Στην 32η θέση του Παγκόσμιου Δείκτη Ελκυστικότητας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ανέβηκε η Ελλάδα

(c) ellinikignomi.eu

-Αυτό οφείλεται, τόσο στις γενικότερες προσπάθειες βελτίωσης της ελληνικής οικονομίας, όσο και σε μία σειρά από ενέργειες, οι οποίες αναμένονται να βελτιώσουν την ελκυστικότητα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην χώρα μας!

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου

Στην 49η έκδοση του Παγκόσμιου Δείκτη Ελκυστικότητας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Renewable energy country attractiveness index – RECAI), η Ελλάδα έχει ανέβει στην 32η θέση και βρίσκεται μετά την Ταϊλάνδη και πριν από τη Νότια Κορέα! Στις δύο προηγούμενες εκδόσεις του Δείκτη, ή χώρα μας στην 40ή και τελευταία θέση. Αξίζει να σημειωθεί, ότι αυτή η κατάταξη της χώρας μας αποτελεί την καλύτερη, που έχει σημειώσει στον Δείκτη από το 2013. Η βελτίωση αυτή της θέσης της Ελλάδας στον Δείκτη Ελκυστικότητας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας οφείλεται, τόσο στις γενικότερες προσπάθειες βελτίωσης της ελληνικής οικονομίας, όσο και σε μία σειρά από ενέργειες, οι οποίες αναμένονται να βελτιώσουν την ελκυστικότητα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην χώρα μας.

Προωθείται η δημιουργία ειδικού ταμείου για την απανθρακοποίηση του ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος!

Μεταξύ άλλων, θετικά μηνύματα εκπέμπει η διάθεση νέων κονδυλίων χρηματοδότησης, τόσο από διεθνείς οργανισμούς, όσο και από την Ε.Ε. Τον Δεκέμβριο του 2016, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank – ΕΙΒ) συμφώνησε να χρηματοδοτήσει την «ΔEH Ανανεώσιμες» με €85 εκατομμύρια ευρώ για την ανακατασκευή (repowering) και κατασκευή 14 αιολικών πάρκων και 4 μικρών υδροηλεκτρικών μονάδων.
Επιπλέον, τον Φεβρουάριο του 2017 ανακοινώθηκε το πρόγραμμα GREF της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD), το οποίο προβλέπει την διάθεση 300 εκατ. ευρώ, τόσο για επενδύσεις σε ΑΠΕ στην Ελλάδα όσο και για τον εκσυγχρονισμό και τις επεκτάσεις των δικτύων ηλεκτρισμού.
Σε επίπεδο Ε.Ε., η αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (ETS) κατέληξε με την εισαγωγή άρθρου, το οποίο προβλέπει την δημιουργία ειδικού ταμείου για την απανθρακοποίηση του ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος, μέσω των εσόδων εκπλειστηριασμού 20 εκατ. δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (με τα άμεσα έσοδα για την χώρα να εκτιμώνται σε 400 εκατ. ευρώ για την δεκαετία 2021-2030) για την συγχρηματοδότηση υποδομών. Το ειδικό αυτό ταμείο έχει ως σκοπό την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα των μη διασυνδεδεμένων νησιών, κυρίως μέσω της διασύνδεσής τους με το ηπειρωτικό δίκτυο.

Το 2016 ήταν η δεύτερη καλύτερη χρονιά μετά το 2010 σε εγκαταστάσεις νέων αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, με την ισχύ των νέων αιολικών πάρκων να ανέρχεται σε 238,6 MW, που αναλογεί σε αύξηση της τάξεως του 11,2%, σε σχέση με το 2015!

Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι το 2016 καταγράφηκε ως η δεύτερη καλύτερη χρονιά μετά το 2010 σε εγκαταστάσεις νέων αιολικών πάρκων, με την ισχύ των νέων αιολικών πάρκων να ανέρχεται σε 238,6 MW, που αναλογεί σε αύξηση της τάξεως του 11,2% σε σχέση με το 2015. Παρ’ όλα αυτά, η Ελλάδα τον Μάρτιο του 2017 χρειαζόταν ακόμα περίπου 6,9 GW εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ για να επιτύχει τους στόχους της για το 2020, με την εγκατεστημένη ισχύ των αιολικών να βρίσκεται μόλις στο 1/3 του αντίστοιχου στόχου. Το ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει ευνοϊκό για την περαιτέρω ανάπτυξη του αιολικού δυναμικού προς επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το 2020.
Αξίζει να αναφερθεί, ότι η Κίνα και η Ινδία κατέκτησαν την πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα στον Δείκτη Ελκυστικότητας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αφήνοντας πίσω τις άλλοτε επικρατούσες ΗΠΑ. Η πτώση των ΗΠΑ στην τρίτη θέση της κατάταξης των 40 κορυφαίων χωρών -για πρώτη φορά από το 2015- ακολουθεί μία σημαντική αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής υπό τη νέα διοίκηση.
Η έκθεση επισημαίνει, ότι τα εκτελεστικά διατάγματα της αμερικανικής Κυβέρνησης, τα οποία ανατρέπουν μία σειρά από πολιτικές για την κλιματική αλλαγή της προηγούμενης διοίκησης, αναβιώνουν την αμερικανική βιομηχανία άνθρακα και αναθεωρούν το Σχέδιο για Καθαρή Ενέργεια (Clean Power Plan), υποβαθμίζοντας έτσι την επενδυτική ελκυστικότητα των ΗΠΑ ως προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).