Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) πρόκειται να υποστηρίξει τις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται στην Κυπριακή Δημόσια Υπηρεσία μέσω της επιμορφωτικής συνεργασίας με την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ). Η συνεργασία ΕΚΔΔΑ – ΚΑΔΔ επισφραγίστηκε κατά τη συνάντηση που είχαν στη Λευκωσία, ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης και ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, Ομότιμος Καθηγητής Ιωάννης Χρυσουλάκης.

οι κ.κ. Ιωάννης Χρυσουλάκης και Κωνσταντίνος Πετρίδης
οι κ.κ. Ιωάννης Χρυσουλάκης και Κωνσταντίνος Πετρίδης

Ο κ Κ. Πετρίδης συνεχάρη το ΕΚΔΔΑ για τη συμβολή του στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής δημόσιας διοίκησης επισημαίνοντας πως οι μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα δημιούργησαν εμπειρογνωμοσύνη και τεχνογνωσία οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην προσπάθεια που καταβάλλει η Κυπριακή Κυβέρνηση για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας. Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε, αποφασίστηκε η αναβάθμιση της συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΔΔΑ και της ΚΑΔΔ, μέσα από την υπογραφή νέου Πρωτοκόλλου συνεργασίας.

Το πρωτόκολλο, όπως τόνισε ο κ. Ιω. Χρυσουλάκης, περιλαμβάνει συμβουλευτική υποστήριξη και παροχή τεχνογνωσίας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου επιμορφωτικών δράσεων, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τους στόχους και τις αλλαγές που προωθούνται στο πλαίσιο της διοικητικής και αναπτυξιακής μεταρρύθμισης στην Κύπρο. Προτεραιότητα πρόκειται να δοθεί σε επιμορφωτικές συνέργειες που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τον διϋπουργικό συντονισμό δημοσίων πολιτικών, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τη μείωση των διοικητικών βαρών, τη δημόσια διαβούλευση, την αξιολόγηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την υποχρεωτική εκπαίδευση όσων αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης.

Επίσης, ο κ. Ιω. Χρυσουλάκης, γνωστοποίησε πως προτεραιότητα πρόκειται να δοθεί σε επιμορφωτικές δράσεις για την αντιμετώπιση των φαινομένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς. Το πλαίσιο αυτής της επιμορφωτικής παρέμβασης συμφωνήθηκε κατά τη συνάντηση που είχε με τον Γενικό Ελεγκτή της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη, με τη συμμετοχή του επικεφαλής της ΚΑΔΔ, κ. Μάριου Μιχαηλίδη. Ο Γενικός Ελεγκτής έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μεταφορά στην Κύπρο του ειδικού προγράμματος Ελεγκτικής Επάρκειας όσων ασκούν ή πρόκειται να ασκήσουν ελεγκτικά καθήκοντα που σχεδιάζει να υλοποιήσει το ΕΚΔΔΑ σε συνεργασία με τον Εθνικό Συντονιστή κατά της Διαφθοράς, κ. Ιω. Τέντε και τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, κ. Λ. Ρακιντζή.

οι κ.κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης και Ιωάννης Χρυσουλάκης
οι κ.κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης και Ιωάννης Χρυσουλάκης

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρξε κατά τη συνάντηση του Προέδρου του ΕΚΔΔΑ με διευθυντικά στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τα προγράμματα επιμόρφωσης των στελεχών της Εκπαίδευσης. Πρόκειται για πιστοποιημένη δράση, η επιτυχής παρακολούθηση της οποίας οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Διοικητικής Επάρκειας για την επιλογή σε θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης και Πιστοποιητικού Καθοδηγητικής Επάρκειας για την επιλογή Σχολικών Συμβούλων.

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης