ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές,
 
 ἡ Χριστιανοσύνη ἑτοιμάζεται νὰ γιορτάσει τὴ γέννηση τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸ μᾶς ὑπενθυμίζει ἡ Σαρακοστὴ τῶν Χριστουγέννων, ποὺ σύντομα ξεκινᾶ, καὶ γι’ αὐτὸ μᾶς προετοιμάζει πνευματικά. Εἶναι μιὰ περίοδος χαρούμενης προσμονῆς ποὺ βιώνεται πολὺ ἔντονα στὴν Ἐκκλησία τόσο στὴ λατρευτικὴ ὅσο καὶ στὴν ἐν γένει ἐνοριακὴ ζωή της μέσα ἀπὸ τὶς ἑορτὲς ἀρκετῶν ἁγίων ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, ὅπως τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης, τῆς ἁγίας Βαρβάρας, τοῦ ἁγίου Σάββα ἢ τοῦ ἁγίου Νικολάου Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας. Θυμόμαστε ἐκείνους τοὺς ἄνδρες καὶ ἐκεῖνες τὶς γυναῖκες ποὺ ἔδωσαν τὴ ζωή τους γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὸν συνάνθρωπό τους δίνοντας ἔτσι μαρτυρία τῆς ἔμπρακτης ἀγάπης τους.
 
 Αὐτὲς τὶς μέρες, ὅμως, οἱ ἄνθρωποι δὲν συγκεντρώνονται μόνο στὴν Ἐκκλησία. Ἡ κοινωνικὴ ζωὴ στὸ σύνολό της, εἰδικὰ ἐδῶ στὴ Γερμανία, ἐπίσης παροτρύνει τοὺς ἀνθρώπους νὰ συγχρωτίζονται αὐτὴ τὴν ἐποχὴ μὲ τὶς μακρὲς νύχτες.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ καθημερινὴ αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἀνθρώπων ποὺ μολύνονται ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸ μᾶς ἐμποδίζει αὐτὴ τὴ στιγμὴ νὰ ἀπολαύσουμε τὴν ἐλευθερία γιὰ τὴν ὁποία δημιουργηθήκαμε: νὰ γίνουμε πράγματι μιὰ κοινωνία.

Δὲν θέλουμε νὰ ξαναζήσουμε φέτος αὐτὸ ποὺ ζήσαμε τὸν προηγούμενο χειμώνα. Γιὰ νὰ γίνει, ὅμως, αὐτό, θὰ πρέπει νὰ λάβουμε ὅλα τὰ ἀπαραίτητα μέτρα κατὰ τῆς ἐξαπλώσεως τοῦ ἰοῦ καὶ νὰ ἐμβολιαστοῦμε. Αὐτὸς ὁ ἰὸς δὲν θὰ ἐξαφανιστεῖ ἀπὸ μόνος του. Πρέπει νὰ τὸν ἀντιμετωπίσουμε ἐνεργὰ μὲ ὅλα τὰ μέσα ποὺ ἔχουμε στὴ διάθεσή μας – καὶ ὁ ἐμβολιασμὸς αὐτὴ τὴ στιγμὴ φαίνεται νὰ εἶναι τὸ καλύτερο ἀπὸ αὐτά.

 

Ἔχοντας πλήρη ἐπίγνωση τῆς εὐθύνης μας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ γιὰ τοὺς πιστοὺς ποὺ μᾶς ἐμπιστεύτηκε, σᾶς καλοῦμε καὶ σᾶς παρακαλοῦμε νὰ ἐμβολιαστεῖτε. Ἡ ἐπείγουσα ἔκκλησή μας σίγουρα δὲν ἀπευθύνεται μόνο στοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ἀλλὰ σὲ ὅλους, καθὼς ὁ κορωνοϊὸς δὲν κάνει διάκριση μεταξὺ τῶν ἐθνικοτήτων ἢ τῶν θρησκειῶν. Ὁ ἐμβολιασμὸς δὲν προστατεύει μόνο τὸν ἑαυτό μας, ἀλλὰ εἶναι καὶ μιὰ πράξη φιλανθρωπίας πρὸς τοὺς συνανθρώπους μας. Καὶ εἶναι καθῆκον μας νὰ δείξουμε ἐνεργὰ αὐτὴ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸ συνάνθρωπο, πιστοὶ στὴν ἐντολὴ τοῦ Κυρίου μας, ποὺ σύντομα θὰ γεννηθεῖ: «ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν» (Μκ 12:31).

 

Νυρεμβέργη, 11/11/2021

 

Ἑλληνορθόδοξη Μητρόπολη Γερμανίας, Ἐξαρχία Κεντρῴας Εὐρώπης

Μητροπολίτης Γερμανίας Αὐγουστῖνος, Ἔξαρχος Κεντρῴας Εὐρώπης

Ἐπίσκοπος Ἀρίστης Βασίλειος

Ἐπίσκοπος Λεύκης Εὐμένιος

Ἐπίσκοπος Ἀριανζοῦ Βαρθολομαῖος

Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως Ἐμμανουήλ

Ἐπίσκοπος Ἀργυρουπόλεως Ἀμβρόσιος

 

Μητρόπολη Γερμανίας καὶ Μεσευρώπης τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας

Μητροπολίτης Γερμανίας καὶ Μεσευρώπης Ἰσαάκ

 

Σερβικὴ Ὀρθόδοξη Ἐπισκοπὴ Ντύσσελντορφ καὶ Γερμανίας

Ἐπίσκοπος Ντύσσελντορφ καὶ Γερμανίας Γρηγόριος

Ἐπίσκοπος Hum Ἰωάννης

 

Ρουμανικὴ Ὀρθόδοξη Μητρόπολη Γερμανίας, Κεντρικῆς καὶ Βορείου Εὐρώπης

Μητροπολίτης Γερμανίας, Κεντρικῆς καὶ Βορείου Εὐρώπης Σεραφείμ

Ἐπίσκοπος Μπρασόβου Σοφιανός

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ