Από την Εφορία, βρίσκονται αντιμέτωποι δεκάδες χιλιάδες Έλληνες!
-Κινδυνεύουν και οι μη οφειλέτες συνδικαιούχοι  τραπεζικών λογαριασμών οφειλετών του Δημοσίου, να χάσουν τις καταθέσεις τους!
-Τι πρέπει να γνωρίζουμε για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τις καταθέσεις μας!

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου

Μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουν δεκάδες χιλιάδες Έλληνες, που κινδυνεύουν, λόγω οφειλών τους στο Δημόσιο, να χάσουν τις τραπεζικές τους καταθέσεις εξαιτίας των κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών, στις οποίες προβαίνει η Εφορία στην χώρα μας!
Όμως, ο κίνδυνος κατάσχεσης των καταθέσεών τους απειλεί και τους συνδικαιούχους σε καταθετικούς λογαριασμούς. Η Εφορία  στοχοποιεί και τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς και βάζει «στο χέρι» καταθέσεις, στην περίπτωση, που ένας από τους συνδικαιούχους έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές απέναντι στο Δημόσιο. Αυτό σημαίνει, ότι οι υπόλοιποι συνδικαιούχοι κινδυνεύουν να χάσουν, μέσω της κατάσχεσης, σημαντικά ποσοστά, όχι μόνον από τις καταθέσεις που βρίσκονται στον λογαριασμό, αλλά κυρίως τους μισθούς και τις συντάξεις, που κατατίθενται σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό. Και αυτό μπορεί να συμβεί, ακόμη και αν έχουν δηλώσει τους λογαριασμούς αυτούς ως ακατάσχετους.
Όπως επισημαίνουν ειδικοί φοροτεχνικοί, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, το Δημόσιο έχει το δικαίωμα να κατάσχει από κοινούς λογαριασμούς τα διαθέσιμα υπόλοιπα, τα οποία αντιστοιχούν στα ποσοστά κυριότητας, που κατά τεκμήριο έχουν οι οφειλέτες του Δημοσίου στους συγκεκριμένους λογαριασμούς, έστω και αν οι έτεροι συνδικαιούχοι-μη οφειλέτες του Δημοσίου έχουν δηλώσει τους λογαριασμούς αυτούς ως «ακατάσχετους». Μόνον εφ’ όσον και οι οφειλέτες του Δημοσίου συνδικαιούχοι έχουν δηλώσει και αυτοί τους ίδιους λογαριασμούς ως «ακατάσχετους», γλιτώνουν και οι μη οφειλέτες τις κατασχέσεις.

Ειδικοί Φοροτεχνικοί: «Είναι υποχρεωτική η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο Taxisnet, προκειμένου να προστατευθούν οι καταθέσεις ενός μοναδικού λογαριασμού του οφειλέτη από κατάσχεση του Δημοσίου, μέχρι το ποσό των 1.250 ευρώ μηνιαίως»!

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε, ότι σε έναν κοινό τραπεζικό λογαριασμό υπάρχουν τρεις συνδικαιούχοι, ο πατέρας και οι δυο γιοι του. Ο ένας γιος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία και δεν έχει δηλώσει τον συγκεκριμένο λογαριασμό ως ακατάσχετο. Ο πατέρας και ο άλλος γιος δεν είναι οφειλέτες του Δημοσίου και έχουν δηλώσει τον συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό ως ακατάσχετο.
Τότε η Εφορία μπορεί να κατάσχει μέρος ή ολόκληρο το ποσό, που αντιστοιχεί στο 1/3 του διαθέσιμου υπολοίπου του συγκεκριμένου λογαριασμού, καθώς θα θεωρήσει κατά τεκμήριο, ότι αυτό ανήκει στον συνδικαιούχο οφειλέτη.
Έτσι, αν το συνολικό διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού είναι 3.000 ευρώ και προέρχεται εξ ολοκλήρου από μισθούς ή συντάξεις των άλλων δυο συνδικαιούχων, που δεν είναι οφειλέτες, η κατάσχεση έναντι του χρέους του οφειλέτη συνδικαιούχου μπορεί να γίνει επί του ποσού των 1.000 ευρώ ή στο 1/3 του διαθέσιμου υπολοίπου, ακόμη και αν το ποσό αυτό ανήκει στους υπόλοιπους δυο συνδικαιούχους, που δεν είναι οφειλέτες.
Για τον λόγο αυτόν, όπως επισημαίνουν οι φοροτεχνικοί,  είναι υποχρεωτική η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο Taxisnet, προκειμένου να προστατευθούν οι καταθέσεις ενός μοναδικού λογαριασμού του οφειλέτη από κατάσχεση του Δημοσίου, μέχρι το ποσό των 1.250 ευρώ μηνιαίως.