Κύριε Πρωθυπουργέ

Όλες οι Ελληνικές Κοινότητες της Νότιας Ιταλίας και όλοι οι πολιτιστικοί Σύλλογοι των Ελληνοφώνων Νησίδων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Γενικού Προξενείου Ελλάδος στη Νάπολη ανέθεσαν στην Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας να σας διαβιβάσει το κάτωθι διάβημα με ταυτόχρονη κοινοποίηση στα Ελληνικά ΜΜΕ:

“Γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού, αναδιάρθρωσης των διπλωματικών υπηρεσιών, εξοικονόμησης πόρων και εξορθολογισμού του υπουργείου Εξωτερικών αποφασίστηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση η αναστολή της λειτουργίας του Γενικού Προξενείου Νάπολης. Η Ομογένεια και ο ιστορικός Ελληνισμός της Εστίας της Νάπολης και των Ελληνόφωνων Νησίδων της Νότιας Ιταλίας θεωρούν επιζήμια και απερίσκεπτη αυτή την αναστολή και ζητούν από την Ελληνική Κυβέρνηση να αναθεωρήσει την ειδική περίπτωση του Γενικού Προξενείου της Νάπολης με οξυδέρκεια και διορατικότητα και να ακυρώσει πάραυτα και χωρίς αναβολή αυτή την απόφαση που πλήττει ανεπανόρθωτα την Ομογένεια και τον Ελληνισμό της Ιστορικής Διασποράς“.

Σας το διαβιβάζω για τις δικές σας ενέργειες, με την ελπίδα να εισακουστεί αυτή η απεγνωσμένη έκκληση όλου του Ελληνισμού της Νότιας Ιταλίας.

Νικόλας Μπάρκας Πρόεδρος ΟΕΚΑΙ
Γιάννης Κορίνθιος Γραμματέας ΟΕΚΑΙ

Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας

Συνημμένα αντίγραφο της έκκλησης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ