Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε το πρωί της Τετάρτης, 11 Ιουλίου, ημέρα κατά την οποία η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Ευφημίας, της οποίας το ιερό λείψανο βρίσκεται στον Πατριαρχικό Ναό,η εις Επίσκοπονχειροτονία του εψηφισμένου Μητροπολίτη Νέας Ζηλανδίας Μύρωνα, στο Φανάρι.

Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, συμπαραστατούμενος από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ειρηναίο και τους ΜητροπολίτεςΠροικοννήσου Ιωσήφ, Ρόδου Κύριλλο, Γάνου και Χώρας Αμφιλόχιο, Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιο, Ταμασού και Ορεινής Ησαΐα, Κορέας Αμβρόσιο και Πέτρας και Χερρονήσου Γεράσιμο .

Πριν την χειροτονία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, απηύθυνε προς τον εψηφισμένο Μητροπολίτη Νέας Ζηλανδίαςπατρικούς λόγους οικοδομής και νουθεσιών για τη νέα αποστολή διακονίας που του ανέθεσε η Μητέρα Εκκλησία.

«Καθίστασαι αρχιερεύς της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Ορθοδοξίας, της ευλογηθείσης υπό του πανδώρου Θεού να είναι κληρονόμος και φύλαξ της αμωμήτου παραδόσεως της πίστεως, της αγάπης και της ελπίδος, και να μαρτυρή ευόρκως εν τω κόσμω, λόγω και έργω, Ιησούν Χριστόν εσταυρωμένον και αναστάντα, εν ακλονήτω προσδοκία της δευτέρας και ενδόξου Αυτού Παρουσίας. Υψίστη η τιμή και μέγιστον το χρέος διά σε!

Εις την Μητρόπολιν Νέας Ζηλανδίας, διαδέχεσαι τον νυν ΜητροπολίτηνΓάνου και Χώρας κ. Αμφιλόχιον, ο οποίος εποίμανεν ευκλεώς επί δωδεκαετίαν όλην τον εκεί λαόν του Θεού, αναδειχθείς ένθερμος και ένζηλος ιεραπόστολος και κήρυξ του Ευαγγελίου του Χριστού εις την περιοχήν της Ωκεανίας, ως και ενωρίτερον εις άλλα μήκη και πλάτη της γης. Καλείσαι να συνεχίσης με τον αυτόν ζήλον το θεάρεστον έργον του προκατόχου σου, να μεταφέρης και σύ «ρήματα ζωής αιωνίου» (Ιωάν. στ’, 68) εις τα πέρατα της οικουμένης, ως επίσκοπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, από την ιεραποστολικήνδράσιν του οποίου, ως ορθώς εγράφη, «όλοι οι λαοί, από την κεντρική Ευρώπη μέχρι και την Κασπία θάλασσα και από τη Βαλκανική μέχρι την Βαλτική θάλασσα, γνώρισαν την χριστιανική πίστη και βίωσαν την εμπειρία της πίστεως με την πνευματική τροφή της Μητρός Εκκλησίας, χωρίς βέβαια να θυσιάσουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία των εθνικών τους παραδόσεων».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, υπογράμμισε ότι στη σύγχρονη εποχή του εαυτοκεντρισμού και της αδιαφορίας για τον πλησίον οι διάκονοι του Χριστού οφείλουν να υπηρετούν τον Θεό και τον συνάνθρωπο με αυταπάρνηση και αυτοθυσία.

«Οι σύγχρονοι καιροί απαιτούν πολλά, πάμπολλα, από τους διακόνους του Χριστού και της Εκκλησίας Του. Το πανδαιμόνιον του ευδαιμονισμού, αι Σειρήνες του εαυτοκεντρισμού και της αδιαφορίας διά τον πλησίον, ο ορυμαγδός από την κατάρρευσιν των παραδόσεων και των αξιών, αι πολύβουοι μηχαναί του τεχνολογικού πολιτισμού, αιιαχαί των κερδοσκόπων εις την παγκόσμιοναγοράν, αι εκρήξεις του φονταμενταλισμού, αλλά και οι στεναγμοί των αναριθμήτωνπεινώντων και περιφρονημένων, καθιστούν δύσκολον να φθάση το ευάγγελον μήνυμα της εν Χριστώ σωτηρίας εις τα ώτα και τας καρδίας των ανθρώπων. Γεγονυία τη φωνή οφείλομεν ημείς πάντες να ονομάζωμεν το μόνον όνομα υπό τον ουρανόν «εν ω δείσωθήναι ημάς», το «υπέρ παν όνομα» του Σωτήρος Χριστού. Οφείλομεν να μαρτυρώμεν την αλήθειαν της αδιασπάστου ενότητος της αγάπης προς τον Θεόν και της αγάπης προς τον πλησίον, με αυταπάρνησιν και αυτοθυσίαν, με ταπείνωσιν και διάκρισιν, με ευαισθησίαν προς τον ανθρώπινον πόνον, με αγάπην προς πάντας, ανυστάκτως, εμπεδοφρόνως, απροσωπολήπτως. Ορθώς τονίζει ο αδελφός άγιος Περγάμου, ότι τα αδιέξοδα, ενώπιον των οποίων ευρίσκεται ο σύγχρονος άνθρωπος, «αποτελούν την πρόκληση και το πλαίσιο, που προσφέρει ο σύγχρονος κόσμος στην Ορθοδοξία, για να κάνη ζωντανή την παράδοση, που παρέλαβεν η γενεά μας από τους πατέρες της».

Αυτό είναι το πνεύμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίον καλείσαι, Θεοφιλέστατε, να ενσαρκώνης και να εκφράζης εις όλην σου την μαρτυρίαν, πάντοτε αποβλέπων εις την δόξαν του Σωτήρος του κόσμου Χριστού και εις την «οικοδομήν»του Σώματος Αυτού.  Είναι το πνεύμα της αμετακινήτουπιστότητος εις την παράδοσιν και συγχρόνως της ανοικτοσύνης προς τον κόσμον και την ιστορίαν, η διακονία του «ουκ εκ του κόσμου» και του «εν τω κόσμω» προορισμού του ανθρώπου».

Ολοκληρώνοντας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης επεσήμανε προς τον εψηφισμένο Μητροπολίτη Νέας Ζηλανδίας:

«Το μυστήριον της «ευχαριστιακής πραγματώσεως της Εκκλησίας» καλείσαι από της σήμερον να διακονής ως επίσκοπος και μητροπολίτης εις την Επαρχίαν σου. Εφιστώμεν την προσοχήν σου εις το γεγονός ότι η ευχαριστιακή και εσχατολογική ταυτότης της Εκκλησίας απειλείται σήμερον όχι μόνον από την εκκοσμίκευσιν, αλλά και από τάσεις εσωστρεφείας και ακοσμικήςπνευματικότητος εντός του εκκλησιαστικού σώματος.

Η ημετέρα Μετριότης και οι τιμήσαντές σε διά της τιμίας ψήφου αυτών αδελφοί Συνοδικοί Αρχιερείς γνωρίζομεν ότι θέτομεν βαρύ φορτίον εις στιβαρούς ώμους. Είσαι σαρξ εκ της σαρκός της λεβεντογέννας και αριστοτόκου Κρήτης. Η μέχρι σήμερον πορεία σου, υπόδειγμα αφοσιώσεως εις την Εκκλησίαν του Χριστού και εις την Μονήν της μετανοίας σου, η λιπαρά και πολυδιάστατος μόρφωσις και παιδεία σου, ο δυναμισμός και το φιλόθεον και φιλάνθρωπον ήθος σου, εγγυώνται καρποφόρονποιμαντορίαν. Σε αναμένει με ανοικτάςαγκάλας το ευλογημένονποίμνιόν σου. Σε συνοδεύουν αιευχαί του Πατριάρχου σου, των συνεπιοκόπων σου, του λοιπού καθ᾿ ημάς ιερού κλήρου, του πιστού λαού του Θεού, του συνευχομένου ενταύθα και εκ του μακρόθεν».

Εκκλησιάστηκαν Ιεράρχες και κληρικοί του Θρόνου, ο Πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη, Άρχοντες Οφφικιάλιοι της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, συγγενείς του νέου Μητροπολίτου, και πλήθος πιστών από την Πόλη, την Κύπρο, τηνΚρήτη και άλλες περιοχές της Ελλάδος και από το εξωτερικό.

Αμέσως μετά, στην κατάμεστη Αίθουσα του Θρόνου, στον Πατριαρχικό Οίκο, πραγματοποιήθηκε η αντιφώνηση του νέουΜητροπολίτη, ο οποίος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, και τους Μητροπολίτες που συγκροτούν την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, για την εκλογή του στη νησιωτική αυτή Επαρχία του Θρόνου.

«Σας βεβαιώ ότι δια βίου τα βήματα μου θα είναι επί τα ίχνη των αγίων Σας ποδών. Η καρδία μου θα είναι συντονισμένη στους ρυθμούς της δικής Σας αγαπούσης καρδίας. Το ους μου θα είναι τεταμένον ευήκοων πάντοτε, αναμένοντας σεπτάςεντολάς και οδηγίες Σας. Η προσευχή μου θα Σας συνοδεύει θερμή, καθώς και τους αξίουςσυγκυρηναίους σαςαγίους αρχιερείς του Θρόνου και όλα τα εκλεκτά και αγαπητά μου μέλη της Πατριαρχικής Αυλής»

Ακολούθως, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, σε σύντομο χαιρετισμό του, εξέφρασε την χαρά του για την εκλογή του Μητροπολίτη Νέας Ζηλανδίας και την ευαρέσκειά του προς την εν Κρήτη Εκκλησία που έδωσε ένα τέτοιο στέλεχος, με ξεχωριστό ήθος, μόρφωση και πνευματικότητα για να διακονήσει τη Μητέρα Εκκλησία ως Ιεράρχης αυτής.

Φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας / Οικουμενικό Πατριαρχείο

Γραφείο Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου