– Ισχυρή κάμψη σημειώνεται στο Λιανικό Εμπόριο και τις Κατασκευές, όπως και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, λόγω και της προσδοκίας δυσμενών μελλοντικών δημοσιονομικών μέτρων!

 

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου

 

Στις 92,9 μονάδες υποχώρησε ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα, που εκπονεί το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)Συγκεκριμένα, μετά από την πρόσκαιρη σταθεροποίησή του στις 95,1 μονάδες, στην αρχή του τρέχοντος έτους, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος έπεσε πάλι τον Φεβρουάριο στις 92,9 μονάδες, φθάνοντας στο επίπεδο, όπου βρέθηκε και τον προηγούμενο Νοέμβριο.

Πάντως, όπως επισημαίνεται στο Μηνιαίο Δελτίο Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας «Φεβρουάριος 2017», που δημοσιοποίησε το ΙΟΒΕ, παρά την υποχώρησή του, ο δείκτης κυμαίνεται ακόμη σε αισθητά υψηλότερα επίπεδα, από ό,τι τον ίδιο μήνα πέρυσι, που βρισκόταν στις 89 μονάδες.

Στους επιμέρους τομείς, με εξαίρεση την Βιομηχανία, σημειώνεται πτώση, η οποία είναι ισχυρή στο Λιανικό Εμπόριο και τις Κατασκευές.

Σημαντική κάμψη σημειώνεται και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, η οποία πλησιάζει το επίπεδο του περυσινού Απριλίου, που ήταν και το χαμηλότερο από τον Αύγουστο του 2013.

 

Η φθίνουσα τάση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης αντανακλά και την προσδοκία δυσμενών μελλοντικών δημοσιονομικών μέτρων, όσο η συμφωνία για την αξιολόγηση καθυστερεί

 

Το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, κυρίως λόγω της παρατεταμένης αξιολόγησης του προγράμματος, καθώς και η συνεχής αναβολή πιθανών θετικών επιδράσεων, που μπορούν να αναμένονται μετά την ολοκλήρωσή της στις συνθήκες ρευστότητας και την αγορά εργασίας, οδηγούν τις επιχειρήσεις σε επί τα χείρω αναθεώρηση του προγραμματισμού τους για το τρέχον έτος.

Η διαφοροποίηση στις προσδοκίες του βιομηχανικού τομέα οφείλεται κυρίως στις καλύτερες προβλέψεις για την εξαγωγική του δραστηριότητα στους προσεχείς μήνες. Στον αντίποδα, η φθίνουσα τάση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης αντανακλά και την προσδοκία δυσμενών μελλοντικών δημοσιονομικών μέτρων, όσο η συμφωνία για την αξιολόγηση καθυστερεί.

Αναλυτικότερα:

– Στην Βιομηχανία, οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες βελτιώθηκαν αισθητά, ενώ το ισοζύγιο στις εκτιμήσεις για τα αποθέματα υποδηλώνει διόγκωσή τους. Οι

αρνητικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και την ζήτηση ενισχύθηκαν ελαφρώς.

 

Επιδεινώθηκαν οι προβλέψεις για την ανεργία, ενώ σε ιστορικά χαμηλό παρέμεινε η πρόθεση για αποταμίευση!

 

– Στις Υπηρεσίες, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων μεταβλήθηκαν αρνητικά, σε αντίθεση με τις προβλέψεις για την βραχυπρόθεσμη ζήτηση, οι οποίες

καλυτέρευσαν, με τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα εξέλιξη της ζήτησης να είναι σχεδόν αμετάβλητες.

– Στο Λιανικό Εμπόριο, οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις αποκλιμακώθηκαν, όπως και οι προβλέψεις για την βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους, ενώ οι εκτιμήσεις για το ύψος των

αποθεμάτων μεταβλήθηκαν ελαφρώς αρνητικά.

– Στις Κατασκευές, οι δυσμενείς προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων εντάθηκαν, αλλά οι αρνητικές προβλέψεις απασχόλησης εξομαλύνθηκαν ελαφρώς.

– Στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, ο σχετικός δείκτης υποχώρησε, κυρίως λόγω των αισθητά δυσμενέστερων προβλέψεων των των νοικοκυριών για την οικονομική κατάστασή τους και για την οικονομική κατάσταση της χώρας. -Τέλος, οι προβλέψεις για την ανεργία επιδεινώθηκαν, επίσης, αλλά ήπια, ενώ η πρόθεση για αποταμίευση παρέμεινε στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του Ιανουαρίου.