Η Ελληνογερμανική Συνέλευση έχει καταστεί μέσα σε λίγα χρόνια ένα δυναμικό ελληνογερμανικό δίκτυο δήμων και περιφερειών, που είναι προσανατολισμένο στην πρακτική συνεργασία και ανοικτό στη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και της οικονομίας

Με την υπογραφή μιας τελικής διακήρυξης με τίτλο «Αυτοδιοίκηση – Η δύναμή μας» ολοκληρώθηκαν το Σάββατο το μεσημέρι οι εργασίες της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, στην πόλη Ζίντελφίνγκεν στο κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης.

Στη διακήρυξη επισημαίνονται τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της μέχρι τώρα διμερούς συνεργασίας σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και οι δυνατότητες των δύο πλευρών για περαιτέρω ανάπτυξη και εμβάθυνση της συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Όπως επισημαίνεται «μέσω των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως «κύτταρο της Δημοκρατίας», η Ευρώπη γίνεται πιο κατανοητή και προσιτή στους πολίτες της, ενώ τα προβλήματά της αντιμετωπίζονται με τον καλύτερο τρόπο, χωρίς προκαταλήψεις και ιδεολογικές αγκυλώσεις».

Η διακήρυξη αναγνωρίζει τη συμβολή των περιφερειακών και τοπικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην περιφερειακή ανάπτυξη και τη διαπεριφερειακή συνεργασία. Καλωσορίζει και στηρίζει την κοινή Ελληνογερμανική πρωτοβουλία για τη δημιουργία και επέκταση περιφερειακών και τοπικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, λ.χ. περιφερειακά ταμιευτήρια τύπου «Sparkassen».

Υπογραμμίζει επίσης το ενδιαφέρον για την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Κονδυλίων από τους ελληνικούς και γερμανικούς Δήμους και τις Περιφέρειες. Προς τούτο, η Πολιτική Επιτροπή θα παρουσιάσει συγκεκριμένη πρόταση εντός έξι μηνών.

Από τα αιτήματα και τις σχετικές συναντήσεις των Γερμανών και Ελλήνων Δημάρχων και Επάρχων / Περιφερειαρχών προκύπτουν οι ακόλουθες θεματικές προτεραιότητες για το μέλλον:

  1. Τουρισμός
  2. Ενέργεια και Περιβάλλον
  3. Διαχείριση Αποβλήτων
  4. Αγροτική Ανάπτυξη
  5. Νεολαία
  6. Τοπική και Περιφερειακή Διοίκηση
  7. Πολιτισμός
  8. Ενίσχυση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών
  9. Τοπική οικονομία και επιμελητήρια
  10. Τοπικά χρηματοοικονομικά μέσα

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση αναλαμβάνει την πρωτοβουλία της μελλοντικής Συμμετοχής των Ελλήνων της Γερμανίας, στις εργασίες της, πρωτοβουλία που εγκαινιάστηκε ήδη κατά την 7η ετήσια Συνδιάσκεψη στο Ζιντελφίνγκεν.

Συμφωνήθηκε τέλος ότι η 8η Ελληνογερμανική Συνδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στην

Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Λέσβο τον Νοέμβριο του 2018.

Την τελική αυτή διακήρυξη υπογράφουν από ελληνικής πλευράς οι Δρ. Γεώργιος Πατούλης, Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), ο Δρ. Πέτρος Τατούλης Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και από γερμανικής οι κύριοι Ρόγκερ Κέλε, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Δήμων Γερμανίας, Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Βάδης-Βυρτεμβέργης, Γκέρχαρντ Μπάουερ, Έπαρχος Σβέμπις Χαλ και Οττο Κέντσλερ, Επίτιμος Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Χειροτεχνών.

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση έχει καταστεί μέσα σε λίγα χρόνια ένα δυναμικό ελληνογερμανικό δίκτυο δήμων και περιφερειών, που είναι προσανατολισμένο στην πρακτική συνεργασία και ανοικτό στη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και της οικονομίας. Οι συνεργασίες είναι θεματικές και πραγματοποιούνται, όταν από την ελληνική ή την γερμανική πλευρά εκφραστεί μια τέτοια επιθυμία.
Γραφείo Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (DGV)