Εταιρείες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: Τι πραγματικά ισχύει για την «χρέωση προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας» και πως, μέσω αυτής, αποτρέπονται οι αυξήσεις στο ΕΤΜΕΑΡ, που πληρώνουν οι καταναλωτές

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Με αφορμή τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες για την συγκεκριμένη χρέωση, που πληρώνουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, στελέχη επιχειρήσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) επισημαίνουν, ότι η χρέωση αυτή αποσκοπεί στην αποτροπή της αύξησης του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), που πληρώνουν οι καταναλωτές μέσα από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και στην σημαντική μείωση του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού των ΑΠΕ.
Οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν, ότι «η χρέωση προμηθευτών δεν είναι τίποτε άλλο, παρά μία ανταποδοτική χρέωση, που πληρώνουν οι προμηθευτές για το φθηνότερο (λόγω ΑΠΕ) ρεύμα, που αγοράζουν».
Επαναλαμβάνουν ακόμη, ότι «η χρέωση αυτή δεν έχει καμία σχέση με «τέλος» ή φόρο, ούτε και με το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων ( ΕΤΜΕΑΡ)».
Σε ό,τι αφορά την συμβολή των ΑΠΕ στην Οριακή Τιμή Συστήματος αλλά και «την στρέβλωση, που υπήρχε», με αποτέλεσμα την επιβάρυνση των καταναλωτών με αυξήσεις του ΕΤΜΕΑΡ αλλά και των παραγωγών ρεύματος από αιολικά και φωτοβολταϊκά συστήματα, στελέχη των εταιρειών αναφέρουν τα εξής: «Πλήθος έγκυρων και εξειδικευμένων μελετών τα τελευταία χρόνια (ΕΜΠ, ΑΠΘ, ΙΟΒΕ, κ.ά.) έχουν τεκμηριώσει, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι οι ΑΠΕ μειώνουν σημαντικά την Οριακή Τιμή Συστήματος», αναφέρουν τα στελέχη αυτά, σχετικά με την συμβολή των ΑΠΕ στην Οριακή Τιμή.

Με τον Ν. 4414/16 επαναπροσδιορίστηκε ο τρόπος υπολογισμού και πληρωμής του κόστους των ΑΠΕ!

«Όμως, για πολλά χρόνια, η μείωση αυτή δεν μεταφερόταν στα τιμολόγια των καταναλωτών, ενώ παράλληλα δεν καταβαλλόταν εμπρόθεσμα και στο σύνολό του στους δικαιούχους το συμβολαιοποιημένο τίμημα για την παραγόμενη ανανεώσιμη ενέργεια», σημειώνουν οι εξηγώντας τη στρέβλωση στην αγορά καθώς και τις αρνητικές επιπτώσεις, που προκαλούσε:
«Το γεγονός αυτό συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία διαρκώς διογκούμενων ελλειμμάτων στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ, τα οποία, για να αντιμετωπιστούν, επιβάρυναν, αφ’ ενός μεν τους καταναλωτές με συνεχείς αυξήσεις του ΕΤΜΕΑΡ, και, αφ’ ετέρου, τις ΑΠΕ, κυρίως με αναδρομικές περικοπές στις συμβολαιοποιημένες τιμές πώλησης της παραγόμενης ανανεώσιμης ενέργειας, που έφθασαν να απειλούν σοβαρά την βιωσιμότητα του κλάδου με όλους τους συνεπαγόμενους κινδύνους για την ενεργειακή αγορά, το περιβάλλον και την οικονομία».
Έτσι, τον Αύγουστο του 2016, με διάταξη του Ν.4414/16, που ψηφίστηκε με ευρύτατη πλειοψηφία από την Βουλή, επαναπροσδιορίστηκε ο τρόπος υπολογισμού και πληρωμής του κόστους των ΑΠΕ, «έτσι ώστε να επιστρέψει σταδιακά στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ από την αγορά (δηλ. από τους προμηθευτές) η ως άνω οικονομική αξία, που προσφέρουν οι ΑΠΕ. Η νέα αυτή ρύθμιση εξειδικεύθηκε, μετά από δύο σχετικές ευρείες δημόσιες διαβουλεύσεις της ΡΑΕ, και ενσωματώθηκε στους Κώδικες Συναλλαγών και Διαχείρισης του Συστήματος», σημειώνουν πηγές επιχειρήσεων των ΑΠΕ.

Η ρύθμιση θα οδηγήσει στην μόνιμη εξισορρόπηση του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, στην εξάλειψη των καθυστερήσεων των πληρωμών ΑΠΕ αλλά και στην συγκράτηση ή και, πιθανότατα, στην μείωση του ΕΤΜΕΑΡ!

Τα αποτελέσματα της ρύθμισης αυτής, σύμφωνα με τα ίδια πρόσωπα, είναι: «Η εφαρμογή της ρύθμισης αυτής έχει οδηγήσει ήδη σε σημαντική μείωση του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ ενώ αναμένεται και ο λογιστικός μηδενισμός του μέχρι το τέλος του 2017. Αυτή η μείωση, με την σειρά της, έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή νέων αυξήσεων του ΕΤΜΕΑΡ στα τιμολόγια των καταναλωτών, ενώ συγκρατήθηκαν και οι καθυστερήσεις των πληρωμών των ΑΠΕ -που παραμένουν βέβαια μεγάλες, στα επίπεδα των πέντε μηνών-, και αποφεύχθηκαν και νέες αναδρομικές περικοπές των τιμών των εν λειτουργία έργων ΑΠΕ».
Τα ίδια στελέχη της αγοράς σημειώνουν την αναγκαιότητα της συνέχισης της εφαρμογής των συγκεκριμένων διατάξεων: «Εκτιμάται, ότι είναι απολύτως απαραίτητη η συνέχιση της εφαρμογής της νέας ρύθμισης -πάντα υπό την άγρυπνη εποπτεία και τον έλεγχο των συναρμόδιων φορέων (ΡΑΕ, ΛΑΓΗΕ), καθώς αναμένεται να οδηγήσει στην μόνιμη εξισορρόπηση του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, στην εξάλειψη των καθυστερήσεων των πληρωμών ΑΠΕ αλλά και στην συγκράτηση και, πιθανότατα, στην μείωση του ΕΤΜΕΑΡ.
Ως εκ τούτου, θα ενισχύσει την αξιοπιστία του ΛΑΓΗΕ, θα προστατεύσει τους καταναλωτές και θα τονώσει την ασφάλεια των υφιστάμενων και των νέων επενδύσεων ΑΠΕ», υπογραμμίζουν τα στελέχη αυτά και καταλήγουν: «Ρυθμίσεις, όπως η εν θέματι χρέωση προμηθευτών, που αίρουν χρόνιες στρεβλώσεις του παρελθόντος, εξορθολογίζουν την λειτουργία της αγοράς και την κάνουν περισσότερο ανταγωνιστική, προφανώς απαιτούν την προσαρμογή όλων των συμμετεχόντων σε αυτήν και την εγκατάλειψη πρακτικών, που δεν συνάδουν με τους στόχους αυτούς».