Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση αποφάσισε ότι

  • με άμεση ισχύ
  • και για το διάστημα ενός έτους
  • δεν θα πραγματοποιούνται επαναπροωθήσεις υπηκόων τρίτων χωρών βάσει του λεγόμενου Κανονισμού του Δουβλίνου προς στην Ελλάδα.

Η ελληνική κυβέρνηση παρουσίασε ένα απαιτητικό εθνικό σχέδιο δράσης, μέσω του οποίου θα εξασφαλιστεί η καλύτερη αντιμετώπιση του κύματος μεταναστών και προσφύγων προς την Ελλάδα, καθώς και η απάλειψη των προβλημάτων στη μεταχείρισή τους. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης – μεταξύ αυτών και η Γερμανία – , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Αρμοστία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, δεσμεύτηκαν ότι θα παρέχουν στην Ελλάδα ουσιαστική υποστήριξη στην υλοποίηση των προγραμματισμένων μέτρων και θα βοηθήσουν – όπως το έκαναν και έως τώρα – συντονισμένα και ποικιλοτρόπως.

Η Γερμανία εξακολουθεί να είναι της άποψης ότι η Ελλάδα αποτελεί επίσης ασφαλή τρίτη χώρα για τους αιτούντες άσυλο. Σκοπός της απόφασης αυτής, που περιορίζεται στο ένα έτος, είναι να συμβάλει στη διαδικασία σταθεροποίησης και αποσυμφόρησης του ελληνικού συστήματος χορήγησης ασύλου. Έτσι, η Γερμανία συντάσσεται με την πρακτική που ακολούθησαν και άλλα κράτη του Κανονισμού του Δουβλίνου, όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Σουηδία, η Ισλανδία και η Νορβηγία.

Σε τελική ανάλυση θεωρούμε την κίνηση αυτή και ως μια πράξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Αυτό δεν σημαίνει ότι με την απόφαση αυτή αμφισβητείται ολόκληρο το σύστημα που προβλέπει ο Κανονισμός του Δουβλίνου. Διότι οι βασισμένες στην αρχή της υπευθυνότητας ρυθμίσεις του Κανονισμού του Δουβλίνου, και πριν από αυτόν της αντίστοιχης σύμβασης σχετικά με την αρμοδιότητα των κρατών, έχουν αποδείξει τη χρησιμότητά τους στη διάρκεια της δεκαετούς εφαρμογής τους. Το σύστημα του Δουβλίνου παρέχει την εγγύηση ότι κάθε αίτηση ασύλου, που θα υποβληθεί εντός της επικράτειας των συμβεβλημένων κρατών, πράγματι θα εξεταστεί κανονικά. Για το λόγο αυτό, το σύστημα θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι αποφάσεις θα συνεχίσουν να λαμβάνονται ταχύτατα και θα πραγματοποιούνται επαναπροωθήσεις στο αρμόδιο κράτος.

Όπως δείχνει η τωρινή απόφαση, αλλά και οι αντίστοιχες αποφάσεις των άλλων κρατών, ο Κανονισμός του Δουβλίνου παρέχει ήδη με τη σημερινή του μορφή αρκετές δυνατότητες για την αντιμετώπιση ακραίων περιστάσεων.

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ