Οι 2 στους 3 Έλληνες χρησιμοποιούν σήμερα «πλαστικό χρήμα»

Έρευνα της εταιρείας «Public Issue», για την ΕΣΕΕ: Οι 2 στους 3 Έλληνες χρησιμοποιούν σήμερα «πλαστικό χρήμα» για τις πληρωμές τους!

– Γυναίκες, άτομα άνω των 65 ετών, απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, νοικοκυρές, άνεργοι, κάτοικοι αγροτικών και ημιαστικών περιοχών, καθώς και όσοι έχουν χαμηλό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα, είναι οι κατηγορίες όσων προτιμούν πολύ λιγότερο να χρησιμοποιούν «πλαστικό χρήμα» στις συναλλαγές τους!

-Μόνον το 16% του ελληνικού πληθυσμού κάνει, μέσα στον μήνα, αγορές μέσω διαδικτύου και από αυτούς, μόνον το 1% δήλωσε, ότι αντιμετώπισε πρόβλημα ασφαλείας

 

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου

 

Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας «Public Issue», που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της «Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας» (ΕΣΕΕ), η χρήση του πλαστικού χρήματος στην χώρα μας έχει αυξηθεί και αντικαθιστά με σχετικά ταχείς ρυθμούς την πληρωμή με μετρητά.

Όπως εδειξε η συγκεκριμένη έρευνα, περίπου οι 2 στους 3 Έλληνες, δηλαδή σε ποσοστό 68%, χρησιμοποιούν σήμερα «πλαστικό χρήμα», ήτοι κάποια χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα, ή συνδυασμό αυτών, στις συναλλαγές τους, ενώ, ταυτόχρονα, η κοινή γνώμη στην Ελλάδα δείχνει να τηρεί, γενικά, μια επιφυλακτική στάση απέναντι στην χρήση του «πλαστικού χρήματος»!

Αναλυτικότερα, το 61% χρησιμοποιεί χρεωστική κάρτα, το 21% πιστωτική κάρτα και το 6% προπληρωμένη κάρτα.

Τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης καρτών εμφανίζουν οι άνδρες με 70% αυτών να προτιμούν κάρτες, έναντι του 65% των γυναικών, ενώ η προτίμηση στην χρήση «πλαστικού χρήματος», που δείχνουν οι ηλικιακές ομάδες, εχει ως εξής: Η ομαδα ηλικίας 35-44 ετών προτιμά την χρήση καρτών σε ποσοστό 70%, η ηλικιακή ομάδα 45-54 ετών σε ποσοστό 77%, που είναι και το υψηλότερο και η ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών, προτιμά το πλαστικό χρήμα σε ποσοστό 72%.

Επίσης, την πληρωμή μέσω καρτών επιλέγουν οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (σε ποσοστό 83%), οι απασχολούμενοι, δηλαδή ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός (σε ποσοστό 74%), οι μισθωτοί του δημοσίου (σε ποσοστό 89%) και του ιδιωτικού τομέα (σε ποσοστό 73%) και οι κάτοικοι των αστικών κέντρων (σε ποσοστό 72%), έναντι των κατοίκων στις ημιαστικές (ποσοστό 61%) και αγροτικές (ποσοστό 60%) περιοχές.

 

Γυναίκες, άτομα άνω των 65 ετών, απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, νοικοκυρές, άνεργοι, κάτοικοι αγροτικών και ημιαστικών περιοχών, καθώς και όσοι έχουν χαμηλό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα, προτιμούν πολύ λιγότερο να χρησιμοποιούν «πλαστικό χρήμα» για τις πληρωμές τους!

 

Επίσης, διαπιστώνεται, ότι η χρήση καρτών συσχετίζεται θετικά με το ύψος του μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος.

Στον αντίποδα βρίσκονται οι ηλικιωμένοι, ανω των 65 ετών, οι ενήλικες γυναίκες, τα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, οι άνεργοι και όσοι έχουν χαμηλό μηνιαίο εισόδημα. Αναλυτικότερα, την πληρωμη μέσω καρτών δεν προτιμά ένα σημαντικό ποσοστό του ενήλικου πληθυσμού της χώρας, της τάξεως του 32%, το οποίο, όπως δείχνει η έρευνα της εταιρείας «Public Issue» δεν χρησιμοποιεί καθόλου κάρτες στις συναλλαγές του. Πρόκειται κυρίως για: γυναίκες (35%), για άτομα άνω των 65 ετών (40%), για απόφοιτους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (57%), για νοικοκυρές (47%) και ανέργους (40%), για κατοίκους αγροτικών (40%) και ημιαστικών (39%) περιοχών, καθώς και για όσους έχουν χαμηλό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα (κάτω από 1.000 ευρώ).

Όσον αφορά την συχνότητα πληρωμών μέσω καρτών, η ερευνα έδειξε, ότι η χρεωστική κάρτα χρησιμοποιείται από το 25% των χρηστών σε καθημερινή βάση και από το 65%, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα.

Επίσης, η πιστωτική κάρτα χρησιμοποιείται από το 14% σε καθημερινή βάση και από το 42%, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, ενώ η προπληρωμένη κάρτα χρησιμοποιείται από το 5% σε καθημερινή βάση και από το 23% τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα.

Ακόμη, στο 87% των ερωτηθέντων, οι οποίοι πραγματοποίησαν αγορές την τελευταία εβδομάδα, το 45% πλήρωσαν «με μετρητά και κάρτα», το 35% «μόνον με κάρτα» και μόλις το 20% «μόνον με μετρητά».

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών και των γυναικών δηλώνει, πως δεν περιμένει την περίοδο των εκπτώσεων για να κάνει αγορές, αλλά ψωνίζει όποτε έχει ανάγκη!

 

Αξιοσημείωτα είναι και τα συμπεράσματα της έρευνας για την έκδοση αποδείξεων, καθώς, ιδιαίτερα για τις αγορές με μετρητά, στο 78% των περιπτώσεων δόθηκε κανονικά απόδειξη, ενώ στο 19% δεν δόθηκε.

Όσον αφορά την διαθεσιμότητα POS στα καταστήματα και τις υπηρεσίες, ένα ποσοστό της τάξεως του 22% των ερωτηθέντων δήλωσε, ότι την τελευταία εβδομάδα, συνέβη να θέλει να πληρώσει με κάρτα, αλλά δεν υπήρχε στο κατάστημα τερματικό αποδοχής καρτών, ενώ το 77% δήλωσε, πως δεν αντιμετώπισε τέτοιο πρόβλημα.

Οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι επιχειρήσεις δεν διέθεταν POS, ήταν κυρίως καταστήματα πώλησης τροφίμων και ποτών (27%), καταστήματα εστίασης και καφέ (25%), υπηρεσίες ιατρών, κλινικών και κέντρων υγείας (9%), καταστήματα ρουχισμού, ένδυσης και υπόδησης (8%), κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής (6%) κ.α.

Σε ότι αφορά την προτίμησή τους να ψωνίζουν στην διάρκεια των εκπτώσεων, η πλειοψηφία των ερωτώμενων (59%) δήλωσε, ότι δεν περιμένει την περίοδο των εκπτώσεων για να κάνει αγορές (άνδρες 62% και γυναίκες 56%), αλλά ψωνίζει όποτε έχει ανάγκη. Από την άλλη πλευρά, το 23% των ερωτώμενων δήλωσε, πως προτιμά να ψωνίζει στις εκπτώσεις, κυρίως δε οι γυναίκες (27%) και οι άνεργοι (30%). Επίσης, ένα σημαντικό ποσοστό, της τάξεως του 16%, δεν εκφράζει κάποια ιδιαίτερη προτίμηση ως προς την στιγμή που θα πραγματοποιήσει τις αγορές .

 

Η κοινή γνώμη στην Ελλάδα έχει, γενικά, μια επιφυλακτική στάση απέναντι στην χρήση του «πλαστικού χρήματος», αναγνωρίζοντας εξίσου πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στην χρήση του!

 

Οι εκπτώσεις, που συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό προτιμήσεων μεταξύ του καταναλωτικού κοινού, είναι η περίοδος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου (27%) και ακολουθεί η περίοδος του Αυγούστου (11%). Παράλληλα όμως, εξίσου υψηλά ποσοστά ερωτώμενων απαντούν, ότι «δεν έχουν προτίμηση» (24%), «εξαρτάται» (15%) ή ότι «δεν ψωνίζουν» (12%).

Σχετικά με την εμπιστοσύνη στις τιμές κατά την περίοδο των εκπτώσεων, η κοινή γνώμη φαίνεται διχασμένη, με το 52% να δηλώνει, ότι τις εμπιστεύεται και το 45%, ότι δεν τις εμπιστεύεται.

Η ίδια έρευνα έδειξε ακόμη, πως η αναγνωρισιμότητα της υποχρεωτικής εγκατάστασης POS είναι υψηλή. Οι 7 στους 10 ερωτώμενους (70%) έχει τύχει να δουν ή να ακούσουν κάτι σχετικά με την υποχρεωτική εγκατάσταση τερματικών αποδοχής καρτών (POS) στα καταστήματα και τις επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο μεταξύ εκείνων, που χρησιμοποιούν κάρτες (75%), έναντι εκείνων, που δεν χρησιμοποιούν (58%).

Επιπλέον, η στάση της κοινής γνώμης απέναντι σε αυτό το μέτρο είναι εμφανώς «υπέρ» με ποσοστό 61%, έναντι ποσοστού 18% που είναι εναντίον και 16% που υιοθετεί ουδέτερη στάση.

Ωστόσο, από τις απαντήσεις του κοινού προέκυψε, ότι η κοινή γνώμη έχει, γενικά, μια επιφυλακτική στάση απέναντι στην χρήση του «πλαστικού χρήματος», αναγνωρίζοντας εξίσου πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στην χρήση του.

Σε προσωπικό επίπεδο, το 52% των ερωτηθέντων προτιμά να πληρώνει περισσότερο ή μόνον με μετρητά, έναντι του 39%, που προτιμά να πληρώνει περισσότερο ή μόνο με κάρτα. Το υπόλοιπο 8% δεν εκφράζει ιδιαίτερη προτίμηση, επιλέγοντας την μεσαία θέση, δηλαδή, ότι «είναιτο ίδιο με μετρητά ή με κάρτα»).

 

Μόνον το 16% του ελληνικού πληθυσμού κάνει, μέσα στον μήνα, αγορές μέσω διαδικτύου και από αυτούς, μόνον το 1% δήλωσε, ότι αντιμετώπισε πρόβλημα ασφαλείας

 

Η προτίμηση των μετρητών, έναντι της κάρτας, είναι υψηλότερη κυρίως στα άτομα ηλικίας 35-44 ετών (61%), στα άτομα, που έχουν συμπληρώσει κατώτερο επίπεδο εκπαίδευσης (69%), στις νοικοκυρές (64%) και στους ανέργους (59%), καθώς επίσης και στους εργοδότες/αυτοαπασχολούμενους (69%), στους κατοίκους αγροτικών περιοχών (58%) και στους κατόχους μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος κάτω από 1.000 ευρώ.

Η έρευνα αποκάλυψε ακόμη, ότι οι ηλεκτρονικές αγορές (e-shopping) δεν είναι διαδεδομένες στην ελληνική κοινωνία. Μάλιστα, το 52% «δεν ψωνίζει ποτέ από το διαδίκτυο» και το 32% μόλις «μία-δύο φορές το εξάμηνο ή πιο σπάνια». Μόνον το 16% του πληθυσμού κάνει, μέσα στον μήνα, αγορές μέσω internet. Οι κυριότερες κατηγορίες του πληθυσμού, που αγοράζουν συχνότερα μέσω internet, είναι: τα άτομα ηλικίας 25-34 ετών (33%) και 35-44 (37%), οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (25%), οι απασχολούμενοι (26%) και οι κάτοχοι μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος άνω των 1.500 ευρώ.

Από όσους πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές, οι 8 στους 10 (81%) δεν αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα ασφαλείας με την χρήση κάρτας (π.χ. υπερχρέωση ή κλοπή προσωπικών δεδομένων), το 17% έκανε ηλεκτρονικές αγορές, αλλά δεν χρησιμοποίησε κάρτα (πλήρωσε με αντικαταβολή ή με τραπεζική κατάθεση), και μόνον το 1% των ερωτώμενων ανέφερε κάποιο πρόβλημα ασφαλείας.

Τέλος, από τις απαντήσεις του κοινού, που συμμετείχε στην έρευνα, διαπιστώθηκε, πως ο θεσμός των «Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου», που προωθεί η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) στον Πειραιά, την Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και την Αλεξανδρούπολη, έχει πανελλαδικά μικρή αναγνωρισιμότητα, που μόλις φθάνει το 8%.