Ονομαστικής αξίας άνω των 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ!
– Επιχειρούν να «τρέξουν» ταχύτερα πωλήσεις ή τιτλοποιήσεις χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων, προκειμένου να επιτύχουν μείωση στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, μεγαλύτερη από αυτή, που προβλέπουν οι στόχοι!

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου

Τις διαδικασίες για την πώληση προβληματικών δανείων, ονομαστικής αξίας άνω των 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, δρομολογούν ή ετοιμάζονται να δρομολογήσουν οι ελληνικές τράπεζες, προκειμένου να μπουν στην επόμενη κρίσιμη χρονιά με «μαξιλάρι» ασφαλείας, όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους.
Oι τράπεζες καλούνται να εμφανίσουν, τους επόμενους πέντε με οκτώ μήνες, μείωση στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, μεγαλύτερη από αυτή, που προβλέπουν οι στόχοι, που έχουν κατατεθεί στον SSM. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να τρέξουν ταχύτερα πωλήσεις ή τιτλοποιήσεις χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Ο σχεδιασμός προβλέπει, αφ’ ενός πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων, για τα οποία οι τράπεζες έχουν σχηματίσει υψηλές προβλέψεις ή τα έχουν διαγράψει, αφ’ ετέρου δε, την εκκίνηση της διαδικασίας από κοινού πώλησης δανείων μεγάλων υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, ώστε να στείλουν μήνυμα στους επιχειρηματίες, ότι η περίοδος ανοχής τελείωσε.
Στο σκέλος της πώλησης καταγγελμένων δανείων, χωρίς ιδιαίτερες εξασφαλίσεις, το χρονισμό των κινήσεων θα τον καθορίσει η κατάληξη του εν εξελίξει διαγωνισμού πώλησης από την Eurobank χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων, ονομαστικής αξίας 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Οι δεσμευτικές προσφορές για το παραπάνω χαρτοφυλάκιο προβλέπεται να κατατεθούν στα τέλη του μήνα (σ.σ. ενδεικτική ημερομηνία 25 Αυγούστου), χωρίς να αποκλείεται η χορήγηση μικρής παράτασης, εφ’ όσον ζητηθεί από την πλευρά των ενδιαφερόμενων επενδυτών.

Η αγορά εκτιμά, ότι αθροιστικά , οι τράπεζες Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς θα βγάλουν προς πώληση δάνεια ονομαστικής αξίας άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ!

Πρόκειται για 220 χιλιάδες μη εξυπηρετούμενα δάνεια (καταναλωτικά, ποσά από υπερανάληψη μετρητών και πιστωτικές κάρτες) που βρίσκονται σε καθυστέρηση επί σειρά ετών.
Με δεδομένο, ότι πρόκειται για μικρά ποσά (σ.σ ο μέσος όρος ανεξόφλητου υπολοίπου είναι μικρότερος των 10 χιλιάδων ευρώ), υπάρχουν προσδοκίες, ότι μπορεί να δοθεί τίμημα άνω του 5% της ονομαστικής αξίας του δανείου.
Δηλαδή, για κάθε 1 ευρώ ονομαστικής απαίτησης, ο αγοραστής να πληρώσει τουλάχιστον 5 σεντ.
Αν οι προσδοκίες επιβεβαιωθούν, η Eurobank θα εγγράψει μικρό κεφαλαιακό κέρδος και θα ενισχύσει την ρευστότητά της. Το σημαντικότερο, όμως, είναι, ότι θα ανοίξει ο δρόμος για να μπουν «πωλητήρια» σε δάνεια με αντίστοιχα χαρακτηριστικά από άλλες συστημικές τράπεζες, ώστε σταδιακά να αρχίσει να δημιουργείται βάθος στην δευτερογενή αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Ήδη, η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς έχουν υλοποιήσει σημαντικό μέρος της προεργασίας και περιμένουν την κατάληξη του διαγωνισμού της Eurobank για να λάβουν τις αποφάσεις τους ως προς το timing πώλησης καταγγελμένων δανείων, χωρίς εξασφαλίσεις. Η αγορά εκτιμά, ότι αθροιστικά οι δύο τράπεζες θα βγάλουν προς πώληση δάνεια ονομαστικής αξίας άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Πεδίο συνεννόησης για την αντιμετώπιση υπερχρεωμένων μεγάλων επιχειρήσεων, στις οποίες διαθέτουν κοινή έκθεση, βρίσκουν Alpha Bank και  Τράπεζα Πειραιώς!

Σημειώνεται ότι η Alpha Bank έχει σε εξέλιξη διαγωνισμό πώλησης δύο χαρτοφυλακίων με δάνεια, που δόθηκαν στην Ρουμανία, συνολικής ονομαστικής αξίας 434 εκατ. ευρώ. Το πρώτο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει κυρίως μη εξυπηρετούμενα ή επισφαλή εταιρικά δάνεια, ονομαστικής αξίας 384 εκατομμυρίων ευρώ. Το δεύτερο μη εξυπηρετούμενα δάνεια λιανικής, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας 49,9 εκατ. ευρώ.
Την ίδια στιγμή οι τράπεζες βρίσκουν, έστω με δυσκολία και σημαντική καθυστέρηση, πεδίο συνεννόησης για την αντιμετώπιση υπερχρεωμένων μεγάλων επιχειρήσεων, στις οποίες διαθέτουν κοινή έκθεση.
Η απόφαση για πώληση του 82,11% της «Σελόντα» και του 75,9% της «Νηρεύς» από τις τράπεζες Πειραιώς, Eurobank, Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα είναι ενδεικτική. Παρά την διαφορετική έκθεση και τα διαφορετικά συμφέροντα ( π.χ η Εθνική Τράπεζα τρέχει ήδη πάνω από τους στόχους μείωσης στα κόκκινα), οι τράπεζες συμφώνησαν να προχωρήσουν, απορρίπτοντας τη δελεαστική πρόταση της Pillarstone για ανάληψη της διαχείρισης των δύο εταιρειών.
Η διαδικασία ήδη τρέχει με τις A&M και PwC να διενεργούν due diligence, ώστε εντός του  Σεπτεμβρίου να υποβληθούν μη δεσμευτικές προσφορές. Ο διαγωνισμός εκτιμάται, ότι θα ολοκληρωθεί στους πρώτους μήνες του 2018. Σε περίπτωση επιτυχούς πώλησης, οι τράπεζες θα μειώσουν την έκθεσή τους σε ρυθμισμένα μη εξυπηρετούμενα δάνεια κατά περίπου 340 εκατ. ευρώ (αθροιστικός δανεισμός στο τέλος του 2016).
Οι ίδιες τράπεζες προωθούν διαγωνισμό πώλησης για τα δάνεια της Euromedica, έχοντας αναθέσει στην Deutsche Bank Λονδίνου την διερεύνηση ενδιαφέροντος. Πρόκειται για δάνεια ονομαστικής αξίας περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία έχουν ως εξασφαλίσεις θυγατρικές, συμμετοχές, ακίνητα και απαιτήσεις έναντι Δημοσίου του ομίλου Euromedica.