«Λιγότερες κατά 50% είναι οι νέες επιχειρήσεις»

Έρευνα του Οργανισμού «Endeavor Greece» για την ελληνική επιχειρηματικότητα: «Λιγότερες κατά 50% είναι οι νέες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σε σχέση με το 2008»!
-«Η ελληνική επιχειρηματικότητα παραμένει εστιασμένη σε μη παραγωγικούς και εσωστρεφείς τομείς, χωρίς να στρέφεται μαζικά σε εξαγωγικές δραστηριότητες»!
-«Η ελληνική οικονομία εγκλωβίζεται σε μια επικίνδυνη στασιμότητα, στην οποία εξασθενεί συνεχώς η δημιουργία νέων υγειών επιχειρήσεων»!

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου

Λιγότερες κατά 50% είναι οι νέες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σε σχέση με το 2008, αποδεικνύει έρευνα του διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού στήριξης της επιχειρηματικότητας «Endeavor Greece»!
Η έρευνα αυτή διαπιστώνει, ότι μοναδική εξαίρεση στην μείωση των νέων επιχειρήσεων σημειώνεται μόνον στον κλάδο του τουρισμού και ότι η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στον κλάδο της ενέργειας, ο οποίος ουσιαστικά εξαϋλώθηκε!
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), που επικαλείται η «Endeavor Greece», το 2016 ιδρύθηκαν 28.615 νέες επιχειρήσεις, δηλαδή 33% λιγότερες σε σχέση με το 2012. Αυτή η μείωση είναι η βασική αιτία του αρνητικού ισοζυγίου συστάσεων/διαγραφών, καθώς ο αριθμός των επιχειρήσεων, που διέκοψαν την λειτουργία τους, εμφανίζεται να μειώνεται, σε σχέση με το 2012, κατά 5.500 περίπου και να διαμορφώνεται έτσι στις 35.159.
Ωστόσο, το 2016 οι διαγραφές ξεπέρασαν κατά 6.500 τις νέες συστάσεις, οδηγώντας για πρώτη φορά σε αρνητικό ισοζύγιο συστάσεων/διαγραφών.

«Η ελληνική επιχειρηματικότητα παραμένει εστιασμένη σε μη παραγωγικούς και εσωστρεφείς τομείς, χωρίς να στρέφεται μαζικά σε εξαγωγικές δραστηριότητες»!

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται, ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα, παρά την πρωτοφανή μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, παραμένει εστιασμένη σε μη παραγωγικούς και εσωστρεφείς τομείς, όπως η εστίαση, η λιανική τροφίμων και το λιανεμπόριο γενικότερα, χωρίς να στρέφεται μαζικά σε εξαγωγικές δραστηριότητες. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο κλάδος του τουρισμού, στον οποίο ο αριθμός νέων επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 31% μεταξύ 2012-2016, αλλά και το ισοζύγιο συστάσεων/διαγραφών ήταν καθαρά θετικό.
Συγκεκριμένα, το 84% των νέων επιχειρήσεων συνεχίζουν να εστιάζονται σε κλάδους με κατά βάση εγχώριο προσανατολισμό (πχ εστίαση, μπαρ, καφετέριες, λιανεμπόριο, λογιστικές/συμβουλευτικές υπηρεσίες). Το ποσοστό είναι μειωμένο σε σχέση με το αντίστοιχο 88% του 2012, ωστόσο η μείωση δεν είναι σε καμία περίπτωση αρκετή για να επιταχύνει το μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

«Μείωση του αριθμού των νέων επιχειρήσεων κατά 38% και 27%, αντίστοιχα, σημείωσαν η μεταποίηση τροφίμων και η τεχνολογία»!

Ενδεικτικά, ορισμένες «δημοφιλείς» κατηγορίες νέων επιχειρήσεων για το 2016, είναι οι εξής:
– Εστιατόρια, μπαρ, catering, λιανική τροφίμων: 5.613 νέες επιχειρήσεις, μειωμένες κατά 41% σε σχέση με το 2012.
– Λοιπό λιανεμπόριο: 3.200 νέες επιχειρήσεις, μειωμένες κατά 49% σε σχέση με το 2012.
– Τουρισμός: 1.347 νέες επιχειρήσεις, αυξημένες κατά 31% σε σχέση με το 2012.
– Κατασκευές: 1.320 νέες επιχειρήσεις, μειωμένες κατά 25% σε σχέση με το 2012.
– Μεταποίηση: 1.192 νέες επιχειρήσεις, μειωμένες κατά 29% σε σχέση με το 2012.
– Λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες: 966 νέες επιχειρήσεις, μειωμένες κατά 16% σε σχέση με το 2012.
Με την εξαίρεση του τουρισμού, η συντριπτική πλειονότητα των κλάδων υπέστη μειώσεις, κατά μέσον όρο μεγαλύτερες του 30%. Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στον κλάδο της ενέργειας, ο οποίος ουσιαστικά εξαϋλώθηκε, με μείωση, που έφθασε το 93%.
Είναι χαρακτηριστικό, ότι ακόμη και κλάδοι με διεθνή προσανατολισμό, όπως η μεταποίηση τροφίμων ή η τεχνολογία, σημείωσαν μείωση του αριθμού των νέων επιχειρήσεων κατά 38% και 27%, αντίστοιχα.

«Μετά από 8 χρόνια ύφεσης, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναζητεί νέο σημείο ισορροπίας, αλλά, με εξαίρεση τον τουρισμό, δεν έχει καταφέρει ως σύνολο να ξεφύγει από την στασιμότητα, την εσωστρέφεια και την έμφαση στην κατανάλωση»!

Πέρα από την μείωση του αριθμού συστάσεων, είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε το ισοζύγιο συστάσεων/διαγραφών ανά κλάδο για το 2016. Συγκεκριμένα, το ισοζύγιο είναι αρνητικό σε κλάδους όπως:
– Λιανεμπόριο (955 περισσότερες διαγραφές από συστάσεις)
– Κατασκευές (640 περισσότερες διαγραφές από συστάσεις)
– Μεταποίηση (424 περισσότερες διαγραφές από συστάσεις)
Αντίθετα, το ισοζύγιο έχει θετικό πρόσημο κατά βάση στον τουρισμό (622 περισσότερες συστάσεις από διαγραφές), τις ιατρικές υπηρεσίες, τον αγροτικό τομέα, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, αλλά και την εστίαση.
Παρά την μείωσή τους σε απόλυτα μεγέθη, οι νέες εταιρείες, που ιδρύονται σε κλάδους με εξαγωγικό προσανατολισμό, αυξήθηκαν οριακά ως ποσοστό του συνόλου από 12% το 2012, σε 16% το 2016, αύξηση που οφείλεται κατά 75% στον τουρισμό.
Συμπερασματικά, όπως σημειώνεται, «μετά από 8 χρόνια ύφεσης, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναζητεί νέο σημείο ισορροπίας. Ωστόσο, με την μοναδική φωτεινή εξαίρεση του κλάδου του τουρισμού, δεν έχει καταφέρει ως σύνολο να ξεφύγει από την στασιμότητα, την εσωστρέφεια και την έμφαση στην κατανάλωση. Η ελληνική οικονομία εγκλωβίζεται σε μια επικίνδυνη στασιμότητα, στην οποία, ναι μεν τα “λουκέτα” δεν αυξάνονται, αλλά εξασθενεί συνεχώς η δημιουργία νέων υγειών επιχειρήσεων, που είναι και η μόνη λύση για την μεσοπρόθεσμη αποκλιμάκωση της ανεργίας και την αντιστροφή του κύματος μετανάστευσης των πιο ταλαντούχων Ελλήνων».