Οι Έλληνες της Νάπολης από το 16ο αιώνα μέχρι σήμερα

Γιάννης Κορίνθιος.

Ένα πετυχημένο μπόλιασμα, σελ. 771, Ebook, editrice jakor  Napoli luglio 2012.

Θα διατίθεται έναντι  25 ευρώ από το Σεπτέμβριο 2012!

Οι διάφορες μετακινήσεις πληθυσμών σημάδεψαν  ανεξίτηλα την ιστορία της Ευρώπης. Η Ελλάδα και η Ιταλία, χάρη στη Μεσόγειο, ανέπτυξαν μια κοινή ιστορία. Από την αρχαιότητα στην μεσημβρινή Ιταλία ρίζωσε μια άλλη Ελλάδα. Οι διάφορες κοινότητες της διασποράς, που ιδρύθηκαν στη Δύση μετά τη πτώση της Πόλης και εξαιτίας της επέκτασης των Οθωμανών στα Βαλκάνια, διετέλεσαν εστίες προώθησης της παλιγγενεσίας και διέδωσαν την ελληνική παιδεία στην Ευρώπη, αλλά και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό στον ελληνικό χώρο. Η ελληνική κοινότητα της Νάπολης χάρισε αίγλη στη διασπορά, στην Ελλάδα, στη Νάπολη, στην Ιταλία και στην Ευρώπη. Η διασπορά των Ελλήνων είναι ένα κλειδί για να κατανοήσουμε την ιστορία του νεώτερου Ελληνισμού στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο.