Η ερευνητική ομάδα της υπηρεσίας «LLM Care – Φροντίδα Υγείας ηλικιωμένων ατόμων και ευπαθών ομάδων» που προέκυψε από ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του ΑΠΘ, με επικεφαλής τον Αν. Καθηγητή Παναγιώτη Μπαμίδη, κατά το χρονικό διάστημα 2015-2017, ενισχύθηκε μέσω δωρεάς από το TIMAΚοινωφελές Ίδρυμα.

Στο πλαίσιο της δωρεάς μελετήθηκαν και αναπτύχθηκαν παράλληλα δύο κύριοι άξονες δραστηριοτήτων: Η ενίσχυση ερευνητικών δραστηριοτήτων και μελετών στον χώρο της τεχνολογικής υποστήριξης της φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων, και η επέκτασή και η εφαρμογή τους, με στόχο την κοινωνική αξιοποίηση και τη δημόσια υγεία.

Η δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ επέτρεψε τη δημιουργία ενός νέου “Ζωντανού Εργαστηρίου”, δηλαδή ενός ειδικά διαμορφωμένου χώρου διαβίωσης και πειραματισμού στο Χαρίσειο Γηροκομείο Θεσσαλονίκης. Ο χώρος προσομοιώνει ένα καθιστικό δωμάτιο και αποτελεί την επέκταση του Ζωντανού Εργαστηρίου που υπάρχει και λειτουργεί στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του ΑΠΘ. Για τα επόμενα 3 χρόνια μετά την εκπόνηση της παρούσας δωρεάς, τόσο οι ένοικοι του γηροκομείου όσο και τα ηλικιωμένα άτομα που κατοικούν κοντά σε αυτό, θα έχουν τη δυνατότητα να ενισχύουν τη σωματική και νοητική τους υγεία εκγυμνάζοντας νου και σώμα με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένων παιχνιδιών σε υπολογιστή, μέσω της ολοκληρωμένης πλατφόρμας κοινωνικής φροντίδας LLM Care.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της δωρεάς, η τεχνολογικά βελτιωμένη υπηρεσία εγκαταστάθηκε σε δύο φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές της Ελλάδας και που είναι επιφορτισμένοι με τη φροντίδα των ατόμων τρίτης ηλικίας αλλά και ευπαθών/ευάλωτων ομάδων γενικότερα. Συγκεκριμένα, οι Δήμοι Ορεστιάδας και Πέλλας, συμμετέχουν στο οικοσύστημα για την ενεργό και υγιή γήρανση LLM Care, παρέχοντας άρτια και τεχνολογικά προηγμένη κοινωνική φροντίδα στους πολίτες τους. Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του ΑΠΘ, πραγματοποιούν έρευνα στην ίδια την κοινωνία αφού συλλέγουν πολύτιμα δεδομένα για την πορεία της υγείας της ευάλωτης αυτής πληθυσμιακής ομάδας, τα οποία στο μέλλον θα μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα νέων προσεγγίσεων και τη διαμόρφωση νέων πολιτικών για την κοινωνική φροντίδα της τρίτης ηλικίας.

Περισσότερες πληροφορίες: www.llmcare.gr , www.aha-livinglabs.com

Γραφείο Τύπου ΑΠΘ