«Νίκος Καζαντζάκης: Από την απεραντοσύνη του κόσμου στον περίβολο του έργου». Πρόκειται για Διεθνές Συνέδριο, το οποίο  διοργανώνεται από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.) και ΔΕΦΝΚ.

Ακολουθεί το πρόγραμμα: