Η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το σύνολο του προσωπικού της καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος που ανέρχεται σε 18 μήνες, εκ των οποίων οι 12 μήνες αντιστοιχούν στο διάστημα κατά το οποίο η επιχείρηση λαμβάνει επιχορήγηση

Οι αποδοχές του νέου προσωπικού ανέρχονται σε 495,25 ευρώ για ανέργους άνω των 25 ετών και 431,75 ευρώ για ανέργους κάτω των 25 ετών, ενώ επιπλέον προβλέπεται επίδομα μετεγκατάστασης ύψους 200 ευρώ!

Ξεκίνησε η διαδικασία της υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση 1.639 οκτάμηνων θέσεων σε δήμους και hotspot.
Συγκεκριμένα, οι θέσεις αφορούν την Αττική, την Βοιωτία, την Θεσσαλονίκη, την Λάρισα, την Βέροια, την Καβάλα, τον Έβρο, αλλά και τις δομές φιλοξενίας στην Λέσβο, την Χίο, την Σάμο, την Λέρο και την Κω
Τις θέσεις αυτές κοινωφελούς εργασίας προκήρυξε ο ΟΑΕΔ και αφορούν συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας σε δήµους και Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης προσφυγικών ροών.
Σύμφωνα με την Δημόσια Πρόσκληση, που ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ, ζητείται μια ευρεία γκάμα ειδικοτήτων όπως διοικητικό προσωπικό, εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές, τεχνίτες (υδραυλικοί-ηλεκτρολόγοι), βοηθητικό προσωπικό και καθαριότητα.
Σημειώνεται, ότι οι αποδοχές του νέου προσωπικού ανέρχονται σε 495,25 ευρώ (για ανέργους άνω των 25 ετών) και 431,75 ευρώ (για ανέργους κάτω των 25 ετών), ενώ επιπλέον προβλέπεται επίδομα μετεγκατάστασης ύψους 200 ευρώ.