Η Θεσσαλία ως κοιτίδα Πολιτισμού ,Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Το 5ο, κατά σειρά ,Συνέδριο διοργανώνει το Δίκτυο (Ομοσπονδία)  των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Θεσσαλίας , που αγκαλιάζει ανεξαίρετα και τους χίλιους   Συλλόγους ,Αστικές Μη Κερδοσκ. Εταιρίες ,Ομάδες πολιτών ,φορείς κ.ά.  που λειτουργούν σε επίπεδο Θεσσαλίας και ασχολούνται με τον Πολιτισμό, το Περιβάλλον , την Κοινωνική Αλληλεγγύη ,την Κοινωνική Οικονομία και τη Βιώσιμη ανάπτυξη . Σημειώνεται ότι η εκλογή του 1ου στην ιστορία αιρετού Δ.Σ. ,που έγινε πέρυσι στη Λάρισα (2 Φεβρουαρίου 2011) , από τα δεκάδες ιδρυτικά μέλη του Δικτύου (Ομοσπονδίας) , αποτελεί μια μεγάλη κατάκτηση της Κοινωνίας των Θεσσαλών Πολιτών,οι οποίοι κατάφεραν να δημιουργήσουν έναν σπουδαίο θεσμό ,που μπορεί να εκπροσωπεί όλους τους  Θεσσαλικούς Συλλόγους , εντός και εκτός Ελλάδος και ,ήδη, μετεξελίσσεται  σε ένα «εργαστήριο» ,όπου συναντώνται όλοι οι άνθρωποι  της προσφοράς ,των Γραμμάτων ,των Τεχνών , των Επιστημών ,της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και συνεργάζονται για ένα καλύτερο μέλλον για τη Θεσσαλία και όχι μόνο.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

 Ο πρόεδρος κ. Κων. Σκριάπας και τα μέλη του  ΔΣ του Δικτύου ΜΚΟ Θεσσαλίας , εκτιμώντας την κρισιμότητα  της κατάστασης που περνά η Ελλάδα και ειδικότερα η Θεσσαλία  ,που δεν είναι  μόνο οικονομική ,αλλά ηθική και κοινωνική , καθόρισε η θεματολογία του φετινού Συνεδρίου να θέσει επί τάπητος τον ρόλο που μπορούν ,αλλά και οφείλουν, να παίξουν όλες οι Εθελοντικές Οργανώσεις ,που εκπροσωπούν χιλιάδες εθελοντές , στην αντιμετώπιση της σημερινής κρίσης .

Και αυτό αφορά από τον πιο μικρό Σύλλογο ενός χωριού ,μέχρι τις Εθελοντικές Οργανώσεις που επιτελούν εξειδικευμένο και επιστημονικό έργο.

Γι’ αυτό, τα θέματα που θα απασχολήσουν τις φετινές εργασίες του Συνεδρίου ,θα επικεντρωθούν ιδιαίτερα στην Κοινωνική Οικονομία, αφού οι δράσεις αυτές ,που στην Ευρώπη αποτελούν το 10 % της επιχειρηματικότητας, μπορούν να συμβάλλουν στην έξοδο της χώρας από την κρίση και ειδικότερα για τη Θεσσαλία  μπορούν να την μετατρέψουν σε κοιτίδα του Πολιτισμού , της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των ποιοτικών προϊόντων.

Όπως και στα προηγούμενα συνέδρια, διαπιστώθηκε η ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των ΜΚΟ της Θεσσαλίας αλλά και των όμορων περιφερειών με τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Δημόσιας Διοίκησης καθώς και τους Φορείς των Τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας.

Το Δίκτυο πιστεύει ,ότι οι Εθελοντικές Οργανώσεις ,αλλά ,ιδιαίτερα, ένα Δευτεροβάθμιο  Όργανο ,όπως είναι το Δίκτυο ΜΚΟ Θεσσαλίας ,μπορούν μέσα  από τον συντονισμό  των δράσεων και του έργου εκατοντάδων ή και χιλιάδων εθελοντών ,μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες ,σε αυτό που λέγεται Θεσσαλία της προόδου και των μεγάλων προοπτικών.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Κατά  τη διάρκεια του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν  από  εκπροσώπους Εθελοντικών Οργανώσεων ,από εξειδικευμένους επιστήμονες και στελέχη της Περιφερειακής και Κεντρικής Διοίκησης ,εισηγήσεις ,πάνω στα μεγάλα θέματα που απασχολούν τις ΜΚΟ ,αλλά και τη Θεσσαλία.

Ο σκοπός είναι να προκύψουν από τις εργασίες του Συνεδρίου  αυτού ,χρήσιμα συμπεράσματα για όλους τους συμμετέχοντες ,έτσι ώστε ο ρόλος όλων μας ,να είναι συγκεκριμένος και χρήσιμος για την Θεσσαλία και τη χώρα.

Ενδεικτικές θεματικές Ενότητες

 • Περιφερειακή Ανάπτυξη, ΜΚΟ στο πλαίσιο ΕΣΠΑ
 • Θεσσαλικό Διατροφικό Καλάθι
 • Η Θεσσαλία ,ως τουριστικός προορισμός
 • Οργάνωση και λειτουργία περιβαλλοντικών οργανώσεων
 • Εξεύρεση πόρων από περιβαλλοντικές Μ.Κ.Ο.
 • Κοινωνία των Πολιτών και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Ο Ρόλος των ΜΚΟ σε Ζητήματα Ποιότητας Ζωής και Προστασίας Περιβάλλοντος στη Θεσσαλία – Παρουσίαση έρευνας
 • Ο Πολιτισμός στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013
 • Η Τεχνολογία στην υπηρεσία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς    (Ψηφιακά Συστήματα – Ψηφιακές Συλλογές και Πολιτιστικά Μέσα)

 

 • Καλές Πρακτικές στο χώρο των Εθελοντικών Οργανώσεων
 • Social  Media και Συμμετοχική Δημοκρατία
 • Ισχύον Θεσμικό πλαίσιο για τον εθελοντισμό στον χώρο της Υγείας & της Κοινωνικής Φροντίδας
 • Πράσινη Ανάπτυξη και Ενεργοί Πολίτες
 • Κοιν. Αλληλεγγύη–Πρόσβαση σε όλους
 • Οικονομία και ΜΚΟ στο δρόμο της Βιώσιμης Ανάπτυξης

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Το Δίκτυο καλεί όλους τους εκπροσώπους των Συλλόγων ,των Εθελοντικών Οργανώσεων , ,των  Ομάδων Πολιτών ,των φορέων να λάβουν μέρος στο 5ο Συνέδριο των Εθελοντικών Οργανώσεων της Θεσσαλίας ,στις 10 Ιουνίου 2012 ,στη Λάρισα . Λεπτομέρειες και αναλυτικό πρόγραμμα των εισηγήσεων θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες.