Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης
Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010, ώρα 19.00
Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης, Αίθο υσα Εκδηλώσεων, Βασ. Όλγας 66
γερμανικά και ελληνικά με μετάφραση

Είσοδος ελεύθερη

Συντονιστής: Καθηγητής Νικόλαος Μουσιόπουλος, ΑΠΘ

Συμμετέχουν:

Bernd Bilitewski, Πολυτεχνείο Δρέσδης: Ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων παγκοσμίως και στην Ευρώπη, στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης πόρων.

Martin Wittmeier, Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας, Βρέμη: Αναερόβια χώνευση βιομάζας και αποβλήτων προς αξιοποίηση πόρων.

Gerhard Rettenberger, FH Trier: Διαχείριση βιοαερίου ΧΥΤΑ και ενεργειακή του αξιοποίηση.

Πέτρος Σαμαράς, Συνέργεια-ΜΚΟ: Συναποτέφρωση απορριμματογενών καυσίμων στην τσιμεντοβιομηχανία.

Αβραάμ Καραγιαννίδης, ΑΠΘ: Ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων στην Ελλάδα: Τάσεις, προκλήσεις και προοπτικές.

H ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων, μία διεθνώς δοκιμασμένη ομάδα τεχνολογιών και πρακτικών διαχείρισης στερών και υγρών αποβλήτων, αποτελεί παγκοσμίως βασική παράμετρο στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης πόρων.

Στη χώρα μας πρακτικές ενεργειακής αξιοποίησης εφαρμόζονται σε περιορισμένη κλίμακα (ενεργειακή αξιοποίηση βιοαερίου ΧΥΤΑ, αναερόβια χώνευση αγροτικών αποβλήτων και ιλύος από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, καύση βιομάζας).

Η ευρεία χρήση τεχνολογιών ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων (κυρίως για καύση απορριμμάτων και συν-αποτέφρωση επεξεργασμένων απορριμματογενών καυσίμων) αντιμετωπίζεται ακόμα με καχυποψία και έτσι συναντώνται σοβαρά εμπόδια και έντονες αντιδράσεις που συνήθως οφείλονται σε προκαταλήψεις του παρελθόντος.

Η συζήτηση αποσκοπεί στο να καταδείξει τα εν λόγω ζητήματα και να προτείνει εφικτές και δοκιμασμένες λύσεις, ιδιαίτερα με δεδομένο ότι η διαχείριση αποβλήτων στην χώρα μας αγγίζει σε πολλές περιπτώσεις τα όρια της κρίσης.

Πληροφορίες: www.goethe.de/thessaloniki

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ