Η Εφορία θα επιστρέψει σε όσους σταμάτησαν την ατομική τους επιχείρηση το 2016

(c)elliniki-gnomi.eu

Και έκλεισαν τα μπλοκάκια τους, την προκαταβολή του φόρου για το 2017, που είχαν αναγκαστεί να πληρώσουν!
– Τα χρήματα αυτά, που επιστρέφει η Εφορία, είτε θα μπουν στον λογαριασμό των δικαιούχων, είτε θα γίνει συμψηφισμός με άλλες οφειλές τους!

Εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι, οι οποίοι είχαν ατομική επιχείρηση και πληρώνονταν με μπλοκάκια και το 2016 σταμάτησαν την επαγγελματική αυτή δραστηριότητά τους, κλείνοντας τα μπλοκάκια τους, μπορούν να πάρουν πίσω τα χρήματα, που κατέβαλαν ως προκαταβολή φόρου για το 2017 στην Εφορία!
Τα χρήματα αυτά, που επιστρέφει η Εφορία, είτε θα μπουν στον λογαριασμό των δικαιούχων, είτε θα γίνει συμψηφισμός με άλλες οφειλές τους.
Όπως είναι γνωστό, με μια επιπλέον, άδικη, φορολόγηση ήρθαν αντιμέτωποι, όσοι έκλεισαν τα μπλοκάκια τους μέσα στο 2016, αφού οι φορολογούμενοι αυτοί αναγκάστηκαν να πληρώσουν προκαταβολή φόρου για το 2017.
Τώρα, όμως, με εγκύκλιό του, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κ. Γιώργος Πιτσιλής, προχώρησε σε νέες διευκρινίσεις, σχετικά με την βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος, σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης.
Έτσι, φυσικά πρόσωπα, που έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών της ατομικής τους επιχείρησης κατά το φορολογικό έτος 2016 και δεν υπέβαλαν εκ νέου έναρξη εργασιών μέχρι την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, μπορούν οποτεδήποτε εντός του χρόνου παραγραφής να αξιώσουν, με αίτησή τους στην Εφορία, την διαγραφή της βεβαιωθείσας προκαταβολής.
Βάσει του Νόμου, στους φορολογούμενους επιβλήθηκε προκαταβολή φόρου για τα εισοδήματα του 2017 στο 100%.
Τα χρήματα αυτά, καθώς οι φορολογούμενοι έκλεισαν τα βιβλία τους για να αποφύγουν την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, θα πρέπει τώρα να τους επιστραφούν.
Η απόφαση έχει ληφθεί και τα χρήματα αυτά, που θα επιστραφούν,  είτε θα πιστωθούν ως ρευστό στους λογαριασμούς των φορολογουμένων, είτε, κατά την πάγια εντολή, που έχουν οι Υπηρεσίες, θα γίνει συμψηφισμός τους με άλλες πιθανές οφειλές, που υπάρχουν.

Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΜΕ