Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Ludwigsburg και Περιοχής έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Αρχοντία Γιαννακίδου
Αντιπρόεδρος: Γλυκερία Ράπτου-Ζάκα
Ταμίας: Γιάννης Στράκος
Γραμματέας: Ελένη Ταγκαλίδου
Μέλη: Γιάννης Ευθυμιάδης, Γιώργος Βουλτσίδης, Μιχαήλ Μανολούδης