Τα παιδιά αλλοδαπών πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση, είτε των 9 τάξεων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είτε των 6 τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς να προσμετράται η εκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο!

Επιμέλεια: Ευθϋμιος Χατζηϊωάννου.

Με απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, η φορολόγηση των αποθεματικών των τραπεζών, βάσει Νόμου του Ν.3513/ 2006 είναι αντισυνταγματική κι’ έτσι το ελληνικό Δημόσιο αναγκάζεται να επιστρέψει πίσω τους φόρους, τους οποίους εισέπραξε πριν την 1η Ιανουαρίου 2005 από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Συγκεκριμένα, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίνει αντισυνταγματική την φορολόγηση, πριν την 1η Ιανουαρίου 2005, στα αποθεματικά των Τραπεζών, που επιβλήθηκε με τον Νόμο 3513/2006 και το Β΄ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου αποφάνθηκε, πως η επίμαχη νομοθετική πρόβλεψη «συνιστά αναδρομική επαχθή μεταβολή του φορολογικού καθεστώτος των εταιρειών και είναι αντισυνταγματική.

«Η διάταξη του άρθρου 8 του Νόμου 3513/2006 αντίκειται στο άρθρο 78 παράγραφος 2 του Συντάγματος, και είναι, ως εκ τούτου, μη εφαρμοστέα»

Παράλληλα, υποχρεώνει τους προϊστάμενους των Δ.Ο.Υ. να επιστρέψουν στις Τράπεζες τους φόρους, που πληρώθηκαν, ως αχρεωστήτως καταβληθέντες πριν το διάστημα αυτό», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Βάσει του συγκεκριμένου Νόμου επιβλήθηκε στις εγχώριες Τραπεζικές Ανώνυμες Εταιρείες και στα εγκατεστημένα στην χώρα μας υποκαταστήματα αλλοδαπών Τραπεζών, φόρος εισοδήματος με συντελεστές 10% ή 15% επί των αποθεματικών τους.ste
Σύμφωνα με τους συμβούλους Επικρατείας, «η διάταξη του άρθρου 8 του Νόμου 3513/2006, καθ’ όσον η θεσπιζομένη με αυτήν φορολογική υποχρέωση εκτείνεται πέραν του προηγουμένου έτους, από αυτό της επιβολής της, καταλαμβάνοντας αποθεματικά, που έχουν σχηματισθεί πριν από την 1.1.2006, αντίκειται στο άρθρο 78 παράγραφος 2 του Συντάγματος, και είναι, ως εκ τούτου, μη εφαρμοστέα».