Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Καινοτομίας (16-21 Απριλίου), η APIVITA S.A. σε συνεργασία με το Βιοεπιχειρείν προκηρύσσει Διαγωνισμό Καινοτομίας με τίτλο «Life Innovation». Για την APIVITA, η έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων διατηρεί μια ιστορία σαράντα ετών. Από το 1979 που οι ιδρυτές της εταιρείας παρασκεύασαν φυσικά καλλυντικά συνδυάζοντας εκχυλίσματα βοτάνων και μελισσοκομικά προϊόντα, μέχρι σήμερα που το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας διεξάγει εκτεταμένη έρευνα σε συνεργασία με την παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα, η Καινοτομία βρίσκεται στο κέντρο των δραστηριοτήτων της.

Ενότητες

Ο Διαγωνισμός Καινοτομίας «Life Innovation» αφορά την κατάθεση μίας καινοτόμου ιδέας σε τρεις εναλλακτικές θεματικές ενότητες:

1)   Καινοτόμο Καλλυντικό Προϊόν

2)   Καινοτόμο Διατροφικό Προϊόν

3)   Καινοτόμο Συμπλήρωμα Διατροφής

και θα προσφέρει σε έναν τυχερό/η Υποτροφία στο πρωτοποριακό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Βιοεπιχειρείν», που έχει σχεδιαστεί από το Τμήμα Βιοχημείας και  Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Στον Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής: Πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου Οι κάτοχοι τίτλου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Το πρόγραμμα

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Βιοεπιχειρείν»  που έχει σχεδιαστεί και εκπονείται από το Τμήμα Βιοχημείας και  Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Με στόχο, όπως αναφέρεται,  τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με την επιχειρηματική πρακτική, το πρόγραμμα προετοιμάζει τους φοιτητές του για μια καριέρα στον κόσμο των επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο χώρο της βιοτεχνολογίας. Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις γύρω από τις βιοχημικές διεργασίες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χρήσιμων και εμπορικά αξιοποιήσιμων προϊόντων και υπηρεσιών ενώ παράλληλα βελτιώνουν τις δεξιότητές τους στον τομέα των οικονομικών επιστημών και της διοίκησης επιχειρήσεων, γνώσεων απαραίτητων για κάθε επιτυχημένο επιχειρηματικό εγχείρημα. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι διαφοροποιημένο πλήρως από τα ακαδημαϊκά στερεότυπα μιας και στο σχεδιασμό του αλλά και ιδιαίτερα στην υλοποίηση του συμμετέχει ένα δίκτυο καταξιωμένων εταιρειών, οι οποίες με στελέχη τους διδάσκουν στους φοιτητές τα απαραίτητα στοιχεία της πραγματικής βιοικονομίας και αγοράς.