Ελληνικές επενδυτικές εταιρειες ακινήτων: Ανοδική πορεία αναμένεται να ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες οι τιμές πώλησης και ενοικίασης επαγγελματικών ακινήτων στην χώρα μας

-Σημαντικές αποδόσεις άρχισαν ήδη να προσφέρουν τα πλέον ποιοτικά και σύγχρονα κτίρια γραφείων και καταστημάτων!

Στην εκτίμηση, ότι οι τιμές πώλησης και ενοικίασης επαγγελματικών ακινήτων στην χώρα μας θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες ανοδική πορεία, προχωρούν οι επενδυτικές εταιρειες ακινήτων (ΑΕΕΑΠ)!
Ωστόσο, επισημαίνουν, ότι αυτή η τάση, επί του παρόντος, περιορίζεται στα πλέον ποιοτικά και σύγχρονα κτίρια γραφείων και καταστημάτων, που προσφέρουν και σημαντικές αποδόσεις. Η εικόνα αυτή αντανακλάται εν πολλοίς και στην εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων των εισηγμένων εταιρειών ακινήτων, καθώς καταγράφονται ήδη σημαντικά κέρδη από την αύξηση της εύλογης αξίας του χαρτοφυλακίου των ακινήτων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το γεγονός, ότι τα καθαρά κέρδη της Εθνικής Πανγαία ΑΕΕΑΠ υπερδιπλασιάστηκαν κατά το εφετινό πρώτο εξάμηνο, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ακριβώς λόγω της αύξησης της αξίας των ακινήτων της.
Σε αντίστοιχη εκτίμηση για την πορεία της αγοράς επαγγελματικών ακινήτων προχώρησε πρόσφατα και η Trastor ΑΕΕΑΠ, θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς και του αμερικανικού επενδυτικού ομίλου της Varde Partners. Στην οικονομική έκθεση για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, η διοίκηση της εισηγμένης επισημαίνει, ότι η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης μεταξύ της Ελλάδας και των δανειστών, συνέβαλε στην μείωση της οικονομικής αβεβαιότητας, που παρατηρήθηκε από την αρχή του 2017 και αποτελεί σημαντικό βήμα για την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε τροχιά ανόδου.

«Η ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων είναι στενά συνδεδεμένη και με την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας συνολικά, όπως επίσης και με την βελτίωση των συνθηκών της τραπεζικής χρηματοδότησης, την διαμόρφωση ενός σταθερού φορολογικού πλαισίου και την βελτίωση των προσδοκιών των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών»!

«Η ύπαρξη πρωτογενούς πλεονάσματος αναμένεται να συνεχιστεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2017, ενώ η ανάκαμψη της οικονομίας προϋποθέτει την υλοποίηση αναπτυξιακού προγράμματος. Η αγορά ακινήτων αναμένεται να επανέλθει σε ανοδική τροχιά, εφόσον η Ελλάδα ξεφύγει από το σημερινό υφεσιακό φαύλο κύκλο», σημειώνεται χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με την εταιρεία, η ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων είναι στενά συνδεδεμένη και με την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας συνολικά, όπως, επίσης, και με την βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα, την διαμόρφωση ενός σταθερού φορολογικού πλαισίου και την βελτίωση των προσδοκιών των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.
Η Trastor, έχοντας εξασφαλίσει σημαντική ρευστότητα λόγω της εισόδου της Varde Partners στο μετοχικό της κεφάλαιο και την αύξηση κεφαλαίου στην οποία προχώρησε, εμπλουτίζει συνεχώς το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων της. Η πιο πρόσφατη κίνηση της εταιρείας αφορά την ολοκλήρωση της απόκτησης πολυώροφου πολυκαταστήματος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (οδός Τσιμισκή 64), καταβάλλοντας συνολικό τίμημα 8,45 εκατομμυρίων ευρώ στην Εθνική Leasing, που ήταν και ο πωλητής, στο πλαίσιο σχετικού πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ