-Στο 53,5% έφθασαν οι προσλήψεις με ελαστικές μορφές απασχόλησης!

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», θετικό είναι το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του εννεαμήνου Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2017 και διαμορφώνεται στις 265,871 νέες θέσεις εργασίας.
Όμως και πάλι κυριαρχούν κατά 53,5% οι ελαστικές μορφές απασχόλησης έναντι των θέσεων πλήρους απασχόλησης (46,50% ).
Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017 οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1,849,872 και οι αποχωρήσεις έφθασαν τις 1,584,001, εκ των οποίων οι 814,256 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 769,745 οικειοθελείς αποχωρήσεις.
Από τις νέες προσλήψεις, οι 860,110 ήταν πλήρους απασχόλησης , οι 736,270 μερικής και οι 253,492 εκ περιτροπής απασχόληση.
Επιπρόσθετα, το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κατέγραψε τον Σεπτέμβριο του 2017 θετικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 17.128 θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 261,807, ενώ οι αποχωρήσεις σε 244,679.