Κοινό νομικό πλαίσιο, το οποίο θα διευκολύνει την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων από σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες εντός ΕΕ προωθεί η Κομισιόν.Το σχέδιο οδηγίας της Επιτροπής που αφορά τις δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος θα διευκολύνει και την ταχύτερη εφαρμογή των κυρώσεων της ΕΕ εναντίον της Ρωσίας, αναφορικά με την δέσμευση περιουσιακών στοιχείων Ρώσων ολιγαρχών.

Η νέα νομοθεσία κρίθηκε απαραίτητη για την αντιμετώπιση του προβλήματος που υπάρχει σήμερα στην ΕΕ, όπου αρκετά κράτη μέλη δεν διαθέτουν το κατάλληλο νομικό πλαίσιο για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων εγκληματιών.

Σύμφωνα με τη δέσμη μέτρων της Επιτροπής, η παράκαμψη των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας από πρόσωπα και επιχειρήσεις θα θεωρείται έγκλημα στο σύνολο της κοινοτικής επικράτειας και θα υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση.

Δήμευση περιουσιών πριν την δίκη

Η νέα νομοθεσία θα δίνει τη δυνατότητα δήμευσης περιουσιακών στοιχείων ακόμη και πριν την δίκη, αρκεί οι δικαστικές αρχές είναι πεπεισμένες για εμπλοκή προσώπων και οντοτήτων σε παράνομες δραστηριότητες. Το μέτρο θα διευκολύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ολιγαρχών που εμπλέκονται με τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας.

Η νέα νομοθεσία θα εφαρμόζεται σε υποθέσεις που αφορούν την τρομοκρατία, την συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, την εμπορία ανθρώπων, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Αναφορικά με τα επόμενα βήματα, η πρόταση της Κομισιόν θα υποβληθεί για εξέταση και έγκριση στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και στην Ευρωβουλή.

Νίκος Μπέλλος, Βρυξέλλες

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ