Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο των κρατών-μελών της Ε.Ε. το νέο πρόγραμμα «WiFi4EU»

-Θα παρέχει πρόσβαση σε ασφαλή ασύρματη σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο, σε τουλάχιστον 6.000 τοπικές κοινότητες σε όλη την Ε.Ε. έως το 2020!
-Το συνολικό κονδύλιο θα μπορεί να ανέλεθει στα 120 εκατομμύρις ευρώ και να κατανεμηθεί με γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.!

Όπως ανακοινώθηκε στις Βρυξέλλες, εγκρίθηκε από το Συμβούλιο των κρατών-μελών της Ε.Ε. το νέο πρόγραμμα, το οποίο ονομάζεται «WiFi4EU», που θα παρέχει πρόσβαση σε ασφαλή σύνδεση υψηλής ταχύτητας σε τουλάχιστον 6.000 τοπικές κοινότητες σε όλη την Ε.Ε. έως το 2020. Βάσει του προγράμματος αυτού, θα υπάρξει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την δημιουργία σημείων δωρεάν ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης σε δημαρχεία, βιβλιοθήκες, πάρκα και άλλους δημόσιους χώρους, ενώ το συνολικό κονδύλιο θα μπορεί να ανέλεθει στα 120 εκατομμύρις ευρώ έως το 2019 και να κατανεμηθεί με γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. και, κατ’ αρχήν, με βάση την σειρά παραλαβής των αιτημάτων.
Τα ακριβή κριτήρια επιλογής θα καθοριστούν από την Επιτροπή, η οποία, επίσης, θα διαχειρίζεται το πρόγραμμα. Η πρώτη πρόσκληση υποβολής σχεδίων αναμένεται να προκηρυχθεί προς το τέλος του έτους ή στις αρχές του 2018.
«Το πρόγραμμα WiFi4EU θα καταστήσει το υψηλής ποιότητας διαδίκτυο περισσότερο προσβάσιμο για πολλούς πολίτες και θα παρέχει στις τοπικές κοινότητες, τις βιβλιοθήκες και άλλους δημόσιους φορείς, την ευκαιρία να προωθήσουν τις ψηφιακές υπηρεσίες τους. Θα μπορούσε ακόμη και να δημιουργήσει έναν ενάρετο κύκλο επενδύσεων» δήλωσε ο προεδρεύων του Συμβουλίου για το τρέχον εξάμηνο, Εσθονός Υπουργός Επιχειρηματικότητας και Τεχνολογίας των Πληροφοριών, Ούρβε Πάλο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συμβουλίου, με αυτό το πρόγραμμα, οι δήμοι, τα νοσοκομεία και άλλοι φορείς του Δημοσίου θα μπορούν να αιτούνται χρηματοδότηση για την εγκατάσταση νέων σημείων ασύρματης πρόσβασης, όταν δεν υπάρχει υφιστάμενη παρόμοια ιδιωτική ή δημόσια διαδικτυακή σύνδεση, που θα αντιγραφόταν από το νέο σημείο πρόσβασης.

Πηγή:Στοιχεία από  ΑΠΕ-ΜΠΕ