Ανακοινωθέν της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου για τη Σύναξη των εν ενεργεία Ιεραρχών του Οικουμενικού Θρόνου:

Ἀσμένωςδιάτοῦ παρόντος ἀνακοινοῦταιὅτισυγκαλεῖταιἐντῷἐνταῦθαἹερῷἡμῶνΚέντρῳ Σύναξις τῶνἐνἐνεργείᾳσεβασμίωνἹεραρχῶντοῦπανσέπτουΟἰκουμενικοῦ Θρόνου “ἐκτῶντῆςοἰκουμένης περάτων”, ἀπό 1ης μέχρι καί 3ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., μετά τήν παρέλευσιν τριῶνἤδηἐτῶνἀπότῆς προηγουμένης, μετ΄ἀπολύτουἐπιτυχίαςδιεξαχθείσης, Συνάξεως συμπάσηςτῆςἹεραρχίαςτοῦ Θρόνου.

Σκοπός τῆς Συνάξεως ταύτηςεἶναι ἡ ἐνημέρωσιςτῶνΣεβασμιωτάτωνκαίΠανιερωτάτωνἈρχιερέωντοῦΟἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐπίἐπικαίρωνἐκκλησιαστικῶν θεμάτων καί ἡ ἐπ΄αὐτῶνἀνταλλαγήἀπόψεων, μάλιστα δέ ἡ ἐνίσχυσιςτῶνἱερῶνδεσμῶν μεταξύ αὐτῶνκαί μετά τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

Πρότῆςἐνάρξεωςτῶνἐργασιῶντῆς Συνάξεως, αἱὁποῖαιθάδιεξαχθοῦνἐντῷἹερῷΝαῷἉγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τά μέλη τῆςπροσκληθείσηςἹεραρχίαςθάἐγκαινιάσουνὁμοθυμαδόνἐνπροσευχῇἐντῷΠανσέπτῳΠατριαρχικῷΝαῷ, τήν 1ην Σεπτεμβρίου, τό νέον ἐκκλησιαστικόνἔτοςκαίθάἐπικαλεσθοῦντήν χάριν τοῦΘεοῦδιάτήνεὐστάθειαντῆςἁγίαςἘκκλησίαςκαίτήνεἰρήνηντοῦ σύμπαντος κόσμου, ταῖςπρεσβείαιςτῆς Παναγίας τῆςΠαμμακαρίστου.

 

ἘντοῖςΠατριαρχείοις, τῇ 5ῃ Αὐγούστου 2018

 

ἘκτῆςἈρχιγραμματείας

τῆςἉγίαςκαίἹερᾶς Συνόδου

Φωτογραφία: Νίκος Μαγγίνας / Οικουμενικό Πατριαρχείο

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ