πρέπει να πάρουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να προωθήσουν αυτήν την διαδικασία, η οποία θεωρείται αξιόπιστο σύστημα για την Ευρωπαϊκή κοινή γνώμη.

Εντωμεταξύ, μένει στην Ελλάδα να πάρει άλλη μία κοινοβουλευτική πρωτοβουλία και να ενεργήσει ώστε να δοθεί διπλή υπηκοότητα στην Ελληνική Κοινότητα που ζει στην Αλβανία, [πρωτοβουλία] η οποία εγκρίθηκε από την κυβέρνηση του Κων/νου Καραμανλή, τον Οκτώβριο 2006 και μπλοκαρίστηκε τότε από την αντιπολίτευση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. του Γ.Παπανδρέου. Αντιμετωπίζοντας ένα τέτοιο γεγονός, η Ε.Ε. δεν θα πρέπει να ανεχθεί το μπλοκάρισμα των πρωτοβουλιών από τα επίσημα Τίρανα (= τις επίσημες αρχές της Αλβανίας), οι οποίες αποβλέπουν όλο και περισσότερο να προστατεύσουν τις βλέψεις του Αλβανικού εθνικισμού για την Μεγάλη Αλβανία. Επίσης ψάχνουν τρόπο για να καταπιέσουν, με επίπλαστες μεθόδους, το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού της Εθνικής Ελληνικής Κοινότητας της Βορείου Ηπείρου.

Τώρα, απομένει στην Εθνική Ελληνική Κοινότητα να πάρει πρωτοβουλίες για να προστατεύσει το μέλλον τής δικής της προοπτικής, με το βλέμμα στις Ευρωπαϊκές αξίες και ελευθερίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει επίσης να κάνει μία ενημερωτική καμπάνια για να ενημερωθούν οι ίδιοι οι Βορειοηπειρώτες που ζουν στις πατρογονικές τους εστίες εδώ και χιλιάδες χρόνια.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ