«Η μοναδικότητα της Ελληνικής Γλώσσας»

Το Σωματείο ΟΛΥΜΠΟΣ-ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, οργάνωσε γιά το Σάββατο και την Κυριακή, 18 και 19 Νοεμβρίου 2017, το 9ο ΔΙΕΘΝΕΣ FORUM HUMANITAS, στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών.
Το πρόγραμμα των ομιλιών αρχίζει την 9ην πρωινήν και ολοκληρώνεται την 19ην εσπερινήν και τας 2 ημέρας των εργασιών του Forum.
Λαμβάνουν μέρος 33 Ακαδημαϊκοί και Καθηγητές, Έλληνες και ξένοι, οι οποίοι αναπτύσσουν με εξαιρετική δεξιότητα, στο FORUM, τα πλεονεκτήματα της Ελληνικής Γλώσσας, υπό τον γενικό τίτλο :
“Η ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΏΣΣΑΣ”.
Στις εργασίες του Συνεδρίου, θα παρίστανται 500 Σύνεδροι, Έλληνες και ξένοι.
Ολόκληρη η εκδήλωση των Ομιλιών θα καταγράφεται με τέσσερεις κάμερες και θα μεταδίδεται ζωντανά με live-streaming, σε περισσότερα από 50.000 Πανεπιστήμια, Ιδρύματα, Σχολές, Εκπαιδευτήρια, Ερευνητικά Κέντρα, Κέντρα Πολιτισμού και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Γλώσσες μετάδοσης : η Ελληνική και η Αγγλική.
Τα αποτελέσματα του 9ου Διεθνούς Forum Humanitas θα αποσταλλούν με “ΑΙΤΗΜΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ” στα ειδικά τμήματα των Ηνωμένων Εθνών, την UNESCO και την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ώστε,
«Η Ελληνική Γλώσσα, να γίνει γνωστή σε κάθε κράτος, ως γλώσσα των Γραμμάτων, των Τεχνών, των Επιστημών, της Τεχνολογίας και του Μέλλοντος».
Η προσπάθεια συνεπικουρείται από την Διεθνή Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών, USA, Florida και Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής.
Με εκτίμηση
Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου
Ο Πρόεδρος
Ευάγγελος Μουτσόπουλος
Ακαδημαϊκός-Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών