Ο Σύλλογος Αδελφοποιημένων Πόλεων πραγματοποίησε φιλική συνάντηση  με τον κ. Παπαχρήστο Εύθύμιο ,γραμματέα της επιτροπής αδελφοποίησης του Schwabach με θέμα την αποτίμηση του ταξιδιού των μελών του Συλλόγου και των εκπροσώπων του Δήμου Καλαμπάκας στην Γερμανία .

Τα μέλη του Συλλόγου μετέφεραν τις εντυπώσεις τους από την παραμονή τους στην αδελφή πόλη της Γερμανίας και ο Κ. Παπαχρήστος αντίστοιχα τις εντυπώσεις των  Γερμανών. Το τελικό συμπέρασμα ήταν ότι ήταν μια πετυχημένη αποστολή με θετικά αποτελέσματα και για τις δυο πλευρές. Σχεδιάστηκαν και προγραμματίστηκαν οι επόμενες δράσεις μεταξύ των δημοτών με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που αφορούν τους νέους. Την επόμενη χρονιά θα γίνει προσπάθεια για ανταλλαγή μαθητών σχολείων ,θέμα στο οποίο θα δοθεί προτεραιότητα καθώς και προσπάθειες για ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα περιβάλλοντος, συνεργασίας στο τουριστικό και εμπορικό τομέα.

Ο κ. Παπαχρήστος δεσμεύτηκε να μεταφέρει τις ευχαριστίες των μελών του Συλλόγου στην αντίστοιχη επιτροπή του Schwabach και να φροντίσει για την υλοποίηση όσων αποφασίστηκαν στην συνάντηση.

Παπαθανασίου Έλλη

Πρόεδρος του Συλλόγου Αδελφοποιημένων πόλεων Καλαμπάκας.