O Eυρωβουλευτής των Γερμανών Φιλελευθέρων και Πρόεδρος του Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου (DHW), Δρ. Γιώργος Χατζημαρκάκης

Δρ. Γιώργος Χατζημαρκάκης
Ευρωβουλευτής των Γερμανών Φιλελευθέρων
Πρόεδρος του Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου (DHW)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 • Ανάγκη για ένα εθνικό σχέδιο δράσης για αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας
 • Οι αδυναμίες της χώρας πρέπει να μετατραπούν σε δυνατότητες
 • Το σχέδιο πρέπει να χαρακτηρίζεται από δύναμη και αποτελεσματικότητα
 • Το σχέδιο πρέπει να εξασφαλίζει μελλοντικά την φερεγγυότητα της χώρας

Υπάρχουν ενδιαφέρουσες ευκαιρίες που δίδουν ελπίδα να αναπτυχθεί η Ελλάδα και να εξελιχθεί η Κρήτη σε ατμομηχανή της μεσογειακής οικονομίας:

ΔΩΔΕΚΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

1) ΦΟΡΟΙ

 • Είναι «το αίμα στις φλέβες» κάθε κράτους.
 • 30 δις Ευρώ χάνονται ετησίως στην παραοικονομία.
 • Έλλειψη νομιμοφροσύνης και αξιοπιστίας απέναντι στο κράτος
 • Το «φακελάκι», διευκόλυνε μέχρι τώρα τη ζωή στην Ελλάδα.
 • Επιστροφή της εμπιστοσύνης στις κρατικές δομές.

Προτάσεις:

 • Ένας ενιαίος φόρος «flat tax» όπως στη Σλοβακία θα βοηθούσε να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα.
  • Αποφυγή των φοροφυγάδων και εξασφάλιση σταθερών και αξιόπιστων εσόδων
  • Αναγκαία η έκκληση προς την εθνική αλληλεγγύη
   • Ο «Λογαριασμός Αλληλεγγύης για την απόσβεση δημοσίου χρέους» είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της κρίσης.
   • Πλούσιοι της χώρας αλλά και οι Έλληνες του εξωτερικού μπορούν να βοηθήσουν με την ιδιωτική τους περιουσία.
   • Στην ελληνική ιστορία έχουν καταγραφεί περιπτώσεις όπου εύποροι πολίτες και Έλληνες του εξωτερικού στήριξαν την οικονομική αποκατάσταση του κράτους.
   • Είναι όμως δύσκολο να κινήσεις το ενδιαφέρον της πλειοψηφίας αν μια τέτοια μια πρωτοβουλία δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δράσεις και προτάσεις. Η δωρεά θα καρποφορήσει μόνο με επένδυση στην παραγωγικότητα και ανάπτυξη της χώρας.

2) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΟΙΗΚΗΣΗ

Σύμφωνα με τον διεθνής δείκτης 2009-2010 του Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ (ΔΟΦ):

 • Ανταγωνιστικότητα: Η Ελλάδα στην 71η θέση σε συνολικά 133 κράτη. Η Γερμανία βρίσκεται στην 7η θέση.
 • Υπερβολική κυβερνητική παρέμβαση: η Ελλάδα στην 125η θέση από 133 χώρες
 • Μαζική σπατάλη δημόσιων πόρων: η Ελλάδα στην 107η θέση από 133 χώρες
  • Έλλειψη κυβερνητικής πολιτικής και αξιοπιστίας από τις δημόσιες αρχές: η Ελλάδα στην 93η θέση από 133 χώρες
 • Κρατική ρύθμιση της αγοράς παραγωγής: η Ελλάδα έχει μεταξύ των 21 χωρών του ΟΟΣΑ την  υψηλότερη

Προτάσεις:

 • Στο πλαίσιο εξυπηρέτησης πολιτών πρέπει να προστεθεί ένα σύστημα ανάθεσης διαχειριστικών καθηκόντων στους πολίτες όπως λειτουργεί για σε χώρες της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης
  • Στόχος: Η διασφάλιση της διαφάνειας και ιχνηλασιμότητας κάθε υπόθεσης καθώς επίσης και η αποφυγή κόστους
  • Οι πολίτες πρέπει να έχουν την ευκαιρία να φροντίζουν αυτόνομα τις υποθέσεις τους με τις αρχές έχοντας την δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά όλων των ειδών αιτήσεις και έγγραφα, αποφεύγοντας έτσι την άμεση επαφή με τον υπάλληλο δημόσιας διοίκησης.

3) ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Βάση των μελετών (Πίζα 2006) η χώρα κυμαίνεται κάτω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ.
 • Η ανεργία των νέων στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα υψηλή. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, το 2007 περίπου το 12% των Ελλήνων μεταξύ 15-24 ετών εγκατέλειψαν το σχολείο χωρίς απολυτήριο.
 • Η επένδυση στην παιδεία είναι επένδυση στην οικονομία της χώρας στο μέλλον.
 • Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια χρειάζονται μεγαλύτερη αυτονομία και πεπαλαιωμένες δομές πρέπει να εξυγιανθούν.
 • Πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο μοντέλο χρηματοδότησης που θα βοηθήσει τη μεταρρύθμιση.

Προτάσεις:

 • Θέσπιση ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος με έδρα την Κρήτη
  • Χρηματοδότηση από Έλληνες πολίτες και Έλληνες του εξωτερικού.
  • Θα λειτουργεί υπό την αιγίδα του κράτους, παράλληλα όμως θα διοικείται από ιδιωτικούς φορείς.
 • Θέσπιση μια κεντρικής διοικητικής υπηρεσίας που θα επιβραδύνει την διαρροή επιστημονικού κεφαλαίου στο εξωτερικό.
  • Η Κρήτη όπως όλη η Ελλάδα υποφέρει από διαρροή επιστημονικού κεφαλαίου.
 • Το επιτυχημένο μοντέλο εκπαίδευσης της Γερμανίας για ειδικευμένο εργατικό δυναμικό μπορεί να χρησιμεύσει ως παράδειγμα. Τα προγράμματα σπουδών πρέπει να διδάσκουν στους μαθητές ότι μπορούν να επιτύχουν στο σχολείο.
  • «Νέο Ξεκίνημα» – DHW. Η Κρήτη μπορεί να εισάγει αυτό το μοντέλο.

3) ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ανάγκη για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις – η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει ήδη τα πρώτα βήματα (Ασφαλιστικό).

Προτάσεις:

 • Παροχή καλύτερων όρων στους απόδημους Έλληνες που συνταξιοδοτούνται στο εξωτερικό έτσι ώστε να διευκολυνθεί ο γυρισμός τους στην πατρίδα.
 • Αποκατάσταση απομακρυσμένων χωριών της Κρήτης.
  • Οι συνταξιούχοι να αποκτήσουν νέα κατοικία στο γνωστό ελληνικό περιβάλλον.
  • Ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης στο νησί.

4) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

 • Ευρεία έννοια, συμπεριλαμβάνει την αναζήτηση εναλλακτικών θεραπειών καθώς επίσης και χαλάρωση και ξεκούραση στο πλαίσιο διακοπών.
 • Η Ευρωπαϊκή Ένωση (επίτροπος βιομηχανίας Tajani) έχει προβεί ήδη σε δράση να αναδείξει την Ευρώπη ως σημαντικότερο τουριστικό προορισμό στον κόσμο.
  • Ο αριθμός των επισκεπτών από όλο τον κόσμο έχει μειωθεί ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης.
  • Καταβάλλεται ευρωπαϊκή προσπάθεια για προσέλκυση τουριστών από τη Ρωσία, την Κίνα, την Ιαπωνία, την Ινδία και τη Βραζιλία. Οι αριθμοί των επισκεπτών από τις χώρες αυτές αυξάνονται δραματικά και μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω.
 • Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία όπως το «blue flag» για τα κέντρα τουρισμού υγείας (John Dalli)
  • Η Κρήτη κατέχει βασικές προϋποθέσεις που συμβάλλουν σε αυτό το στόχο: ειδίκευση στον Τουρισμό Υγείας, ποιότητα και καθαρό αέρα, πανεπιστημιακό κέντρο υγείας.

Προτάσεις:

Η Κρήτη μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα –  είναι ήδη δυνατή διότι κατέχει δυναμικό.

 • Ο αριθμός θέρετρων υγείας μπορεί να αυξηθεί στην Κρήτη.
 • Ο αριθμός ιατρών ελληνικής καταγωγής που δραστηριοποιείται με επιτυχία στο εξωτερικό είναι πολύ σημαντικός.
  • Θέσπιση ενός κέντρου εξυπηρέτησης που θα παρέχει πληροφορίες σε επαγγελματίες υγείας που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν σε αυτόν τον κλάδο στην Ελλάδα.
  • Επένδυση σε κατάλληλες υποδομές
  • Επένδυση στην Κρητική Δίαιτα καθώς επίσης και στο πλαίσιο του Wellness και της ειδικής ιατρικής.
 • Η Κρήτη πρέπει να επεκτείνει το ενδιαφέρον της να προσελκύσει «τουρισμό υγείας» και από τη νότια Ευρώπη, τα Βαλκάνια, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

6) ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 • Όποιος θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα, διαμαρτύρεται συχνά για τα χρηματοδοτικά προβλήματα. Οι γερμανικές τράπεζες επιφυλάσσονται να δεσμευθούν.
 • Όσο οι εγχώριες τράπεζες μπορούν να επιτύχουν υψηλό επιτόκιο με την αγορά ομολόγων του Δημοσίου, το κλασικό επιχειρηματικό δάνειο δεν είναι δελεαστικό.

Προτάσεις:

 • Η Ελλάδα χρειάζεται μια Τράπεζα Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας που θα παρέχει στήριξη σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.
 • Μια Τράπεζα που θα εξασφαλίζει την αποδοτικότητά της χωρίς να συναγωνίζεται με ελληνικές επιχειρηματικές τράπεζες.
 • Επίσης, τα δάνεια που θα παρέχονται δεν θα πρέπει να αποτελούν απαγορευμένη επιδότηση ξένων επενδυτών στην Ελλάδα.

7) ΕΓΧΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗ

 • Το 70% της ελληνικής οικονομίας εξαρτάται από την ιδιωτική κατανάλωση.
 • Επιπλέον, ο καταναλωτής πρέπει εύκολα να μπορεί να διακρίνει, πιο προϊόν έχει ελληνική προέλευση.
  • Ενίσχυση της ζήτησης για τα κρητικά προϊόντα.

Προτάσεις:

 • Η κυβέρνηση θα πρέπει να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία «είναι ελληνικό» (made in Greece) που θα είναι παράλληλα σύμφωνη με τη νομοθεσία της ΕΕ.
 • Στο ελληνικό λιανικό εμπόριο κυριαρχούν οι γερμανικές αλυσίδες.
  • Π.χ. στο LIDL πολλά αγαθά πωλούνται φθηνότερα. Δυστυχώς τα προϊόντα αυτά δεν προέρχονται από την Ελλάδα.
  • Μελλοντικά δάνεια πρέπει να υπάγονται σε ρήτρα που θα προβλέπει ότι θα έχουν 50% προϊόντα ελληνικής προέλευσης. (π.χ. Ρουμανία – Tengelmann)
   • ALDI Hellas – Δεν πρέπει να αποχωρήσει
   • Η ALDI συμπεριλαμβάνει ήδη ελληνικά προϊόντα
   • 38 καταστήματα στην Ελλάδα, 720 θέσεις εργασίας
   • Μακροπρόθεσμα 300 καταστήματα, 11.000 εργαζόμενοι

8.) ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 • Η Κρήτη κατέχει ασήμαντο ποσοστό βιομηχανίας.
  • Επικέντρωση  σε μια συντονισμένη προσπάθεια για την καλύτερη αγορά διάφορων προϊόντων του νησιού.
  • Υψηλής ποιότητας γεωργικά προϊόντα, όπως π.χ. το κρητικό Ελαιόλαδο.
 • Τα πολυάριθμα ελληνικά εστιατόρια σε όλο τον κόσμο
  • από τη μια πλευρά ενδεχόμενη αγορά
  • από την άλλη πρεσβευτές των κρητικών προϊόντων και της Κρητικής Δίαιτας.

9) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 • Η Κρήτη δεν έχει γίνει ακόμη «Silicon Valley», αλλά είναι σε καλό δρόμο να ανέβει στον «Όλυμπο» της ευρωπαϊκής πληροφορικής.
 • Ο κλάδος της πληροφορικής είναι σημαντικός
  • Με το τρίγωνο ENISA – ITE – FORTH παρέχουμε βασικά προσόντα σε αυτόν τον τομέα
  • Το 2003 το project «Hygeia Net of Crete» κέρδισε το βραβείο ηλεκτρονικής υγείας, στο υπουργικό συνέδριο eHealth στις Βρυξέλλες, παραλήπτης ήταν ο διευθυντής του FORTH, κ. Κωνσταντίνος Στεφανίδης
 • Το παράδειγμα της έντονης ανάπτυξης της Φινλανδίας στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης δείχνει ότι υπάρχουν  δυνατότητες διάκρισης σε νέες αγορές.
 • Η ΕΕ παρέχει πολλά κονδύλια που πρέπει να αξιοποιηθούν.

10) ΝΑΥΤΙΛΙΑ

 • Μεγαλύτερο εμπορικός στόλος στην Ευρώπη, δεύτερος μεγαλύτερος στον κόσμο μετά την Ιαπωνία.
 • Η χώρα μπορεί να εξελιχθεί σε «σούπερ λιμένα» για την Ευρώπη, κυρίως για τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη, αν υπάρχει επιτέλους σοβαρή επέκταση των υποδομών της.
 • Το Ηράκλειο μπορεί να αναπτυχθεί σε «κεντρικό σταθμό» της νότιας Ευρώπη, της Αφρικής και της Μέση Ανατολής.
 • Αναγκαία είναι η ανάπτυξη υποδομών κατά το πρότυπο των «πλοίων και σιδηροδρόμων». Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις θα πρέπει να συντονίζονται καλύτερα.

11) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 • Η ΕΕ έχει το πιο φιλόδοξο ενεργειακό πρόγραμμα στον κόσμο στοχεύοντας 20% της ενεργειακής προμήθειας στην ΕΕ από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών κατά 20% μέχρι το 2020.
 • Η Ελλάδα δεσμεύτηκε να παράγει το 20,1% της ηλεκτρικής της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2010.
 • Η Ελλάδα διαθέτει την πιο εξελιγμένη νομοθεσία για την ηλιακή ενέργεια έχοντας την μεγαλύτερη ηλιοφάνεια στην Ευρώπη.
  • Ο νόμος δεν τέθηκε σε πράξη ακόμα. Κατέχοντας το μονοπώλιο, η Δ.Ε.Η. κατάφερε μέχρι τώρα να εμποδίσει την εφαρμογή του.
 • Κατά την τρέχουσα περίοδο δοκιμάζεται  από μια γερμανική εταιρεία στο Βερολίνο ένα αναπτυξιακό σχέδιο που αποσκοπεί στην ηλεκτροδότηση ενός ολόκληρου νησιού με 4500 κατοίκους στις Αζόρες.
  • Ηλεκτροδότηση μέσω ηλιακής και αιολικής ενέργειας σε συνδυασμό με ένα σύστημα συσσώρευσης ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Πρόκειται για μια νέα τεχνολογία  ενεργειακής αποθήκευσης
  • Η αξιόλογη τεχνολογία συσσώρευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από τη Γερμανία, είναι το κλειδί για μια μελλοντική πράσινη και αειφόρος ανάπτυξη.
  • Ο άνεμος δεν φυσάει πάντοτε και ο ήλιος φέγγει μόνο την ημέρα, έτσι δεν μπορούμε ακόμη να αποφύγουμε τη  συμβατική ενέργεια.
  • Μοντέλο για ολόκληρη την ΕΕ.

Προτάσεις:

 • Μπορεί να ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, κι όμως είναι αληθινό! Ένα τέτοιο φιλόδοξο πρόγραμμα αρμόζει και στην περίπτωση της Κρήτης.
 • Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πηγές ενέργειας του μέλλοντος. Το νησί μας είναι με ήλιο προικισμένο!
 • Η Κρήτη μπορεί να ανεξαρτητοποιηθεί από εξωτερικές πηγές. Οι επενδύσεις στις απαιτούμενες καινοτομίες πρέπει να γίνουν τώρα. Η νέα μπαταρία και το πείραμα στο νησί των Αζόρων καταδεικνύουν καθαρά: η διάσωση του κλίματος είναι εφικτή – με τη σωστή τεχνολογία.
 • Η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία. Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παρουσιάζουν καταπληκτικό δυναμικό ως προς τη δημιουργία και διαφύλαξη θέσεων εργασίας.

12) ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Η Ελλάδα δαπανά 6 δισ. περίπου 4,8 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της για την άμυνα. Το ποσό αυτό θα μπορούσε να μειωθεί σημαντικά αν βελτιωθούν οι σχέσεις με την Τουρκία.
 • Η συμμετοχή της ΕΕ είναι αναγκαία.
 • Αναγνώριση των ανατολικών συνόρων της Ελλάδας ως ευρωπαϊκά σύνορα.
 • Οι υφιστάμενες αξιώσεις προστασίας πρέπει να μετατραπούν σε πράξη, αυτό θα σήμαινε μια περαιτέρω ανάσα για την Ελλάδα.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

 • Σύμφωνα με το θρύλο, ο Ηρακλής χρειάστηκε μόλις ένα χρόνο για να πραγματοποιήσει τους 12 άθλους.
 • Ενδεχομένως η  Ελλάδα να χρειαστεί περισσότερο χρόνο.
 • Να εξαφανίσεις νοοτροπίες, όπως το φακελάκι, δεν επιβάλλεται βραχυπρόθεσμα.
 • Οι Έλληνες έχουν καταλάβει ότι μια ριζική αλλαγή νοοτροπίας είναι αναγκαία.
 • Πρέπει να γίνει αυτό, διαφορετικά η Ελλάδα και μαζί της το νησί μας θα παραμείνει στην «εντατική».
 • Γνωρίζω ότι η Κρήτη έχει δυνάμεις και αρετές και μπορεί να αποτρέψει και καταστροφές και να καταφέρει θαύματα.

Γιατί όπως λέει και η μαντινάδα, και κάθε μαντινάδα έχει την αλήθειά της:

«Κρήτη  νησί τση λεβεδιάς, τση λευτεριάς δασκάλα,
την ιστορία έγραψες με αίμα και με μπάλα.»

 • Το νέο θαύμα για μένα θα ήταν ένα νέο ξεκίνημα για τη χώρα, όπου το πρώτο βήμα θα γίνει στην Κρήτη και από την Κρήτη.
 • Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να μιμηθούμε τον μυθικό Ηρακλή, να πραγματοποιήσουμε τους δικούς μας άθλους,  και να γίνουμε οικονομικός πρωταθλητής και παράδειγμα για την Ελλάδα αλλά και για όλη την Ευρώπη.
 • Να εξασφαλίσουμε μακροπρόθεσμα μια σταθερή θέση στην «λίγκα» των Ευρωπαϊκών Οικονομιών.

Ιστορική μαντινάδα:

«Εδά δα σύρω μια φωνή τα όρη να σειστούν
όλα τση Κρήτης τα παιδιά να ξαναμαζωχτούνε»