Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του DHW

Ο Γερμανο-Ελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος DHW ξεκίνησε την 1η Μαρτίου 2009 ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την επωνυμία “Γέφυρα για εξειδίκευση και ενσωμάτωση” στα πλαίσια του ομοσπονδιακού προγράμματος “JOBSTARTER – Κατάρτιση για το μέλλον.”

Φορέας του προγράμματος είναι ο Γερμανο-Ελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά 80% από το Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας της Γερμανίας στα πλαίσια του ομοσπονδιακού προγράμματος JOBSTARTER με την στήριξη του Κοινωνικού Ταμείου της Ε.Ε. (ESF). Το υπόλοιπο 20% καλύπτεται από τον DHW.

Το έργο αποσκοπεί στην δημιουργία 80 πρόσθετων θέσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις με αλλοδαπούς ιδιοκτήτες, κυρίως ελληνικής καταγωγής, και αυτό πρωταρχικά στις περιοχές Σόλιγκεν και Βούπερταλ αλλά και σε Κολωνία και Ντίσελντορφ. Το πρόγραμμα προβλέπει επίσης στην στελέχωση των νέων θέσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης με νέους ανεξάρτητα από την καταγωγή τους.

Η δομή των ξένων επιχειρηματιών στη Γερμανία (εθνική προέλευση, μέγεθος της επιχείρησης, ύψος πωλήσεων, κλπ.) είναι γνωστή μέσω των στατιστικών ερευνών (π.χ. Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας, Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο επαγγελματικής εκπαίδευσης BIBB, Ινστιτούτο Ερευνών για τις ΜΜΕ στο Πανεπιστήμιο του Mannheim, εταιρία Ramboll Management). Το ποσοστό συμμετοχής των αλλοδαπών πολιτών στην αυτοαπασχόληση είναι υψηλό. Από την άλλη πλευρά η συμμετοχή ξένων επιχειρήσεων στην προσφορά θέσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι χαμηλή. Το εκπαιδευτικό δυναμικό των εταιρειών αυτών άρα δεν έχει επαρκώς αξιοποιηθεί. Η στοχευμένη πληροφόρηση και η εντατική επικοινωνία με τις εταιρίες για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία πρόσθετων θέσεων μαθητείας σε αυτές τις επιχειρήσεις.

Εκμεταλλευόμαστε τις εμπειρίες από το προηγούμενο πρόγραμμα ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ έτσι ώστε και το νέο πρόγραμμα του DHW να συμβάλει στην βελτίωση της συμμετοχής των εταιρειών ελληνικής καταγωγής στην επαγγελματική εκπαίδευση παρά το γεγονός ότι το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του DHW απευθύνεται σε όλους τους ξένους επιχειρηματίες. Η επιτυχία του νέου προγράμματος εξαρτάται από τον βαθμό συνεργασίας που θα επιτευχθεί με τους συνεργαζόμενους φορείς και τους περιφερειακούς εταίρους στον εκπαιδευτικό χώρο. Εταίροι του προγράμματος για την δημιουργία νέων θέσεων μαθητείας είναι οι σύμβουλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης των επιμελητηρίων και για την κάλυψη των θέσεων τα γραφεία ευρέσεως εργασίας των περιφερειών.

Εκτός από τον βασικό στόχο, την δημιουργία δηλ. νέων θέσεων μαθητείας σε ξένες εταιρείες επιδιώκεται συγχρόνως και η συμμετοχή των επιχειρηματιών στις επιτροπές εκπαίδευσης των επιμελητρηίων και των άλλων φορέων. Μέσα από τη συμμετοχή τους δεν  ενδυναμώνεται μόνον η δικτύωση και η παρουσία τους αλλά ενισχύεται μακροπρόθεσμα και ο ρόλος τους σαν εκπαιδευτική μονάδα.

Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος προβλέπονται τρεις τομείς δράσης:

1. Δημιουργία νέων θέσεων μαθητείας

 • Έρευνα και καταγραφή ξενών επιχειρήσεων, κυρίως ιδικοτησίας Ελλήνων
 • Στοχευμένη προσέγγιση και προσωπική ενημέρωση ελληνικών επιχειρήσεων – ακόμα και στην ελληνική γλώσσα – όπως και ξένων επιχειρήσεων.
 • Ενημέρωση σχετικά με το δυαδικό σύστημα εκπαίδευσης και στήριξη όσων επιχειρηματιών υποβάλλουν αιτήσεις για την απόκτηση της άδειας του  εκπαιδευτή
 • Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα στήριξης στον τομέα της εκπαίδευσης (ABH, BAB, εκπαίδευση σε συνεργασία, EQJ και εκπαιδευτικό-bonus)

2. Διαχείριση της εκπαίδευσης από εξωτερικό παράγοντα

 • Κάλυψη των νέων θέσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης από νέους με τα ανάλογα προσόντα, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους καθώς και την παροχή υπηρεσιών και την βοήθεια τους στα πρώτα τους βήματα
 • Αντικειμενική συμμετοχή στην επίλυση διαφωνιών μεταξύ εκπαιδευομένων και  επιχειρηματιών-εκπαιδευτών
 • Στήριξη των επιμελητηρίων στον σχεδιασμό των ειδικών εκπαιδευτών σεμιναρίων για μετανάστες (εκπαιδευτική κατάρτιση, εκπαιδευτικές συμβάσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις, κλπ.).
 • Παρακίνηση των επιχειρηματιών για την παρακολούθηση των AEVO σεμιναρίων λόγω της επαναφοράς της ειδικής διάταξης που θα τεθεί σε ισχύ από 1ης Αυγούστο 2009 και σύμφωνα με την οποία όσοι θέλουν να εκπαιδεύσουν πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη άδεια του εκπαιδευτού
 • Σχεδιασμός και διεξαγωγή ενημερωτικών εκδηλώσεων και ενεργή συμμετοχή στις εκδηλώσεις των περιφερειακών εταίρων
 • Συνεχής ενημέρωση των γερμανικών και ελληνικών ΜΜΕ για τις δραστηριότητες του προγράμματος και πληροφόρηση μέσω αυτών του ομογενειακού πληθυσμού
 • Πληροφόρηση σχετικά με τα προγράμματα ανταλλαγών (π.χ. Πρόγραμμα Leonardo, πρακτική εξάσκιση στο εξωτερικό, κλπ.) που αποβλέπουν στην βελτίωση των διαπολιτισμικών και γλωσσικών ικανοτήτων των νέων.

3. Συνεργασία μεταξύ σχολείων και επιχειρήσεων 

Τις περισσότερες δυσκολίες στην αναζήτηση θέσεων μαθητείας έχουν οι απόφοιτοι των «Hauptschule». Παρά την πληθώρα θέσεων μαθητείας παρατηρείται δυσανάλογη δυσκολία επίσης μεταξύ των αλλοδαπών νέων. Μέσα σ΄αυτούς βρίσκεται και ένα αρκετά μεγάλο μέρος των Ελληνόπουλων που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία.

Το πρόγραμμα θέλει να λειτουργήσει σαν γέφυρα συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών σχολείων και των επιχειρήσεων. Οι Έλληνες μαθητές πρέπει να αποκτήσουν την δυνατότητα συμμετοχής σε πρακτική εξάσκηση σε εταιρίες της επιλογής τους, όπως αυτό προβλέπεται από το δυαδικό γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα και όπου οι Έλληνες μαθητές θα μπορούν να αξιοποιήσουν τις γλωσσικές και διαπολιτισμικές τους ικανότητες εφόσον είναι γνωστό ότι πολλοί Έλληνες επιχειρηματίες αναζητούν νέους με το συγκεκριμένο προφίλ.

Με το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Γέφυρα για εξειδίκευση και ενσωμάτωση” ο DHW προσβλέπει στην αύξηση και την βελτίωση την επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ξένες επιχειρήσεις. Ευελπιστεί δε στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνεργασία και υποστήριξη από όλους τους εταίρους, τους φορείς και τις επιχειρήσεις.

→ Διαβάστε και

DHW Zentrale, Bonner Str. 536 , D-50968 Köln, Tel.: 0221-39 79 776, Fax: 0221-39 79 778,
patelkos@dhw-ausbildungsprojekt.de
, www.dhw-ausbildungsprojekt.de

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ