Από τον Σύλλογο Ελλήνων Εκπαιδευτικών Π.Ε. Βόρειας Ρηνανίας -Βεστφαλίας πήραμε την παρακάτω επιστολή, η οποία έχει σταλεί στον Υπουργό Παιδείας, τη Δ/νση Προσωπικού Π.Ε. ΥΠΠΕΘ, τη ΔΙΠΟΔΕ, Πρόεδρο ΚΥΣΠΕ, Συντονιστή Εκπ/σης Βερολίνου:

«Το Δ.Σ. τoυ Συλλόγου μας μετά από σχετική απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης και λαμβάνοντας υπόψη του την αναγκαιότητα να ικανοποιηθεί ένα χρόνιο αίτημα, που αφορά άμεσα τις υπηρεσιακές μεταβολές όλων των εκπαιδευτικών, και με δεδομένη την πρόθεση σας για αλλαγή των μονάδων συνθηκών διαβίωσης (Μ.Σ.Δ.) όσο αφορά τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών, προχωρά σε πρόταση που αφορά στην αναμοριοδότηση και των σχολικών μονάδων του εξωτερικού.

Δυστυχώς στο Π.Δ.111/2016 και στη νέα πρόταση μοριοδότησης των υπηρεσιών σας, δε λαμβάνονται καθόλου υπόψη οι σχολικές μονάδες του εξωτερικού παρότι η πρόταση αυτή  μπορεί και πρέπει κατά τη γνώμη μας να αποτελέσει βάση συζήτησης και βελτίωσης των δεδομένων.

Σας υπενθυμίζουμε ότι με βάση το Νόμο 4415/2016 (ΦΕΚ.159/Α/6-9-2016), όσοι εκπαιδευτικοί αποσπώνται πλέον στο εξωτερικό, «χάνουν» την οργανική τους θέση και όταν λήξει η απόσπασή τους και θα επιστρέψουν στην πατρίδα, θα υστερούν σημαντικά σε Μ.Σ.Δ. – με ότι συνέπειες έχει αυτό για τον οικογενειακό τους προγραμματισμό. Άρα το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργεί καθαρά τιμωριτικά για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό!

Δεδομένου ότι είναι πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο να ληφθεί μέριμνα για κάθε σχολική μονάδα του εξωτερικού χωριστά και να γίνει μία πρόταση με βάση τη χιλιομετρική απόσταση, την λειτουργικότητα του σχολείου και σε συνδυασμό με τον αριθμό κατοίκων της πόλης που ανήκει το σχολείο, το υψόμετρο, τη συγκοινωνία κτλ. αλλά και με δεδομένο ότι σήμερα οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην Ευρώπη, λαμβάνουν τα ελάχιστα μόρια που προβλέπονται, δηλαδή μία μόνο μονάδα δυσμενών συνθηκών διαβίωσης για κάθε έτος, προτείνουμε:

  1. Να ληφθεί ειδική μέριμνα και για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με απόσπαση στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού.
  2. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της Ευρώπης να μοριοδοτούνται με τρεις (3) Μ.Δ.Σ. για κάθε έτος και αντίστοιχα να μοριοδοτηθούν και οι σχολικές μονάδες στις άλλες Ηπείρους. π.χ. Ωκεανία με περισσότερες μονάδες και όχι με τρεις που είναι σήμερα!!!
  3. Κατάργηση της παρ. 4 του άρθρου 16 κεφ. Α΄ του ν. 4416/2016 που ανατρέχει σε σχετική διάταξη του άρθρου 16 παρ. 9 κεφ. Γ΄ του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/85, τ. Α), ώστε οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί να διατηρούν τις οργανικές τους θέσεις στη δημόσια εκπαίδευση της Ελλάδας και κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους να μπορούν να μετατεθούν ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών.

Σαφέστατα όμως χρειάζεται και αναθεώρηση του όλου νομοθετικού πλαισίου που ορίζει τις μεταθέσεις ώστε να αλλάξει η μοριοδότηση και στα επιμέρους κριτήρια (χρόνια υπηρεσίας, παιδιά, κλπ.), στην τροποποίηση του άρθρου 13 του ΠΔ50/96 για τις ειδικές κατηγορίες κλπ.

Ευελπιστούμε για την υιοθέτηση της κατεύθυνσης των προτάσεων μας».

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γ. Γραμματέας

    Νικόλαος Βουδρισλής                                                   Νικόλαος Ράμμος»