Χαράλαμπος Χάχαλης, Δικηγόρος LL.M.
E-mail: hachalis@gmail.com

Συχνά τίθεται το ερώτημα, ιδίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο, ποιες είναι οι επίσημες ώρες κοινής ησυχίας, δηλαδή οι ώρες όπου κάθε πολίτης μπορεί να ξεκουράζεται χωρίς να ενοχλείται από εξωτερικούς θορύβους.  Επισήμως, λοιπόν, οι ώρες αυτές ορίζονται με υπουργική απόφαση αλλά και σε αστυνομική διάταξη και είναι οι ακόλουθες:

– Κατά τη θερινή περίοδο από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00.

– Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30.

Θερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου.

Χειμερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα, από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου.

Κατά τις ώρες της μεσημβρινής και νυχτερινής ησυχίες απαγορεύονται οποιεσδήποτε εργασίες προκαλούν θόρυβο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, που δεν επιδέχονται αναβολή, με ειδική αιτιολογημένη άδεια του διοικητού του οικείου αστυνομικού τμήματος μπορούν να επιτραπούν εργασίες, ιδίως κοινής ωφέλειας.

Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχει διάταξη που απαγορεύει καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου τη διεξαγωγή κάθε φύσης παιχνιδιών που προκαλούν θόρυβο στους δρόμους, στις πλατείες και γενικά στους κοινόχρηστους χώρους, καθώς και άλλες δραστηριότητες που προκαλούν διατάραξη της πνευματικής ηρεμίας. Δηλαδή δεν πρέπει ο πολίτης να περιορίζει τις «θορυβώδεις εκδηλώσεις» του μόνο κατά την μεσημβρινή και νυκτερινή ησυχία.

Οι πολίτες δύνανται να απευθύνονται στην αστυνομία για βεβαίωση της παράβασης, καθώς και να υποβάλλουν μήνυση σε βάρος των παραβατών.

Στη Γερμανία οι ώρες κοινής ησυχίας καθορίζονται σε διάφορα νομοθετήματα που έχουν ισχύ στα εκάστοτε ομοσπονδιακά κρατίδια αλλά προσδιορίζονται και σε δικαστική απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου.

Οι ώρες κοινής ησυχίας στην Γερμανία είναι από 13:00 έως 15:00 (Mittagsruhe) και 22:00 έως 06:00 (Νachtruhe) και ισχύουν καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.