Την Παρασκευή 27 Απριλίου, στην αίθουσα Ολυμπία στο ξενοδοχείο Divani Caravel, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων&Ποτών.Στην Ανοιχτή Συνεδρίαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στη Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και τις προοπτικές που ανοίγονται για το μέλλον, με τους ομιλητές και τους παρευρισκόμενους να συζητούν επίκαιρα θέματαπου απασχολούν τον κλάδο,σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, αλλά και για την κατάσταση που βιώνει η ελληνική οικονομία και κοινωνία. Στο πάνελ, με θέμα «Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και οι προκλήσεις του αύριο», συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΣΕΒΤ, κ. Ευάγγελος Καλούσης, καθώς και οι κ.κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Επικεφαλής Εκπρόσωπος Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Παναγιώτης Τσακλόγλου, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Γιωργής Κριτσωτάκις, Επικεφαλής Τμήματος Management Consulting της Accenture. Σήμερα ο Πρόεδρος του ΣΕΒΤ, κ. Ευάγγελος Καλούσης μιλάει στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ.

Ερώτηση: Θα ήθελα κύριε Πρόεδρε να μας εξηγήσετε ποιο είναι το επιχειρηματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείται η Βιομηχανία Τροφίμων και ποιες είναι οι εξελίξεις που σηματοδοτούν εντός και εκτός συνόρων τις προσπάθειες που απαιτούνται ώστε ο κλάδος να συμβάλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Απάντηση: Όπως είναι γνωστό το επιχειρηματικό περιβάλλον εκτός Ελλάδος χαρακτηρίζεται από έντονες ανταγωνιστικές συνθήκες, καθόσον νέες χώρες διεκδικούν μερίδια αγοράς σε όλα τα επίπεδα του διεθνούς καταμερισμού της εργασίας. Από την άποψη αυτή λοιπόν για τις ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις γενικά, η τόνωση της ανταγωνιστικότητάς τους, προβάλλει ως κορυφαίο στοιχείο για την επιβίωσή τους σε μια διεθνή αγορά, όπου μεταξύ άλλων, αλλάζουν και οι καταναλωτικές συνήθειες και συμπεριφορές. Πέραν αυτού για την ελληνική μεταποίηση η τόνωση της εξωστρέφειάς της, πρέπει να συμβαδίζει και με τη δημιουργία εικόνας, γεγονός που επιβάλλει πολλές προσπάθειες σε επίπεδο επικοινωνίας, μάρκετινγκ και ταυτότητας των προϊόντων.

Στην Ελλάδα όπως γνωρίζεται τα προβλήματα εδώ και 8 χρόνια είναι αυτά της υπαγωγής της χώρας σε μνημονιακή επιτήρηση στην οποία ήλθαν να προστεθούν προ 3τίας και οι κεφαλαιακοί έλεγχοι. Κατά συνέπεια οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα εσωτερικής ζήτησης, ρευστότητας και βέβαια άνεσης στην χρηματοδότησή τους. Παρόλα αυτά η βιομηχανία ειδών διατροφής και ποτών έχει καταφέρει και διατηρεί τα μεγέθη της, τόσο από πλευράς παραγωγής όσο και από πλευράς καταναλώσεως, χάρη στην τόνωση της εξωστρέφειάς της και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας των επιχειρήσεών της. Υπό αυτές τις συνθήκες με την έξοδο της χώρας από το 3ο μνημόνιο τον προσεχή Αύγουστο θέλουμε να ελπίζουμε ότι η πορεία των επιχειρήσεων θα βελτιωθεί. Αυτό σημαίνει όμως ότι τόσο σήμερα όσο και αύριο πρέπει να γίνουν στην χώρα σοβαρότατες θεσμικές και λειτουργικές μεταρρυθμίσεις, ώστε να προσελκυστούν επενδύσεις να ενισχυθεί η έρευνα και η ανάπτυξη στο εσωτερικό των επιχειρήσεων και βέβαια να δεχθεί μια ισχυρή τονωτική ένεση η εξωστρέφεια επιχειρήσεων οι οποίες μπορούν να κερδίζουν και νέα μερίδια στις διεθνείς αγορές.

Ερώτηση: Μπορείτε να μας μιλήσετε για τη συνεισφορά της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων στο επιχειρηματικό και οικονομικό γίγνεσθαι της χώρας;

Απάντηση: Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών σε κύκλο εργασιών, αντιπροσωπεύει 14,2 δις € τα οποία με τη σειρά τους καλύπτουν το 25% της ελληνικής βιομηχανικής παραγωγής. Άρα με βάση αυτούς τους αριθμούς η Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών είναι η πρώτη μεταποιητική δύναμη της χώρας με ποσοστό 24% στην παραγόμενη ακαθάριστη προστιθέμενη αξία. Επίσης ο κλάδος απασχολεί έμμεσα και άμεσα 360.000 εργαζόμενους, οι οποίοι κατανέμονται σε 1.225 εταιρείες. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στο επίπεδο των εξαγωγών τα ελληνικά τρόφιμα & ποτά αποφέρουν έσοδα 4,1 δις € το χρόνο, γεγονός που πιστοποιεί ότι ο κλάδος είναι δυναμικός, ανταγωνιστικός  και εξωστρεφής.

Συνεπώς είναι κατάλληλη η σημασία του κλάδου για την εν γένει πορεία της ελληνικής οικονομίας και υπογραμμίζεται έτσι η ανάγκη της ενίσχυσής του με επενδύσεις που θα έχουν βασικό τους προσανατολισμό την καινοτομία η οποία όλο και περισσότερο θα παίζει ζωτικό ρόλο στο άνοιγμα νέων αγορών.

Ερώτηση: Για να δοθούν έγκαιρες απαντήσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η οικονομία μας, ώστε να πετύχουμε την πολυπόθητη ανάπτυξη, με ουσιαστικά αποτελέσματα, που χρειάζεται να στηριχθεί η όλη προσπάθεια;

Απάντηση: Όπως ήδη ανέφερα και όπως προκύπτει από έρευνες του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), η ελληνική μεταποίηση σε όλα τα επίπεδα, έχει ανάγκη από σημαντικές επενδύσεις οι οποίες εκτιμώνται σε ποσό άνω των 100 δις €. Με τις επενδύσεις αυτές από την μια μεριά θα επιτευχθεί η επιθυμητή ανανέωση του παραγωγικού ιστού της χώρας και από την άλλη θα ενισχυθούν οι τόσο απαραίτητες για την οικονομία μας καινοτομικές προσπάθειες, ιδιαίτερα σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας. Περιττό να προσθέσω ότι στην εποχή που ζούμε και που είναι αυτή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και της Τεχνητής Νοημοσύνης, για την Ελλάδα καίριος προβάλει ο ρόλος του εκπαιδευτικού της συστήματος που μόνο αυτό μπορεί να επιτρέψει στη χώρα να γίνει μέρος των αποκαλούμενων κοινωνιών των γνώσεων. Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΕΒΤ στηρίζει τις δράσεις που προωθούν την έρευνα και την καινοτομία και που πρέπει να αποτελούν εθνική προτεραιότητα. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι με διάφορες πρωτοβουλίες μας δίνεται έμφαση στην διασύνδεση της ερευνητικής κοινότητας με τον παραγωγικό ιστό της χώρας ώστε να ενισχύεται η παραγωγή και η είσοδος στην αγορά νέων προϊόντων.

Ακόμα ο Σύνδεσμος υποστηρίζει την ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία, φιλικής προς τον καταναλωτή και την απαιτούμενη στο επίπεδο του προστασία της υγείας του και ασφάλεια των προϊόντων. Θέλω να πιστεύω ότι παρόμοιες πρωτοβουλίες θα πρέπει να καλύπτουν το ευρύτερο φάσμα της ελληνικής βιομηχανίας και να αποτελούν ως εκ τούτου και μεγίστη προτεραιότητα της Πολιτείας.

Ερώτηση: Μπορείτε να μας κάνετε μια αναφορά στο ρόλο και τους στόχους του ΣΕΒΤ και σε ποιο βαθμό αυτοί υλοποιούνται στη σημερινή φάση της ελληνικής οικονομίας;

Απάντηση: Αποστολή του ΣΕΒΤ, ως φορέα που εκπροσωπεί την οργανωμένη Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο είναι να εκφράζει τη σύγχρονη επιχείρηση και την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων ασφαλών και στην καλύτερη δυνατή τιμή. Επίσης ο Σύνδεσμος κάνει κάθε προσπάθεια για τη διατήρηση και αναβάθμιση ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για τον κλάδο και ελκυστικού για επενδύσεις. Παράλληλα για τον ΣΕΒΤ, οι έννοιες της ποιότητας και της ασφάλειας για τα τρόφιμα είναι αδιαπραγμάτευτες και ως εκ τούτου η βιομηχανία τροφίμων αποτελεί τον κυριότερο εγγυητή τους. Βασική επίσης προτεραιότητα του Συνδέσμου είναι η προώθηση της ισορροπημένης και υγιεινής διατροφής, μέσα από την λελογισμένη κατανάλωση όλων των τροφίμων συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στη διατήρηση της καλή υγείας.

Πρέπει να προσθέσω ακόμα ότι η στρατηγική επιλογή του ΣΕΒΤ είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, δηλαδή αυτή που στηρίζεται στην κοινωνική συνοχή και στο σεβασμό του περιβάλλοντος. Στο βαθμό που στις μέρες μας το περιβάλλον και η προστασία του βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας, τόσο για την πολιτεία όσο και  όλους τους κοινωνικούς εταίρους, η βιομηχανία τροφίμων παίρνει πρωτοβουλίες και εντείνει τις προσπάθειές της για τη διαμόρφωση και υλοποίηση μιας μακροχρόνιας περιβαλλοντικής στρατηγικής. Kατά την εκτίμησή μας, μόνο μια τέτοια στρατηγική οδηγεί στην αντιμετώπιση κρίσιμων και χρόνιων προβλημάτων που εμποδίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και αποτρέπουν τις επενδύσεις. Κλείνοντας θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ο ΣΕΒΤ έχει και γόνιμη ευρωπαϊκή παρουσία συμμετέχοντας σε κορυφαίες ευρωπαϊκές επιτροπές και οργανισμούς που συμβάλλουν σε πανευρωπαϊκές λήψεις αποφάσεων.

ΑΑΖ