-Ως βασικοί λόγοι φυγής σημειώνονται η φορολογική αστάθεια (60%), η πρόσβαση σε κεφάλαια (55%), η υψηλή φορολογία (51%) και η γραφειοκρατία (42%), ενώ λιγότερο σημαντικοί λόγοι είναι η δυσκολία στις συναλλαγές, λόγω των κεφαλαιακών ελέγχων και η αρνητική εικόνα της χώρας στο εξωτερικό!

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Την σκληρή πραγματικότητα, που βιώνουν, όσοι ασχολούνται με το εγχώριο επιχειρείν, δείχνουν και τα δραματικά στοιχεία, που δημοσιοποιήθηκαν και που αποκαλύπτουν, ότι περισσότερες από 9.000 επιχειρήσεις «ψάχνουν» τρόπους για να φύγουν στο εξωτερικό!
Υπερφορολόγηση, capital controls και γραφειοκρατία «σκοτώνουν» τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, σύμφωνα με την έρευνα της «Endeavor Greece», ενός διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού στήριξης της επιχειρηματικότητας, που δημοσιοποιήθηκε και αφορά στην καταγραφή της τάσης των ελληνικών επιχειρήσεων για μεταφορά της έδρας ή μέρους της δραστηριότητάς τους στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με την έρευνα, το 39% των επιχειρήσεων εξετάζει το ενδεχόμενο μεταφοράς της έδρας του στο εξωτερικό, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από την αντίστοιχη έρευνα της «Endeavor Greece» τον περασμένο Ιούλιο, μετά την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων και της τραπεζικής αργίας! Ειδικότερα, το ποσοστό αυτό υποδηλώνει, ότι συνολικά περισσότερες από 9.000 μικρές, μεσαίες και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις αξιολογούν αυτήν τη στιγμή τα υπέρ και τα κατά της μεταφοράς τους σε χώρα του εξωτερικού! Και όλα αυτά, την στιγμή, που το 15% των επιχειρήσεων του δείγματος δηλώνει, ότι έχει ήδη μεταφέρει την έδρα του στο εξωτερικό!
Οι πιο «επίφοβοι» κλάδοι, δηλαδή αυτοί με τις μεγαλύτερες πιθανότητες για «μετανάστευση», είναι η τεχνολογία και η υγεία. Αντίθετα, στον αγροτικό τομέα και στα καταναλωτικά προϊόντα, οι επιχειρήσεις κατά 80% επιθυμούν την παραμονή τους στην χώρα.exagoges

Ως βασικοί λόγοι φυγής σημειώνονται η φορολογική αστάθεια (60%), η πρόσβαση σε κεφάλαια (55%), η υψηλή φορολογία (51%) και η γραφειοκρατία (42%), ενώ λιγότερο σημαντικοί λόγοι είναι η δυσκολία στις συναλλαγές, λόγω των κεφαλαιακών ελέγχων και η αρνητική εικόνα της χώρας στο εξωτερικό!

Οι κυριότεροι λόγοι δραστηριοποίησης στην Ελλάδα είναι η παραδοσιακή παρουσία στην χώρα και η καλή γνώση της εγχώριας αγοράς (53%) καθώς και οι ευκαιρίες ανάπτυξης, που παρουσιάζονται, παρά την κρίση (51%). Ενώ σημαντικός παράγοντας είναι και το υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό της χώρας (39%). Το χαμηλό κόστος του ανθρώπινου δυναμικού αναφέρθηκε, επίσης, σε ποσοστό 20%, ενώ με μικρότερα ποσοστά βρίσκουμε την πρόσβαση σε πρώτες ύλες και καλούς συνεργάτες. Αξίζει να αναφερθεί, ότι κανείς από τους συμμετέχοντες δεν ανέφερε την κρατική στήριξη, ως λόγο παραμονής στην Ελλάδα.
Αντίστοιχα, ως βασικοί λόγοι φυγής σημειώνονται η φορολογική αστάθεια (60%), η πρόσβαση σε κεφάλαια (55%), η υψηλή φορολογία (51%) και η γραφειοκρατία (42%). Λιγότερο σημαντικοί λόγοι είναι η δυσκολία στις συναλλαγές, λόγω των κεφαλαιακών ελέγχων και η αρνητική εικόνα της χώρας στο εξωτερικό.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός, ότι, αντίθετα με την κυρίαρχη αντίληψη, ότι οι ελληνικές εταιρείες αναζητούν καταφύγιο σε χώρες, όπως η Βουλγαρία, ο δημοφιλέστερος προορισμός είναι στην πραγματικότητα οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης, οι ΗΠΑ και η Κύπρος. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα δεν φαίνονται αισιόδοξοι για το μέλλον, καθώς σε ποσοστό 56% πιστεύουν, ότι η κατάσταση στην χώρα μας θα βελτιωθεί ύστερα από περισσότερα από 5 χρόνια, ενώ, μόλις το 9% βλέπει βελτίωση στην επόμενη διετία. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί, ότι το 80% των συμμετεχόντων δηλώνει, ότι αν άρχιζε σήμερα την επιχειρηματική ή επαγγελματική του δραστηριότητα, θα το έκανε στο εξωτερικό και όχι στην Ελλάδα.