Σε συνεργασία με την ΚΛΕΟΣ Α.Ε., η ΑΝΑΠΛΟΥΣ ανακοινώνει τη δυνατότητα δωρεάς 16.000 βιβλίων παιδικής κλασσικής λογοτεχνίας μεταφρασμένης στην ελληνική με τη χρήση πολυτονικού συστήματος για τον εμπλουτισμό των Βιβλιοθηκών Σχολικών Μονάδων Δημοτικής & Γυμνασιακής εκπαίδευσης, Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων για Παιδιά και Συλλόγων που υπηρετούν κοινωφελείς μη κερδοσκοπικούς σκοπούς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η εν λόγω προσφορά εντάσσεται αποκλειστικώς στο πρόγραμμα ενεργειών Εταιρικού Κοινωνικού Ρόλου των συμβαλλομένων νομικών προσώπων, τα οποία δεν αποβλέπουν στη διαφήμιση της δραστηριότητάς τους ή σε οιονδήποτε άλλο στερούμενο του αμιγώς κοινωφελούς χαρακτήρα σκοπό.

Πληροφορίες: 210 275 0755, info[at]anaplous.net

 

INFORMATION BULLETIN

DONATION of CHILDREN’S LITERATURE BOOKS

Joining their forces, KLEOS S.A. and ANAPLOUS proceed in donating 16.000 children’s classical literature books to Primary and Secondary (Gymnasium) public and private School Libraries, Charity Institutions and non-profit Associations serving the public benefit, in Greece and abroad.

The offer serves the principles of the business companies’ Corporate Social Role and it doesn’t constitute a means of advertisement or enhance any other commercial purpose.

For further information please send all enquiries to info[at]anaplous.net or call at +30 210 275 0755.