Κάλεσμα από τη Θεσσαλονίκη – Βόρεια Ελλάδα. Πρωτοβουλία που υποστηρίζεται και από την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ».

Εν μέσω πολιτικών εντάσεων και μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, Έλληνες και Γερμανοί πολίτες και ελληνογερμανικοί φορείς, αποφασίζουν να μην μείνουν παθητικοί θεατές των εξελίξεων. Μετά από τις πρώτες συζητήσεις μεταξύ πολιτών και φορέων, αποφασίστηκε αρχικά η διοργάνωση εκδήλωσης συμβολικού χαρακτήρα με μήνυμα:

«έχουμε διαφορετικές απόψεις, δεν παραιτούμαστε του δικαιώματος μας να τις εκφράζουμε και παράλληλα υποστηρίζουμε το δικαίωμα όσων σκέφτονται διαφορετικά να τις υποστηρίζουν δημόσια. Δεν θυσιάζουμε τις μεταξύ μας σχέσεις, που για πολλά χρόνια χτίσαμε».

Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται μέχρι σήμερα από την εφημερίδα της ομογένειας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ», www.elliniki-gnomi.eu , τον ΓΕΡΜΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ (DHW, GERMAN-HELLENIC BUSINESS ASSOCIATION, www.dhwv.de, Ενώσεις Ελλήνων Αποφοίτων Γερμανικών Πανεπιστημίων, Ελληνογερμανικών Επιστημονικών Συλλόγων, Συνδέσμους Υποτρόφων, Συλλόγους Ομογενών και Γερμανών και Ελλήνων πολιτών από την Θεσσαλονίκη και Βόρεια Ελλάδα.odisseas

Συμπολίτες ή εκπρόσωποι φορέων που επιθυμούν να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους με ένα σύντομο ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση:

Οδυσσέας Αθανασιάδης, odathanas@ath.forthnet.gr

Εκπρόσωπος στην Βόρεια Ελλάδα της εφημερίδας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ», www.elliniki-gnomi.eu

Εκπρόσωπος στην Βόρεια Ελλάδα του ΓΕΡΜΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (DHW, GERMAN-HELLENIC BUSINESS ASSOCIATIOΝ
www.dhwv.de

Τηλ.+30 2311 251618
Κιν. +30 6937018031
AUFRUF AUS THESSALONIKI/NORDGRIECHENLAND
Inmitten einer Zeit politischer und diplomatischer Spannungen, auch zwischen Griechenland und Deutschland, wollen griechische und deutsche Staatsbürger und Organisationen und deutsch-griechische Organisationen die Entwicklung nicht passiv hinzunehmen. Nach ersten Gesprächen zwischen einzelnen Bürgern und Vertretern von Organisationen, wurde der Wunsch geäußert, sich anfänglich mit einer Veranstaltung symbolischen Charakters zu melden und zwar mit der Botschaft:

„Wir haben unterschiedliche Ansichten, wir verzichten nicht auf das Recht, diese Ansichten zu äußern und gleichzeitig verteidigen wir das Äußerungsrecht der Andersdenkenden. Wir opfern nicht unsere Beziehungen, die wir in vielen Jahren aufgebaut haben“.

Die Initiative wird bis jetzt unterstützt von der deutsch-griechischen Zeitung für Deutschland und Europa „ELLINIKI GNOMI“, www.elliniki-gnomi.eu, der DEUTSCH-HELLENISCHEN WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG (DHW, GERMAN-HELLENIC BUSINESS ASSOCIATION, www.dhwv.de), griechischen Alumnivereinigungen deutscher Universitäten, deutschsprachigen Wissenschaftler-Vereinen, Stipendiaten-Vereinen und engagierten deutschen und griechischen Bürgern Nordgriechenlands.

Jeder, entweder einfacher Bürger oder Vereinsvertreter, der bei dieser Initiative mitmachen möchten und sich bei der Organisation bzw. inhaltlichen Gestaltung der Veranstaltung einbringen möchte, möge bitte eine kurze Mail an folgende Adresse senden:
Odysseas Athanasiadis: odathanas@ath.forthnet.gr

Repräsentant der Zeitung „ELLINIKI GNOMI“ in Nord-Griechenland
Leiter der DHW-Sektion Nordgriechenland
Tel. +30 2311 251618
Mobil +30 6937018031
odathanas@ath.forthnet.gr

 

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ