-Το Κράτος θα ζητάει πλέον από τους υπόχρεους επαγγελματίες αποδείξεις συναλλαγών και όχι απλά τα δελτία παραγγελίας των μηχανημάτων POS!

Νέα δεδομένα για την χρήση των μηχανημάτων υποδοχής ηλεκτρονικών καρτών πληρωμής, POS, φέρνει Κοινή Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης , κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου και της Υφυπουργού Οικονομικών, κ. Κατερίνας Παπανάτσιου, καθώς, όσοι ειναι υπόχρεοι σε χρήση POS, δεν θα καλούνται απλώς να αποδείξουν, ότι έχουν παραγγείλει τα τερματικά αποδοχής καρτών πληρωμών, αλλά ότι τα χρησιμοποιούν!
Στο εξής θα πρέπει, δηλαδή, να εμφανίζουν, εφ’ όσον ελεγθούν, αποδείξεις συναλλαγών, και όχι απλά δελτία παραγγελίας του μηχανήματος αποδοχής των καρτών.
Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση τροποποιεί την διάταξη, που ίσχυε έως τώρα και ορίζει, ότι «ο υπόχρεος εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής καταγγελίας ή διενέργειας ελέγχου, πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία αποδεικτικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει η χρήση τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα».
Επομένως, αντικαθισταται η πιο ελαστική διάταξη της προηγούμενης Υπουργικής Απόφασης, που προέβλεπε, ότι «ο υπόχρεος εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής καταγγελίας ή διενέργειας ελέγχου, πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία τιμολόγιο, που αποδεικνύει την αγορά τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα» προκειμένου να αποφύγει το πρόστιμο.
Στο εξής όσοι έχουν υποχρέωση εγκατάστασης και αποδοχής τερματικών αποδοχής ηλεκτρονικών πληρωμών και είτε δεν τα έχουν προμηθευτεί, είτε δεν το έχουν θέσει σε λειτουργία, απειλούνται με πρόστιμο 1.500 ευρώ το οποίο μειώνεται στο μισό, εφ’ όσον εξοφληθεί εντός 30 ημερών.
Ο μόνος τρόπος για να γλιτώσουν το πρόστιμο δεν θα είναι να προσκομίσουν δελτία παραγγελίας, αλλά να παραδώσουν στις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες
αποδείξεις συναλλαγών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ