«Υπάρχει ακόμη αρκετή απόσταση, που πρέπει να διανυθεί για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας»

– » Εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες στην χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, αλλά και  υπερφορολόγηση, η οποία επιβραδύνει ή και ανακόπτει την πρόοδο προς την αποκατάσταση της συνολικής ανταγωνιστικότητας»!

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου

Μιλώντας σε συνέδριο με θέμα τις εξαγωγές και την
ανάπτυξη, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος υπογράμμισε, ότι υπάρχει ακόμη αρκετή απόσταση, που πρέπει να διανυθεί για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες στην χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, αλλά και εξαιτίας της υπερφορολόγησης, η οποία, όπως είπε, επιβραδύνει ή και ανακόπτει την πρόοδο προς την αποκατάσταση της συνολικής ανταγωνιστικότητας.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις, ότι η ελληνική οικονομία
μπορεί να περάσει σε μια νέα αναπτυξιακή τροχιά, βασιζόμενη σε ένα νέο, αναπτυξιακό πρότυπο, με έμφαση στην υγιή επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις και την εξωστρέφεια.
Αυτό, όμως, όπως ανέφερε, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει, ότι το μεγαλύτερο μέρος των αδυναμιών, που περιόριζαν την εξαγωγική επίδοση της χώρας στο παρελθόν έχει διευθετηθεί. Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι, παρά την ανάκτηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και την ανοδική πορεία, που καταγράφουν οι εξαγωγές, η εξαγωγική επίδοση της χώρας εξακολουθεί να υπολείπεται του επιπέδου που θα αναμενόταν, με βάση τις ιστορικές συσχετίσεις μεταξύ των δύο αυτών μεγεθών.

«Η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία και την προτελευταία θέση, όσον αφορά την παροχή φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις (137η μεταξύ 137 χωρών) και εργασία (136η μεταξύ 137 χωρών)»!

Συνεπώς, όπως επεσήμανε, υπάρχει ακόμη αρκετή απόσταση, που πρέπει να διανυθεί, ώστε οι εξαγωγές να αποτελέσουν έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της οικονομίας.
Σύμφωνα με το Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 2017-2018 του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 87η θέση μεταξύ 137 χωρών, όσον αφορά την ποιότητα των θεσμών. Επίσης, η Ελλάδα κατατάσσεται σε αρκετά χαμηλή θέση, ως προς την αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών, το βάρος των διοικητικών ρυθμίσεων και την αποτελεσματικότητα του νομικού πλαισίου για την επίλυση διαφορών και την αμφισβήτηση κανονισμών. Ακόμη, σύμφωνα με τον παραπάνω Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας, η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία και την προτελευταία θέση, όσον αφορά την παροχή φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις (137η μεταξύ 137 χωρών) και εργασία (136η μεταξύ 137 χωρών).
Επιπλέον, σύμφωνα με το δείκτη «ευχέρειας του επιχειρείν», που καταρτίζει η Παγκόσμια Τράπεζα σχετικά με τους όρους ίδρυσης μιας επιχείρησης, η θέση της Ελλάδος έχει βελτιωθεί σημαντικά μεταξύ 2011 και 2017 (από την 148η το 2011, βρέθηκε στην 37η θέση το 2017), αλλά παραμένει χαμηλή, σε σχέση με τους Ευρωπαίους εταίρους της.

«Είναι απαραίτητη η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού και ευέλικτου θεσμικού πλαισίου, που διευκολύνει τις επενδύσεις»!

Ο κ. Στουρνάρας, αφού αναγνώρισε, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες στην χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, αλλά και σημαντική υπερφορολόγηση, η οποία επιβραδύνει ή και ανακόπτει την πρόοδο προς την αποκατάσταση της συνολικής ανταγωνιστικότητας, επεσήμανε, ότι μένουν ακόμη αρκετά να γίνουν σε θέματα, όπως η μείωση του μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων, η θέσπιση ενός σταθερού φορολογικού συστήματος και η δημιουργία οικονομικού περιβάλλοντος, πιο φιλικού προς την επιχειρηματικότητα. Επίσης, όπως είπε,απαραίτητη είναι η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού και ευέλικτου θεσμικού πλαισίου, που διευκολύνει τις επενδύσεις.
Ο Διοικητής της ΤτΕ υποστήριξε, τέλος, ότι η ελληνική οικονομία υστερεί σε κρίσιμους καινοτόμους και διεθνώς ανταγωνιστικούς βιομηχανικούς κλάδους, όπως και σε μεγάλες επιχειρήσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία και υψηλής εξειδίκευσης θέσεις εργασίας. Για να βελτιωθεί αυτό, όπως είπε, ένα ιδιαίτερα σημαντικό προαπαιτούμενο είναι οι νέες επενδύσεις.