ΑΑΔΕ: Με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς να εκδοθούν φύλλα ελέγχου, κλείνουν οι φάκελοι για φορολογικές υποθέσεις, που δεν έχουν προτεραιοποιηθεί προς έλεγχο για μέσα στο 2017

– Εξαιρούνται οι υποθέσεις, όπου υπάρχουν ενδείξεις ή «υπόνοιες» της ελεγκτικής Αρχής για ξέπλυμα μαύρου χρήματος!

Με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς να εκδοθούν φύλλα ελέγχου, κλείνουν οι φάκελοι για φορολογικές υποθέσεις, που δεν έχουν προτεραιοποιηθεί προς έλεγχο για μέσα στο 2017 –εκτός αν υπάρχουν ενδείξεις ή «υπόνοιες» της ελεγκτικής Αρχής για ξέπλυμα
μαύρου χρήματος.
Την ίδια στιγμή, οι χρήσεις 2001-2005 έχουν ουσιαστικά παραγραφεί, εφ’ όσον δεν παραλείφθηκε να υποβληθεί κάποια φορολογική δήλωση. Για όσους, όμως, έσπευσαν να ενταχθούν στον ρύθμιση της οικειοθελούς αποκάλυψης, οι υποθέσεις τους δεν μπαίνουν «στο συρτάρι», αφού ουσιαστικά αυτοκαταγγέλθηκαν με βάση «νεώτερα στοιχεία», που οι ίδιοι επικαλέστηκαν και, βάσει του Ν.4446/2016, οι δηλώσεις αυτές δεν γίνεται να ανακληθούν.
Νέα εγκύκλιος, που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εξειδικεύει προηγούμενες αποφάσεις, που εφαρμόζουν την απόφαση του ΣτΕ για την πενταετή παραγραφή των ανέλεγκτων υποθέσεων.

Τι ισχύει για τις διάφορες υποθέσεις, ανάλογα με την χρονολογία τους

Με βάση τις οδηγίες εκείνες:
– Για χρήσεις από το 2001 έως το 2005, έλεγχοι θα γίνονται, εφ’ όσον ο φορολογούμενος δεν έχει υποβάλει εμπρόθεσμα φορολογική δήλωση. Με άλλα λόγια, αν έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις και δεν έχει κοινοποιηθεί ως τώρα κάποια εντολή ελέγχου για τα έτη αυτά, οι φορολογούμενοι δεν έχουν να ανησυχούν για ελέγχους και πρόστιμα.
– Για τις χρήσεις από το 2006 και μετά οι υποθέσεις θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα, μόνον εφ’ όσον υπάρχουν «συμπληρωματικά στοιχεία».
Αξίζει να σημειωθεί, ότι εάν αυτά προέρχονται από το εξωτερικό (πχ. λίστες Λαγκάρντ κλπ), τότε θεωρούνται πράγματι «νέα στοιχεία», αν όμως προέρχονται από ελληνικές τράπεζες (λίστα εμβασμάτων), αμφισβητείται αν πράγματι αποτελούν νεώτερα στοιχεία ή όχι. Το
θέμα αναμένεται, να κριθεί δικαστικά τις επόμενες ημέρες.
– Οι υποθέσεις από το 2008 και μετά ελέγχονται κατά προτεραιότητα, εφ’ όσον έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή, οπότε ισχύει 20ετής και όχι πενταετής παραγραφή.
– Οι χρήσεις 2011 και μετά είναι όλες ανοικτές προς έλεγχο «και με τον Νόμο», καθώς βρίσκονται εντός του γενικού ορίου της 5ετούς παραγραφής.
Με βάση την νέα εγκύκλιο, οι υποθέσεις διαχωρίζονται σε προτεραιοποιημένες και σε μη προτεραιοποιημένες, σύμφωνα με τα κριτηρια παραγραφής. Για όσες υποθέσεις δεν είναι προτεραιοποιημένες, η εντολή που δίδεται, είναι να συντάσσεται ένα απλό υπηρεσιακό σημείωμα με τις διαπιστώσεις, και όχι βεβαίωση καταλογισμού.