Έναρξη καινοτόμου προγράμματος

Ο.Α.Ε.Δ., Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε., Ο.Σ.Ε. και Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου σε τεχνικά επαγγέλματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ανακοινώνουμε την έναρξη ενός καινοτόμου προγράμματος σε ειδικότητες τεχνικών επαγγελμάτων, στην ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Ρέντη και στην 1η ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Θεσσαλονίκης του Ο.Α.Ε.Δ.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), την Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού (Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.), τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Η φοίτηση είναι διετής, εφαρμόζεται το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (διττή εκπαίδευση) και περιλαμβάνει, σε όλα τα έτη, ενδοσχολική εκπαίδευση (θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος) και πρόγραμμα Μαθητείας σε εργασιακό χώρο στα Εργοστάσια και Μηχανοστάσια της Εταιρείας Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ.Α.Ε. και του Ο.Σ.Ε.

Στην Αθήνα θα εκπαιδευτούν 90 νέοι/ες μαθητευόμενοι/ες, υπό πραγματικές συνθήκες εργασίας, στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ2) του ΟΣΕ (Αγ. Άννης 2, Α.Ι. Ρέντης Τ.Κ 18233) σε 3 ειδικότητες τεχνικών επαγγελμάτων: «Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου /Μηχανοτρονικών  – Ηλεκτρολόγων Οχημάτων» «Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων» και «Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου / Τεχνιτών Μηχανοτρονικών Εφαρμοστών Οχημάτων».

Στη Θεσσαλονίκη θα εκπαιδευτούν 50 νέοι/ες μαθητευόμενοι/ες, υπό πραγματικές συνθήκες εργασίας, στη Σχολή Σιδηροδρόμων στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Ο.Σ.Ε. Θεσσαλονίκης (Κυρίμη 1 Μενεμένη Θεσσαλονίκης Τ.Κ 54628) σε 2 ειδικότητες τεχνικών επαγγελμάτων: «Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου / Μηχανοτρονικών Ηλεκτρολόγων Οχημάτων» και «Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου / Τεχνιτών Μηχανοτρονικών Εφαρμοστών Οχημάτων».

Για περισσότερες πληροφορίες κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει στα τηλέφωνα: 210 9989639 και 210 6419036 ή με E-Mail στο info@dual.com.gr