Νέα ανεξάρτητη Υπηρεσία Ελέγχου και ερευνών

Για μεγάλες υποθέσεις οικονομικής εγκληματικότητας και φοροδιαφυγής, ιδρύεται στην Ελλάδα!
-Θα λειτουργεί υπό την εποπτεία οικονομικών εισαγγελέων, και τα στελεχη της θα μπορούν άμεσα και αυτοπρόσωπα να διενεργούν ελέγχους, ανακριτικές πράξεις, αυτοψίες, εξέταση μαρτύρων, αιφνιδιαστικούς ελέγχους, έλεγχο απορρήτων κλπ. για την αποκάλυψη υποθέσεων του αντικειμένου τους!

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα «Καθημερινή», ιδρύεται νέα Υπηρεσία Ελέγχου και ερευνών για μεγάλες υποθέσεις οικονομικής εγκληματικότητας και φοροδιαφυγής!
Η νέα Υπηρεσία θα έχει δυνατότητες ανεξάρτητης δράσης και θα λειτουργεί υπό την εποπτεία της επικεφαλής των οικονομικών εισαγγελέων.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Κυβέρνηση προχωράει στην ίδρυση της νέας αυτής Υπηρεσίας, σε συμφωνία με τους εκπροσώπους των Θεσμών, σε μια προσπάθεια ουσιαστικής αντιμετώπισης φαινομένων οικονομικής εγκληματικότητας (λαθρεμπορίου κλπ.) αλλά και πάταξης οργανωμένης φοροδιαφυγής, προκειμένου και έσοδα στα δημόσια ταμεία να εισρεύσουν και υποθέσεις παράνομης οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας να αποκαλυφθούν.
Η νέα Υπηρεσία ιδρύεται με στόχο την ανεξάρτητη από πολιτικές επιρροές δράση της και θα εποπτεύεται, κατά τον Νόμο, από την επικεφαλής των οικονομικών εισαγγελέων, Μαριάννα Ψαρουδάκη, η οποία ανέλαβε την νευραλγική αυτή θέση πρόσφατα, μετά την αποχώρηση του επί σειράν ετών επικεφαλής, εισαγγελέα Παναγιώτη Αθανασίου.

Οι ελεγκτές θα έχουν καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου, και θα μπορούν άμεσα και αυτοπρόσωπα να διενεργούν ελέγχους, ανακριτικές πράξεις, αυτοψίες, εξέταση μαρτύρων, αιφνιδιαστικούς ελέγχους, έλεγχο απορρήτων κλπ. για την αποκάλυψη υποθέσεων του αντικειμένου τους!

Σύμφωνα με πληροφορίες, που έχει στην διάθεσή της η «Καθημερινή», η νέα Υπηρεσία, όπως προβλέπει το Νομοσχέδιο για την ίδρυσή της, που είναι έτοιμο, θα ασχολείται μόνον «με μείζονος σημασίας» υποθέσεις οικονομικής εγκληματικότητας και φοροδιαφυγής. Οι υπηρετούντες σε αυτήν ελεγκτές θα έχουν καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου, θα μπορούν, δηλαδή, άμεσα και αυτοπρόσωπα να διενεργούν ελέγχους, ανακριτικές πράξεις, αυτοψίες, εξέταση μαρτύρων, αιφνιδιαστικούς ελέγχους, έλεγχο απορρήτων (τραπεζικά, φορολογικά
κ.ά.) για την αποκάλυψη υποθέσεων του αντικειμένου τους.
Σχετικές εντολές θα δέχονται από την οικονομική εισαγγελία, η οποία πέραν της κ. Ψαρουδάκη, η οποία είναι η επικεφαλής, και του κ. Γαληνού Μπρη, ο οποίος παρέμεινε στην θέση του και μετά την αποχώρηση του κ. Αθανασίου, συγκροτείται από πέντε ακόμα εισαγγελείς, μεταξύ των οποίων ο Ιωάννης Δραγάτσης.
Σύμφωνα με το Νομοσχέδιο, στη νέα υπηρεσία προβλέπεται να υπηρετούν 137 ελεγκτές με ειδικές σπουδές και τυπικά προσόντα, που αναφέρονται λεπτομερώς και σημαντικός αριθμός διοικητικού προσωπικού, που θα συνεπικουρεί ελεγκτές και εισαγγελείς.

Προχωράει και η σύσταση της Δικαστικής Αστυνομίας!

Η νέα Υπηρεσία, της οποίας η δομή, ως προς την ανεξάρτητη δράση της, θα προσομοιάζει με εκείνη της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, προς το παρόν θα στεγαστεί στα γραφεία του ΣΔΟΕ, ενώ ήδη γίνονται κινήσεις για αυτόνομη στέγασή της σε άλλο δημόσιο κτίριο.
Το σχετικό Νομοσχέδιο επρόκειτο να κατατεθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, αλλά απ’ ό,τι φαίνεται, θα υπάρξει κάποια μικρή παράταση.
Παράλληλα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης προχωράει στην σύσταση της Δικαστικής Αστυνομίας, θεσμός που ιδρύθηκε με Νόμο πριν από 24 ολόκληρα χρόνια, αλλά, ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί, πρωτίστως εξαιτίας αντιδράσεων στους κόλπους της ΕΛ.ΑΣ.
Πληροφορίες, μάλιστα, από το Υπουργείο αναφέρουν, ότι πλέον έχουν επιλυθεί πρακτικά προβλήματα και υπήρξε συμφωνία και με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ το σχετικό Νομοσχέδιο είναι προς το τέλος της επεξεργασίας του, με στόχο η Δικαστική Αστυνομία να στελεχωθεί και να αρχίσει να λειτουργεί από το 2018, αρχικά στην Αθήνα και στον Πειραιά.