Σε ψηφιακή συνάντηση που διοργανώθηκε με την υποστήριξη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (ΕΓΣ), εκπρόσωποι από το νησί της Θάσου και της επαρχίας του Reutlingen είχαν την ευκαιρία να συντονίσουν από κοινού τον σχεδιασμό της συνεργασίας τους.

Στο επίκεντρο της επιτυχημένης τηλεδιάσκεψης βρέθηκε το μακρόπνοο δασοκομικό έργογια το νησί της Θάσου, το οποίουλοποιείται σε συνεργασία με την Ανώτερη Σχολή Δασοκομίας και Δασικής Ανάπτυξης τουRottenburg και το αντίστοιχο τμήμα τουΑριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,με στόχο την αντιπυρική προστασία και την αναδάσωση της Θάσου. Φοιτητές και φοιτήτριες από τις δύο χώρες υποστηρίζουν το έργο και συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίησή του.Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης συζητήθηκαν η τρέχουσα κατάσταση και τα περαιτέρω βήματα του έργου.

Το έργο που υποστηρίζεται από την Ελληνογερμανική Συνέλευση συνδυάζει την πρακτική εφαρμογή και την ακαδημαϊκή έρευνα με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Μια φοιτήτρια από την Ανώτερη Σχολή Δασοκομίας και Δασικής Ανάπτυξης του Rottenburg, η οποία συμμετείχε σε ένα επιμορφωτικό ταξίδι με θέμα την έρευνα των δασικών πυρκαγιών στη Θάσο, είχε τη δυνατότητα,μέσω του γραφείου της ΕΓΣ στη Θεσσαλονίκη, να αναπτύξει επαφές και να συλλέξει δεδομένα για τηνπτυχιακή της διατριβή με τίτλο: «Πράσινη Θάσος,πορεία προς τα

Μηδενικά απόβλητα»

(βλ.http://www.grde.eu/el/aktuelles/meldungen/2020/oktober/09102020/index.html).

Ακόμα ένα σημαντικό σημείο της ψηφιακής συνάντησης ήταν μια παρουσίαση εκ μέρους της επαρχίας του Reutlingen σχετικά με την προώθηση τοπικών προϊόντων. Με τη βοήθεια ορισμένων παραδειγμάτων από βέλτιστες πρακτικές, παρουσιάστηκαν τα πλεονεκτήματα και οι διάφορες δυνατότητες προώθησης των τοπικών προϊόντων. Η συγκεκριμένη θεματική, η οποία κατέχει σημαντική θέση σε πολλές συνεργασίες της ΕΓΣ, προσφέρει σε πολλούς δήμους την ευκαιρία να συνδυάσουν τις δικές τους τοπικές και περιφερειακές αγορές με τις ανάγκες του τουρισμού. Οι δύο δήμοι αντάλλαξαν τις εμπειρίες και την τεχνογνωσία τους προκειμένου να ενισχυθεί η προώθηση των τοπικών προϊόντων, σύμφωνα με τις αρχές της βιωσιμότητας.

Στην τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν περαιτέρω η διαχείριση αποβλήτων,καθώς και η ανταλλαγή μαθητών μεταξύ των δύο δήμων. Για την εμβάθυνση της συνεργασίαςστα ζητήματα αυτά θα ακολουθήσει νέασυνάντηση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η ΕΓΣ θα συνεχίσει να παρακολουθείτην παραγωγική συνεργασία των δύο δήμωνπροσφέροντας την αμέριστη υποστήριξή της.

Γραφείο Ελληνογερμανικής Συνέλευσης